Steven Warburton

Om museet

Ett arkiv fullt av berättelser

Arbetets museum samlar inte på föremål, utan på människors vardagsberättelser och yrkesminnen – det som brukar kallas för immateriellt kulturarv.

En kvinna intervjuar en äldre kvinna om hennes livberättelser.

Ända sedan museet öppnade 1991 har vi genomfört en lång rad minnesinsamlingar och dokumentationsprojekt. Idag har vi fler än 2600 intervjuer, berättelser och bilder i våra arkiv – drygt 17 hyllmeter med erfarenheter från arbete och vardagsliv, både i nutid och historiskt. 

En dokumentation består vanligen av intervjuer och fotodokumentation av människor och miljöer på en arbetsplats. Ibland ingår även fältarbete där vi är med på arbetsplatsen och följer dem som jobbar där.

Samlingar och forskning

Arbetets museum förmedlar kunskap om arbete, arbetets villkor och industrisamhällets kulturarv. En bas i verksamheten är våra minnesinsamlingar och dokumentationer. 

Berättelserna som vi samlar in gestaltas i våra utställningar och presenteras i skrifter och publikationer. Materialet bevaras även i vårt arkiv och finns tillgängligt för framtida forskning. 

Ett forskningsråd är knutet till museet, med representanter från museer, arkiv, universitet och högskolor.

Lämna din berättelse

Alla är välkomna att bidra med berättelser till vårt arkivmaterial om arbetsliv och vardagsliv. Du kan skicka in dina berättelser och bilder via vår hemsida, mail eller post. Självklart kan du vara anonym. 

Digitala utställningar

Några av våra dokumentationsprojekt finns presenterade som digitala utställningar här på vår hemsida. Här möter du människor som själva berättar om sina liv och arbetsliv genom ljudspår, bilder och text. 

Publikationer

Arbetets museum ger ut skrifter och publikationer, ofta med utgångspunkt i våra minnesinsamlingar och samtidsdokumentationer, konferenser och utställningsprojekt.

Flera publikationer kan laddas ner gratis som pdf:er här på webben. Andra kan köpas eller beställas från vår museibutik eller i nätbokhandeln.

EWK-arkivet

Arbetets museum är stolt hemvist för en samling med över 2000 av EWK:s teckningar, där större delen har deponerats av EWK:s familj och resterande är donerade till oss av både organisationer och privatpersoner. Arbetets museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och förmedla EWK:s efterlämnade konstnärliga produktion. 

Du vet väl att du själv kan söka bland EWK:s teckningar i vår EWK-databas? Här finns samtliga bilder i arkivet digitaliserade.