Peter Holgersson

Om museet

Organisation och styrelse

Arbetets museum är en stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän. Vår verksamhet finansieras av statliga bidrag, projektmedel från företag, myndigheter och organisationer samt intäkter från pedagogisk verksamhet, konferens och museibutik. Vår museibyggnad Strykjärnet ägs av LO.

Närbild på sidan av byggnaden strykjärnet.

Arbetets museum är ett av Sveriges tretton centralmuseer, vilket innebär att vi har ett särskilt nationellt ansvar för vårt verksamhetsområde – att utveckla museiverksamheten inom området arbete och arbetsliv.

Arbetets museums styrelse

Ordinarie ledamöter

Martin Gunnarsson

Ordförande
LO

Ulrika Hyllert

Vice ordförande
TCO

Annica Dahl

ABF

Per Ek

LO

Louise Malmström

ABF

Marie Innab

Sensus

Fredrik Hedlund

Sensus

Christine Lindström

Unionen

Olof Ehrenkrona

Staten

Eva Stensköld

Staten

Suppleanter

Zaynab Ouahabi

ABF

Birgitta Sundström

Sensus

Karin Aaseby

Staten

Ludwig Fungmark

LO

Andreas Beckert

TCO

Revisorer

Andreas Landin

PWC

Pierre Efrem


Läs mer om Arbetets museum

Arbetets museum är ett samtidsmuseum med fokus på arbete och vardagsliv. Vi samlar inte på föremål, utan på minnen och historier från arbetslivet. Människors berättelser är hjärtat i vår verksamhet.