Magdalena Åkerström

Arbetslivsmuseer

Arbetslivsmuseer

Arbetets museum har ett särskilt uppdrag att stötta Sveriges arbetslivsmuseer – och det är många: drygt 1500 stycken från Karesuando i norr till Trelleborg i söder.

En kursledare sittandes på en traktor.

För allmänheten

Hitta ett arbetslivsmuseum

Sök i kartan efter arbetslivsmuseer att besöka!

Museiguide

Vi ger varje år ut appen och katalogen Museiguide, där omkring 500 av Sveriges arbetslivsmuseer finns presenterade.

Årets arbetslivsmuseum

Vi arbetar även med utmärkelserna Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra.

För arbetslivsmuseerna

En kursledare leder en kurs om tandkulemotorer.

Kurser

Vi anordnar kurser om allt från marknadsföring till tändkulemotorer. De flesta av kurserna är gratis och många hålls digitalt.

En bunt arkivmappar.

Stöd och material

Hitta självstudiematerial och kursinnehåll för arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar.

Ett bildkollage av olika arbetlivsmuseum.

Nätverk och samverkan

Vi hjälper till att skapa nätverk inom olika grupper av verksamheter och arbetar med lobbyverksamhet till förmån för arbetslivsmuseerna.

Hör av dig!

Hör av dig till oss om du behöver råd kopplat till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Vi kan till exempel hjälpa till att förmedla kontakter och upplysa om var du kan söka pengar.

Arbetslivsmuseernas samarbetsråd ArbetSam

Arbetets museum har ett nära samarbete med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) som är Sveriges största museiförening med över 500 medlemsmuseer. ArbetSam är en ideell organisation vars huvudsakliga uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet.

Nominera en arbetsmyra eller ett helt museum!

Känner du en riktig eldsjäl på något av landets arbetslivsmuseer? Någon som verkligen förtjänar sin stund i rampljuset? Kanske vill du hylla ett helt museum? Precis det kan du göra genom att skicka in en nominering till priserna Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra.

Visste du att…

Arbetslivsmuseerna bevarar och gestaltar våra historiska arbetsplatser och deras berättelser. Det kan vara allt från kvarnar och glasbruk till veteranflygplan och spårvagnar. Arbetslivsmuseerna finns överallt i landet och bland dem hittar du både ideellt drivna små guldkorn och några av Sveriges största besöksmål. Hos dem kan du uppleva arbetslivets föremål, maskiner och miljöer på de platser där historien en gång utspelade sig.

Arbetslivsmuseerna drivs ofta av ideella krafter och är av stor betydelse för Sveriges kulturarv, besöksnäring och demokratiska historia. De bildar en karta över hur Sverige industrialiserades.