Jobbcirkus

Jobbcirkus

21 oktober 2016 - 14 maj 2017En utställning om gymnasievalet som ibland kan kännas som rena cirkusen.


Jobbcirkus ska hjälpa sjunde-, åttonde- och niondeklassare att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor. Utställningen är också ett värdefullt stöd för lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som på olika sätt arbetar med att stötta elever inför valet till gymnasiet.

Jobbcirkus ska inspirera, vidga vyer och ge exempel på olika möjligheter. Fyra temaområden lyfter olika perspektiv för att valet ska bli enklare och roligare. På ett lekfullt sätt ger utställningen en klarare bild av hur framtiden kan se ut och hur yrkesdrömmar kan bli verklighet.

Jobbcirkus lyfter fram mismatchen
Det finns en mismatch på arbetsmarknaden - utbildningarna som ungdomar väljer matchar inte alltid behovet av arbetskraft. Ungdomsarbetslösheten är stor, samtidigt som det saknas arbetskraft inom vissa branscher – exempelvis i teknik- och industriföretagen. Så vilka utbildningar kan man välja för att bli attraktiv för arbetsmarknaden? Var finns jobben om ett, fem eller 15 år? Vad vet vi om framtiden? Jobbcirkus förklarar hur det ligger till.

Jobbcirkus kommer att finnas på Arbetets museum under perioden oktober 2016 till maj 2017 och blir sedan en mobil utställning som kan turnera i landet. Detta är en uppdaterad version av Jobbcirkus som visades under 2013-2014 och då gick till final i den nationella tävlingen Årets utställning.

Mer information om utställningen


Samverkansparter
Arbetets museum i Norrköping är producent i samverkan med en regional och en nationell projektgrupp:
Regional projektgrupp: Region Östergötland, Teknikföretagen, Unionen, IF Metall, Industrikompetens, Länsstyrelsen, Svenskt Näringsliv, LO och Arbetets museum.
Nationell projektgrupp: Teknikföretagen, IF Metall, Skolverket och Arbetets museum.

Målgrupp
Utställningen vänder sig i första hand till sjunde-, åttonde- och niondeklassare som står inför gymnasievalet, men även yngre och äldre elever har stor nytta av ett besök. Genom workshops ledda av museets pedagoger får de fundera över framtiden i en lekfull miljö. När eleverna lämnar utställningen är vårt mål att de ska ha med sig ny inspiration, idéer och konkreta verktyg för att kunna göra medvetna val.

Film från invigningen
Landshövdingen Elisabeth Nilsson och eleven Abdifatah Mohamed inviger utställningen:
https://www.youtube.com/watch?v=hfgwkcQowO0 (Youtube)

Många bokade grupper för Jobbcirkus just nu
Bokade grupper har företräde till våra utställningar. Just nu är många grupper inbokade på utställningen Jobbcirkus. Eftersom de flesta bokningarna äger rum på vardagar fram till klockan 14.00 rekommenderar vi icke-bokade grupper att besöka utställningen från kl. 14.30 alternativt på helger och lov.

Jobbcirkus på flera språk


Genom appen Izi travel kan utställningen upplevas på fler språk. Läs mer här: https://www.arbetetsmuseum.se/upplev-jobbcirkus-pa-fler-sprak/

 

En utställning om gymnasievalet som ibland kan kännas som rena cirkusen.


Jobbcirkus ska hjälpa sjunde-, åttonde- och niondeklassare att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor. Utställningen är också ett värdefullt stöd för lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som på olika sätt arbetar med att stötta elever inför valet till gymnasiet.

Jobbcirkus ska inspirera, vidga vyer och ge exempel på olika möjligheter. Fyra temaområden lyfter olika perspektiv för att valet ska bli enklare och roligare. På ett lekfullt sätt ger utställningen en klarare bild av hur framtiden kan se ut och hur yrkesdrömmar kan bli verklighet.

Jobbcirkus lyfter fram mismatchen
Det finns en mismatch på arbetsmarknaden - utbildningarna som ungdomar väljer matchar inte alltid behovet av arbetskraft. Ungdomsarbetslösheten är stor, samtidigt som det saknas arbetskraft inom vissa branscher – exempelvis i teknik- och industriföretagen. Så vilka utbildningar kan man välja för att bli attraktiv för arbetsmarknaden? Var finns jobben om ett, fem eller 15 år? Vad vet vi om framtiden? Jobbcirkus förklarar hur det ligger till.

Jobbcirkus kommer att finnas på Arbetets museum under perioden oktober 2016 till maj 2017 och blir sedan en mobil utställning som kan turnera i landet. Detta är en uppdaterad version av Jobbcirkus som visades under 2013-2014 och då gick till final i den nationella tävlingen Årets utställning.

Mer information om utställningen


Samverkansparter
Arbetets museum i Norrköping är producent i samverkan med en regional och en nationell projektgrupp:
Regional projektgrupp: Region Östergötland, Teknikföretagen, Unionen, IF Metall, Industrikompetens, Länsstyrelsen, Svenskt Näringsliv, LO och Arbetets museum.
Nationell projektgrupp: Teknikföretagen, IF Metall, Skolverket och Arbetets museum.

Målgrupp
Utställningen vänder sig i första hand till sjunde-, åttonde- och niondeklassare som står inför gymnasievalet, men även yngre och äldre elever har stor nytta av ett besök. Genom workshops ledda av museets pedagoger får de fundera över framtiden i en lekfull miljö. När eleverna lämnar utställningen är vårt mål att de ska ha med sig ny inspiration, idéer och konkreta verktyg för att kunna göra medvetna val.

Film från invigningen
Landshövdingen Elisabeth Nilsson och eleven Abdifatah Mohamed inviger utställningen:
https://www.youtube.com/watch?v=hfgwkcQowO0 (Youtube)

Många bokade grupper för Jobbcirkus just nu
Bokade grupper har företräde till våra utställningar. Just nu är många grupper inbokade på utställningen Jobbcirkus. Eftersom de flesta bokningarna äger rum på vardagar fram till klockan 14.00 rekommenderar vi icke-bokade grupper att besöka utställningen från kl. 14.30 alternativt på helger och lov.

Jobbcirkus på flera språk


Genom appen Izi travel kan utställningen upplevas på fler språk. Läs mer här: https://www.arbetetsmuseum.se/upplev-jobbcirkus-pa-fler-sprak/

 

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!