Loos Koboltgruva

Arbetslivsmuseer

Årets Arbetslivsmuseum

Priset instiftades 2010 och är ett sätt att tacka och uppmuntra alla fantastiska människor som tar hand om och bevarar stora delar av vårt kulturarv.

Lärlingar och handledare på K. A. Almgren sidenväveri & museum. Museet är utnämnt till Årets Arbetslivsmuseum 2024.

Årets Arbetslivsmuseum 2024

Vi är glada att berätta att K. A. Almgren sidenväveri & museum är Årets Arbetslivsmuseum 2024! En mer än värdig vinnare som i många år arbetat för att synliggöra kvinnorna inom textilindustrin och föra vidare hantverkskunnandet till nästa generation.

Vi känner oss glada och hedrade! För några år sedan påbörjade vi ett långsiktigt utvecklingsarbete här på sidenväveriet. Vi ville lyfta fram kvinnorna inom textilindustrin, ta fram nyskapande pedagogiska program för skolan och inte minst säkerställa att kunskapen att väva vid de gamla jacquardvävstolarna levde vidare. Nu har vi kommit långt i detta arbete och att tilldelas denna fina utmärkelse betyder jättemycket för oss!

Anna Hedtjärn Wester, museichef på K. A. Almgren sidenväveri & museum

Nordens enda aktiva sidenväveri

K. A. Almgren sidenväveri & museum är det enda ännu aktiva sidenväveri som finns kvar i Norden. Idag tillverkas nästan ingen textil i Sverige längre, men på sidenväveriet på Södermalm går maskinerna fortfarande varma. Här vävs sidentyger och band på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. Det är också en plats för utställningar och program där samtid och historia möts.

Sidenväveriet startade redan 1833, före industrialismens genombrott i Sverige, och dess historia belyser svensk textilindustris olika faser och utmaningar ända in i vår egen tid. Sidenväveriet har i alla år varit en kvinnoarbetsplats och har genom tiderna samlat en mängd yrkesroller såsom väverskor, varperskor, spolerskor och franserskor.

Lyfter fram kvinnorna inom textilindustrin

På sidenväveriet får besökarna kunskap om textil- och klädindustrins roll i såväl Stockholms historia som i det moderna samhällets framväxt. Här står kvinnornas medverkan i denna utveckling i fokus. Museet verkar även för en mer hållbar global textil- och klädindustri.

Det mångåriga och gedigna arbetet med att lyfta fram kvinnors arbetsliv samt museets pedagogiska arbete är ett av många skäl till att K. A. Almgren sidenväveri & museum nu får utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum.

Läs mer om museet på kasiden.se

K. A. Almgren sidenväveri & museum/Ingela Almgren/Annelie Gillner

Juryns motivering

K. A. Almgren sidenväveri & museum

Pristagare 2024

Mitt i huvudstaden återfinns denna unika textilindustrimiljö från 1800-talet. Med avstamp i kvinnors arbete och villkor sammanför K. A. Almgrens sidenväveri & museum historiska hantverkskunskaper med moderna frågeställningar och möjliggör för generationsöverskridande utbyte av kunskap. Från berättelser om den lilla silkesmasken till en lekfull ingång i programmering och datalogisk kunskap går förmedlingen och bevarandet av kunskap och hantverk som en röd tråd genom verksamheten. I utställningar och skolsamverkan belyses dagsaktuella frågor och dåtid, nutid och framtid knyts samman.


Om priset

Juryn består av representanter från Arbetets museum, ArbetSam, Statens maritima och transporthistoriska museer samt Statens försvarshistoriska museer. Priset består av en emaljskylt och 25 000 kr. Prisutdelning sker hos det vinnande arbetslivsmuseet när så är möjligt, och det vinnande museet visas även upp i en utställning på Arbetets museum. 

Arbetslivsmuseernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka, och berätta om industrisamhällets kulturarv. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift, men även om livet vid sidan av arbetet. På så sätt skapas ett möte mellan yrken och metoder, handlag och kunskap, människor och museiföremål.

Kriterier som juryn tittar närmare på är följande:

Vill du nominera ett arbetslivsmuseum?

Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum, men museet måste finnas med i vår databas över arbetslivsmuseer. Vinnaren av Årets Arbetslivsmuseum tillkännages under hösten och utmärkelsen gäller nästföljande år.

Din nominering måste vara oss tillhanda senast 31 augusti 2024. 

OBS! Inskickat material returneras ej.

Eller mejla nomineringen till: nominering@arbetetsmuseum.se 

Du kan också skicka den med posten till:
Årets Arbetslivsmuseum
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping.

Tidigare pristagare

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

Årets Arbetslivsmuseum

Nominera ett arbetslivsmuseum

Uppgifter om nominerat arbetslivsmuseum

Du som nominerar

Beskriv hur det nominerade museet uppfyller följande kriterier: