Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Nu kan du nominera till Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra!

Läs mer om Årets Arbetslivsmuseum och hur du nominerar här.

Läs mer om Årets Arbetsmyra och hur du nominerar här.

Arbetslivsmuseer

Arbetets museum har det nationella uppdraget att utveckla museiverksamheten inom området arbete och arbetsliv. Vi ska dokumentera arbetet och berätta om arbetets historia. Vi ska också stödja och synliggöra landets övriga 1 500 arbetslivsmuseer.

Du kan söka information om om landets arbetslivsmuseer på arbetslivsmuseer.se och på Wikipedia, som båda hämtar information från Arbetets museums databas och därigenom möjliggör större kunskapsspridning om arbetslivsmuseernas verksamhet.

Vad är då ett arbetslivsmuseum? Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella inom privat eller offentlig sektor och som är tillgängligt för allmänheten (Förordning 2002:644). Arbetslivsmuseerna är av stor betydelse för Sveriges kulturarv, besöksnäring och demokratiska historia och är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Arbetets museum och arbetslivsmuseerna

Arbetets museum arbetar med tre långsiktiga profilfrågor beträffande arbetslivsmuseerna:

Stötta: Arbetets museum fungerar som ett stöd till arbetslivsmuseerna. Vi har ca 1 500 arbetslivsmuseer under våra vingar och ska bland annat agera som rådgivare för dem. Exempelvis kan vi förmedla kontakter och upplysa om var man kan söka pengar, till exempel Riksantikvarieämbetet. Dessutom hjälper vi till att skapa nätverk inom olika grupper av verksamheter, t ex Transporthistoriskt Nätverk, Textilmaskinnätverket och Vattenhistoriskt Nätverk.

Synliggöra: Arbetets museum arbetar för att synliggöra landets arbetslivsmuseer och visa upp vikten av deras arbete, både som museer och som besöksattraktioner. Det gör vi bland annat genom att tillsammans med ArbetSam ge ut Museiguide. På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett arbetslivsmuseum eller en kulturupplevelse. Museiguide ger en lättöverskådlig presentation av ca 480 arbetslivsmuseer. Du kan läsa mer om Museiguide här. Årligen arrangerar Arbetets museum även Så var det då – arbetslivsmuseer visar, dit arbetslivsmuseer bjuds in för att visa upp sin verksamhet för allmänheten. Ett evenemang för alla sinnen och alla åldrar som äger rum på torget utanför Arbetets museum i samband med Kulturnatten i september varje år.

Utbilda/fortbilda: Bevarandet av industrisamhällets kulturarv kräver stora kunskaper. Arbetets museum genomför regelbundet kurser i museiämnen, och vi vill bygga upp ett Kunskapscentum för såväl tekniska som immateriella kunskaper som krävs för bevarandet av detta kulturarv. Tack vare vårt kursutbud, som riktar sig till verksamma på arbetslivsmuseer, skapar vi också mötesplatser och nätverk för museer över hela landet.

Vi behöver arbetslivsmuseernas åsikter!

För att få veta vad just ert arbetslivsmuseum har för specifika behov, åsikter och tankar är vi i beroende av er hjälp. Vi tar också gärna del av lyckade arbeten och projekt för att inspirera andra.

 

Bilder fr v: 1) Falu gruva. Foto: Magdalena Åkerström, 2) Maskinnostalgi 2016, en utomhusmässa för arbetslivsmuseer. Foto: Magdalena Åkerström, 3) Olofsfors Bruksmuseum. Foto: Magdalena Åkerström

I Sverige finns det

  • Ca 1 500 arbetslivsmuseer
  • 7 000 000 föremål (ett av dessa föremål är en komplett fabrik, ett ullspinneri)
  • 16 200 fordon
  • 5 300 byggnader
  • 15 000 personer engagerade i ideellt museiarbete

Arbetsam

Arbetets museum har ett nära samarbete med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) som är Sveriges största museiförening med över 500 medlemsmuseer. ArbetSam är en ideell organisation vars huvudsakliga uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet.

Läs mer på ArbetSams hemsida.

Kontakt

Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se