Välkommen in!

Varje dag tar vi emot mängder med intryck och information, särskilt online. När det går fort glömmer vi ofta att ställa de källkritiska frågorna innan vi agerar på och delar informationen vi får. Därför har vi tagit fram Välkommen in! - två vandringsutställningar som hjälper oss att bli mer medvetna internetanvändare och bättre källor för varandra. Läs mer om utställningarna och boka ett turnéstopp på din arbetsplats!

Turnerande utställningar
13 mars 2024 Tills vidare
Turnerar i hela Sverige under 2024
Arbetets museum

Anders Ristenstrand

En utställning om källkritik för vuxna

Arbetets museum har satt fokus på demokratifrågor sedan starten 1991. De två vandringsutställningarna Välkommen in – Kafferasten och Välkommen in – Demokrati för vuxna är en del av en större satsning som Arbetets museum gör kring demokrati och källkritik. I arbetet sätter vi fokus på att öka vår tillit till samhället, vår systemförståelse och människors kunskap att identifiera vinklade narrativ för att själva kunna förstå när vi blir utsatta för påverkansförsök. Med våra båda vandringsutställningar vill vi stärka tilliten till vårt samhälle och öka kunskapen om våra demokratiska principer. På lång sikt är målsättningen att skapa ett permanent Arbetets museums Demokratilabb på museet.

Välkommen in! – Kafferasten

Välkommen in till den lilla utställningen på temat demokrati, systemförståelse och informationspåverkan. Vid vår kafévagn Kafferasten bjuds du in till en lustfylld och informativ fikapaus mitt i arbetsdagen. Till fikat lär vi oss om hur vi blir mindre lätta att utsätta för påverkansförsök, och hur vi kan bli mer medvetna aktörer både digitalt och i verkliga livet. Allt för att värna vår åsiktsfrihet och stärka vår demokrati. Kafferasten är vår lilla utställning som kräver 5 kvm och möjlighet till el.

Välkommen in! – Demokrati för vuxna

Välkommen in! – Demokrati för vuxna är en utställning som riktar sig till människor i och utanför arbetslivet. Här kliver du rakt in i den verklighet vuxna befinner sig i. På en arbetsplats och i ett hem får du ta del av hur våra invanda beteendemönster påverkar oss när vi tar in och delar information. När vi utsätts för påverkansförsök blir vi ofta triggade. Med ökad kunskap om hur vi fungerar, kan vi bli mer medvetna internetanvändare och bättre källor för varandra. Allt för att minska risken för att falla för desinformation och vinklade budskap, och därmed stärka vårt samhälle och vår demokrati. Demokrati för vuxna är vår stora utställning som kräver 25 kvm och möjlighet till el.

Turnéinfo

Utställningarna invigs i oktober 2023. Bokning är möjlig för arbetsplatser i hela Sverige under 2023 och 2024 med eventuell förlängning.

Bokning

Vill du visa en av våra utställningar på din arbetsplats? Kontakta demokratiturne@arbetetsmuseum.se.

Med utställningarna följer:

  • en fysisk utställning som visas 6-8 veckor på varje plats
  • en enkel pedagogisk handledning
  • ett färdigt marknadsföringsmaterial

Kostnad

Ingen hyra, ni betalar frakten till nästa visningsplats. All frakt beställs via turnéansvarig på Arbetets museum.

Visning av utställningen

Förfrågningar om föreläsningar eller visningar av utställningen mailas till projektledare Carina Milde.

Utställningen är producerad av Arbetets museum i samarbete med TCO, LO, Region Östergötland och Norrköpings kommun, och har tagits fram med hjälp av referensgrupper från olika yrkeskårer runt om i Sverige. Projektet finansieras av Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF.

Detaljer från utställningen

Fotograf Ristenstrand


Upptäck alla utställningar på arbetets museum

Vi samlar inte på föremål, utan på minnen och historier från arbetslivet. Människors berättelser är hjärtat i våra utställningar.