Arbetslivsmuseer

Finansierings­stöd till arbetslivs­museer och hembygds­föreningar

Behöver ni som vårdar kulturarvet stärka er kompetens i finansieringsfrågor, förbereder ni en bidragsansökan eller vill ni arbeta strategiskt med er ekonomiska utveckling?

En närbild på en äldre kassamaskin.

Arbetets museum erbjuder rådgivning inom finansieringsfrågor för arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Lär dig om utvecklingsmedel genom lokala stöd, regionala medel, statliga fonder och EU-bidrag. Vi berättar även gärna om entreprenörskap, crowdfunding och kultursponsring.

Stödet är ett samarbete mellan Arbetets Museum, Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam).

Få koll på finansieringen

Genom att följa guiden nedan kan du fördjupa din kompetens inom finansieringsfrågor steg för steg. Snabbguider följt av textinstruktioner får dig att komma igång. 

I kombination med självstudiematerialet erbjuder vi regelbundna Söka pengar-kurser. Dessa är heldagar med genomgångar och föreläsningar. Vi planerar även erfarenhetsseminarier för dem som har kommit lite längre och har gemensamma frågeställningar. Det finns också möjlighet till enskilda konsultationer med Arbetets museums arbetslivsintendent för finansieringsfrågor.

Vill du ha konkreta tips på hur ni kan finansiera er verksamhet eller råd kring en ansökan som ni har på gång? Kontakta oss gärna!


Snabbguider

Börja med att ladda ner och läsa dessa kortfattade tips och råd.


Inspirationsseminarier

Inspirationsseminarium: Starta ett Leaderprojekt

Leaderprojekt kan vara en väg till utveckling för er och hela ert lokalsamhälle. Denna kurs går igenom hur Leaderprojekt fungerar, hur ni söker pengar och vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt. Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare. Kursen pågår i två timmar och ges flera gånger om året. 

Nästa kurstillfälle:
24 september, kl 10-12. Webbinarium
Sista anmälningsdag: 23 september

Samarbetspartners: Arbetets Museum, Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam

Inspirationsseminarium: Bli ett besöksmål

Tips, strategier och förebilder till er som vill vässa förmågan att locka besökare. Använd influencers, se hur andra gör, lär om trender och fundera på era unika värden under en inspirerande förmiddag.

Nästa kurstillfälle:
8 oktober, kl 10-12. Webbinarium
Sista anmälningsdag: 24 september

Samarbetspartners: Arbetets Museum och ArbetSam

OBS! När du anmält dig kommer en bekräftelse till din e-post via ett automatiskt utskick. Titta i skräpposten om du inte hittar mejlet. Om du inte får en bekräftelse så har du inte blivit anmäld. Försök igen eller kontakta oss så får du hjälp.


Söka pengar-kurs

Samarbetspartners: Arbetets Museum, Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriver ni en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare. Kursen pågår en heldag och ges flera gånger om året.

Nästa kurstillfälle:
10 september, kl 10-16. Webbinarium
Sista anmälningsdag: 9 september

3 december, kl 10-16. Webbinarium
Sista anmälningsdag: 2 december

OBS! När du anmält dig kommer en bekräftelse till din e-post via ett automatiskt utskick. Titta i skräpposten om du inte hittar mejlet. Om du inte får en bekräftelse så har du inte blivit anmäld. Försök igen eller kontakta oss så får du hjälp.

Ladda ned kursmaterial

Här kan du ladda ned kursmaterialet som används i Söka pengar-kursen.

Söka pengar-kursen som självstudieversion

Denna kurs finns också som självstudieversion. Här kan du se föredragen i form av korta filmavsnitt, och du göra övningarna på egen hand eller i grupp.

Använd gärna den här versionen i studiecirkelformat för en hel arbetsgrupp, eller som repetitionsmaterial för dig som redan har gått kursen. Via länken här nedan kommer du direkt till kursen. Ingen föranmälan eller registrering behövs. 


Lyft er ekonomi

En kurs i ekonomiskt utvecklingsarbete, uppdelad på flera tillfällen. Lär hur ni tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. Systematisera era strategier, förtydliga ert erbjudande, få klarhet i era modeller angående intäkter och utgifter. Inget bidragssnack, bara egna pengar. 

Här får ni praktiska verktyg som ger er en skjuts i utvecklingsarbetet. Kursen är i första hand riktad till er som redan arbetar professionellt, eller har långt gångna ambitioner för det. 

OBS! Kursen är uppdelad på flera tillfällen. För att få sammanhang och kunna använda verktygen för er utveckling, behöver du kombinera dessa tillfällen.

Lyft er ekonomi: Bli bättre på att ta betalt

Förstå ert värde och ta betalt för det ni erbjuder. Kursen tar upp ett brett spann från värderingar av kulturarvsupplevelser till psykologin runt betalningar. Släpp ängslan och tillåt er verksamhet att blomstra.

Nästa kurstillfälle:
Inga kurstillfällen planerade.

OBS! När du anmält dig kommer en bekräftelse till din e-post via ett automatiskt utskick. Titta i skräpposten om du inte hittar mejlet. Om du inte får en bekräftelse så har du inte blivit anmäld. Försök igen eller kontakta oss så får du hjälp.

Samarbetspartners: Arbetets Museum, Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam

Ladda ner material som används i kursen:


Lyft er ekonomi: Affärsmodellskanvas

Lär dig ett utmärkt verktyg för att skapa verksamhetsöverblick. Använd den som karta över vad ni faktiskt håller på med. En utmärkt grund för framtida utvecklingsarbete.

Nästa kurstillfälle:
Inga kurstillfällen planerade.

OBS! När du anmält dig kommer en bekräftelse till din e-post via ett automatiskt utskick. Titta i skräpposten om du inte hittar mejlet. Om du inte får en bekräftelse så har du inte blivit anmäld. Försök igen eller kontakta oss så får du hjälp.

Samarbetspartners: Arbetets Museum, Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam

Ladda ner material som används i kursen:


Lyft er ekonomi: Målgruppsanalys

Definiera era målgrupper. Vilka är de, vad intresserar dem och hur stor är varje grupp? Kort sagt: Var finns era intäkter? Rikta er sedan rätt, genom att möta dem där de finns.

Nästa kurstillfälle:
Inga kurstillfällen planerade.

OBS! När du anmält dig kommer en bekräftelse till din e-post via ett automatiskt utskick. Titta i skräpposten om du inte hittar mejlet. Om du inte får en bekräftelse så har du inte blivit anmäld. Försök igen eller kontakta oss så får du hjälp.

Samarbetspartners: Arbetets Museum, Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam

Ladda ner material som används i kursen:


Lyft er ekonomi: Kommunikationsplan

Stora reklamkampanjer eller vardagliga styrelseutskick, allt behöver vårdas och riktas, för att ge resultat. Bra planer sparar pengar och stress, så ta chansen att lära dig att planera er kommunikation.

Nästa kurstillfälle:
Inga kurstillfällen planerade.

OBS! När du anmält dig kommer en bekräftelse till din e-post via ett automatiskt utskick. Titta i skräpposten om du inte hittar mejlet. Om du inte får en bekräftelse så har du inte blivit anmäld. Försök igen eller kontakta oss så får du hjälp.

Samarbetspartners: Arbetets Museum, Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam

Ladda ner material som används i kursen:


Lyft er ekonomi: SWOT-analys

Verksamhetens styrkor och svagheter, möjligheter och hot – vilka är de? Lär dig ett verktyg för att uppmärksamma verksamhetens problem och stärka era framgångsfaktorer.

Nästa kurstillfälle:
Inga kurstillfällen planerade.

Samarbetspartners: Arbetets Museum, Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam

Ladda ner material som används i kursen:


Steg 5: Enskild konsultation

Har ni konkreta frågeställningar runt en förestående ansökan, eller hur ni ska bli bättre på att finansiera er verksamhet, så kontakta vår arbetslivsintendent för finansieringsfrågor. Kontakta Pelle FIlipsson, arbetslivsintendent för finansieringsfrågor:

Telefon: 011 – 23 17 31

E-post: pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se


Fördjupning

Lyckas som kreativ företagare

Riktar sig till entreprenörer inom de kreativa näringarna, med råd och verktyg för att komma framåt till en framgångsrik verksamhet. Skrevs som avslutning på ett EU-projekt, där experiment och workshops gjordes med målgruppen för att utröna vad som efterfrågades från målgruppen. Resultatet är den här snabblästa och praktiska lilla boken, som framför allt är en handledning i konsten att bli bättre på att tjäna pengar på sitt kreativa uttryck.

Ladda ner boken ”Lyckas som kreativ företagare”. Boken är gratis. 78 sidor.

Träffsäker marknadsföring: Konsten att skjuta rätt

En manual och handledning för marknadsföring, skapad av Statens Militärhistoriska Arv. I förstone för de museer som ingår i SMHA:s nätverk. Råden är naturligtvis användbara för andra museer också. Manualen publiceras här i digitalt format, med tillstånd av Statens Militärhistoriska Arv.

Ladda ner boken ”Träffsäker marknadsföring”. Boken är gratis. 33 sidor.

Klokboken

Med Klokboken vill Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer, i samarbete med Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar, öka kunskapen om hur man skapar kulturprojekt som med hjälp av EU-stöd kan bidra till kulturell och regional samhällsutveckling. 

Ladda ner ”Klokboken”. Boken är gratis. 48 sidor.