Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Arbetslivsmuseer

Arbetets museum har i uppdrag att stötta Sveriges arbetslivsmuseer – och det är många – drygt 1500 stycken från Karesuando i norr till Trelleborg i söder. Arbetslivsmuseerna bevarar och gestaltar våra historiska arbetsplatser och deras berättelser. Det kan vara allt från kvarnar och glasbruk till veteranflygplan och spårvagnar. Arbetslivsmuseerna drivs ofta av ideella krafter och är av stor betydelse för Sveriges kulturarv, besöksnäring och demokratiska historia. De bildar en karta över hur Sverige industrialiserades.

Vi stöttar arbetslivsmuseerna på olika sätt:

Utbildar: Vi anordnar kurser om allt från marknadsföring till tändkulemotorer. De flesta av kurserna är gratis och många hålls digitalt. Kurskalender med anmälningslänkar hittar du här.

Synliggör: Vi ger varje år ut Museiguide. I den kan du hitta många av Sveriges arbetslivsmuseer samt läsa om Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra. I vår databas kan du söka information om om landets arbetslivsmuseer.

Stöttar: Hör av dig till oss om du behöver råd. Vi kan tex förmedla kontakter och upplysa om var du kan söka pengar. Läs mer om det här. Dessutom hjälper vi till att skapa nätverk inom olika grupper av verksamheter och arbetar med lobbyverksamhet till förmån för arbetslivsmuseerna.

 

Nominera gärna till Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra!
Läs mer om Årets Arbetslivsmuseum och hur du nominerar här.
Läs mer om Årets Arbetsmyra och hur du nominerar här.

 

Bilder fr v: 1) Falu gruva, 2) Maskinnostalgi 2016, en utomhusmässa för arbetslivsmuseer, 3) Olofsfors Bruksmuseum. Foto: Magdalena Åkerström

I Sverige finns det

  • Ca 1 500 arbetslivsmuseer
  • 7 000 000 föremål (ett av dessa föremål är en komplett fabrik, ett ullspinneri)
  • 16 200 fordon
  • 5 300 byggnader
  • 15 000 personer engagerade i ideellt museiarbete

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se

Arbetsam

Arbetets museum har ett nära samarbete med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) som är Sveriges största museiförening med över 500 medlemsmuseer. ArbetSam är en ideell organisation vars huvudsakliga uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet.

Läs mer på ArbetSams hemsida.