Arbetets museum

Arbetslivsmuseer

Årets Arbetsmyra

Priset Årets Arbetsmyra delas årligen ut av Arbetets museums vänförening i syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Närbild på två händer som svärtats av sot och olja.

Årets Arbetsmyra 2024

Skogsmuseet i Daretorp har blivit bygdens naturliga samlingsplats. Som en motor för verksamheten sitter Lena Jonsson, och hon får nu priset årets Arbetsmyra.

Hon kom till bygden 1982, hittade ett hus till salu, och familjen tog över lanthandeln i byn. Familjen skänkte sedermera en bit av lanthandelns mark för att etablera en hembygdsgård. Föreningen startade 1996 och under de första åren arbetade medlemmarna upp både en föreningsekonomi och ett flöde av evenemang. Det började talas om ett skogsbruksmuseum, och genom att råvaran blev stormfälld två gånger kom ett sådant att bli verklighet. Först genom stormen Gudrun, som medförde att nedblåst skog skänktes till bygget. Sedan genom stormen Per, som raserade regelverket två år senare. Men nu står museet där, och betraktas som en pärla i bygden.

DET ÄR NÄRMAST GENANT. Jag är inte ensam om detta, vi är så många och vi borde alla få priset.

Lena Jonsson om utnämningen

När hon får frågan om vad som driver henne i allt detta engagemang, så återkommer den kooperativa kraften som förklaring. Hon förklarar sig vara sprungen ur en familj där föreningsliv och engagemang var viktigt. Hennes pappa var ordförande i hembygdens föreningsliv och har själv räddat en hembygdsgård. Att hjälpas åt, är något som återkommer. Gemensam kraft gör att saker kommer igång. Belöningen för allt arbete är samvaron och gemenskapen som grundläggs. Lena, med sin bakgrund inom både psykiatri och journalistik förklarar att hennes bakgrund ger henne blick för människors kapacitet och en förmåga att lyfta dem.

Skogen var alltid det stora näringsfånget här. Västergötland är till stor del odlingsmark, men just i den här remsan utmed Vätterns västra strand, finns den skog som Falbygdens bönder har behövt. Utställningen har en mängd engagerade lokalbor skapat utifrån egna huvuden. Motorsågshörnan, gårdsmodeller, skulpturproträtt på bygdeoriginal, virkesslag och en tjärtunna. Allt som har med skogsbruket att göra och vad som växer ut ur den skogskulturen. Gubbarna hittar på de praktiska lösningarna för de olika stationerna.

Med emfas på den kooperativa kraften, leder samtalet fram till ett möjligen oväntat, åtminstone ödmjukt, svar på nästa fråga:

Du får nu utmärkelse Årets Arbetsmyra. Vad säger du om det?

– Det är närmast genant. Jag är inte ensam om detta, vi är så många och vi borde alla få priset.

Vi talar vidare om att ha många ben att stå på, om att skapa anledningar att resa hit, inträden kontra fikapriser, Leaderprojekt, ställplatser och digitalisering. Efter att också ha fått höra om de bokprojekt som drivs i cirkelform utbrister jag ”Ni borde skriva en instruktionsbok om hur man driver ett framgångsrikt arbetslivsmuseum”. Det skrattas runt bordet. För det är precis så verksamheten framstår – ett klockrent exempel på hur man utifrån gemenskap och uppfinningsrikedom kan skapa något som fungerar riktigt bra.

Text och bild: Pelle Filipsson, Arbetets museum

Bakom priset Årets Arbetsmyra står Arbetets museums vänförening. Med priset vill man tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Juryns motivering

Lena Jonsson

Pristagare 2024

Arbetets museums vänförening har beslutat tilldela Lena Jonsson, Daretorps intresseförening, utmärkelsen årets arbetsmyra 2024.

Lena Jonsson har flera årtionden varit en oförtröttlig drivkraft i Daretorps intresseförening för att föra föreningen framåt i kulturarvsarbetet. Lena har varit en stor inspirationskälla när det gäller skapandet av skogsmuseet både när det gäller själva utformningen av museet och för att hitta vägar för dess finansiering. Museet har blivit en levande skildring av förfäders arbete och livsstil och är en viktig del i ortens kulturarv.

Lena har också axlat rollen som redaktör för flera bygdeböcker som med berättelser och fakta bevarar Daretorps och andra orters och byars historia för kommande generationer.

”Hennes passion och uthållighet har inte bara berikat vår ort och hembygdsförening utan också inspirerat många andra att engagera sig i bevarande av vår historia och kulturarv” sammanfattar styrelsen för Daretorps intresseförening sin nominering. Och det är väl en bra beskrivning av en arbetsmyra.

Vill du nominera en arbetsmyra?

Vem som helst kan nominera en arbetsmyra – välkommen med ditt förslag!

Din nominering måste vara oss tillhanda senast 15 september 2024.

OBS! Inskickat material returneras ej.

Eller mejla nomineringen till: nominering@arbetetsmuseum.se 

Du kan också skicka den med posten till:
Årets Arbetsmyra
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping.

Tidigare pristagare

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Årets Arbetsmyra

Nominera årets arbetsmyra

Uppgifter om nominerad arbetsmyra

Du som nominerar