Ida Rådegård

Utställningar

Politisk illustration på Arbetets museum

Satir och politisk illustration har alltid spelat en central roll i kampen för demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Från antiken fram till idag har svidande skämtteckningar dragit ner byxorna på makten, både bildligt och bokstavligt talat. På Arbetets museum vill vi främja det demokratiska samtalet genom att visa politisk illustrationskonst av både klassiska och samtida tecknare.

Tre konstverk från EWK-galleriet.

Vår arena för politisk illustration

Arbetets museums tredje våning är vår arena för politisk illustration. Här visar vi alster av historiska och nutida tecknare från hela världen i utställningar kring aktuella teman. 

På våning tre finns även en utställning med originalbilder av Ewert Karlsson, mer känd som EWK. EWK (1918–2004) är en av Sveriges genom tiderna främsta satirtecknare och trefaldigt prisbelönt som världsmästare i genren. 

Här får du uppleva EWK:s unika linje och tecknarstil på nära håll. Många frågor som han tog upp i sina bilder är lika brännande aktuella idag, och bilderna ger en historisk klangbotten till de samtida tecknare som vi visar parallellt. Med jämna mellanrum byter vi ut de bilder som visas och lyfter fram nya teman ur EWK:s omfångsrika livsverk.

EWK-arkivet

Arbetets museum är stolt hemvist för en samling med över 2 000 av EWK:s teckningar, som har deponerats till museet av EWK:s familj. Arbetets museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och förmedla EWK:s efterlämnade konstnärliga produktion. 

Du vet väl att du själv kan söka bland EWK:s teckningar i vår EWK-databas? Här finns samtliga bilder i arkivet digitaliserade. 

Centrum för politisk illustrationskonst

Genom Centrum för politisk illustrationskonst vill vi stimulera, utveckla och bredda intresset för genren politisk illustration. Här genererar och förmedlar Arbetets museum kunskap och kännedom om satirtecknares förutsättningar att leva och verka både historiskt och idag.

EWK-priset

EWK-priset om 10 000 kronor instiftades av EWK-sällskapet år 2000. Priset ska belöna och stimulera konstnärer som verkar i Ewert Karlssons anda. Idag delas priset ut av Dagens Arbete och EWK-sällskapet i samarbete med Fullersta Gård och Arbetets museum.