Idag är husets café Espresso House stängt pga installation av nytt brandlarm. Arbetet medför även en del stök och buller på entréplan. Vi ber om överseende med detta.

Magdalena Åkerström

Arbetslivsmuseer

Kurser för arbetslivsmuseer

Alla ni som jobbar på arbetslivsmuseer runt om i Sverige; välkomna att upptäcka vårt breda utbud av fysiska och digitala kurser!

En kursledare leder en kurs om tandkulemotorer.

Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!”

Citat från en kursdeltagare

Våra kurser

De fysiska kurserna ute på museerna är belagda med en kursavgift, som inkluderar fika, lunch och middag. De digitala kurserna är kostnadsfria.

Då trycket är stort och platserna få till de fysiska kurserna ber vi er begränsa antalet deltagare per museum/förening till max två personer. Tänk också på att om ni har anmält er och inte kan närvara på kursen ska ni meddela oss detta. Det gäller både fysiska och digitala kurser. Om ni inte meddelar frånvaro kommer vi att behöva debitera er för deltagaravgiften.

  • Filtrera utifrån typ av kurs:

3 okt. 2023
10:00 12:00
Digitalt
Kostnadsfritt

Inspirationsseminarium: Bli ett besöksmål

Tips, strategier och förebilder till er som vill vässa förmågan att locka besökare. Se hur andra gör, lär om trender och fundera på era möjligheter.

11 okt. 2023 12 okt. 2023
09:00 15:00
Långbans Gruvby & Nordmarks hembygdsgård, Filipstad
Lunch, fika och middag ingår i kursavgiften.

Gruvforum V

Gruvnätverket Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige träffas och diskuterar frågor som dokumentation, marknadsföring och att förmedla berättelser från gruvsamhällena. Även du som inte varit med tidigare år är varmt välkommen!

17 okt. 2023
10:00 11:30
Digitalt
Kostnadsfritt

Lyft er ekonomi: Affärsmodellskanvas

Lär dig ett utmärkt verktyg för att skapa verksamhetsöverblick. Använd den som karta över vad ni faktiskt håller på med. En utmärkt grund för framtida utvecklingsarbete.

25 okt. 2023 26 okt. 2023
09:30 16:30
Lunch, fika och middag ingår i kursavgiften.

Museiskolan

En tvådagarskurs om lite av varje som är bra att kunna när man är aktiv på ett arbetslivsmuseum: utställningsteknik, marknadsföring, värdskap, pedagogik, samlingar och föremål samt föreningsvård.

31 okt. 2023
10:00 11:00
Digitalt
Kostnadsfritt

Lyft er ekonomi: Målgruppsanalys

Definiera era målgrupper. Vilka är de, vad intresserar dem och hur stor är varje grupp? Kort sagt: Var finns era intäkter? Rikta er sedan rätt, genom att möta dem där de finns.

9 nov. 2023
10:00 17:00
Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Praktisk föremålsvård – Moderna material

En dag om vård och underhåll av föremål, med särskilt fokus på moderna material. Hur tar vi hand om
föremål av plast och gummi på våra arbetslivsmuseer? Vi lär oss om nedbrytning, vård, att skapa bra
förvaring med mer. Under kursen gör vi en workshop där vi lär oss att identifiera olika typer av plaster i
museisamlingar.

15 nov. 2023
10:00 11:00
Digitalt
Kostnadsfritt

Lyft er ekonomi: Kommunikationsplan

Stora reklamkampanjer eller vardagliga styrelseutskick, allt behöver vårdas och riktas, för att ge resultat. Bra planer sparar pengar och stress, så ta chansen att lära dig att planera er kommunikation.

23 nov. 2023
10:00 17:00
Lunch, fika och middag ingår i kursavgiften.

Krisberedskap

Hur skapar man bra rutiner om kris eller katastrof skulle vara framme på sitt museum? Vilka risker finns det, och hur kan man som museum hantera dem? Kursen varvar teori med gruppdiskussioner och praktiska övningar.

28 nov. 2023
10:00 16:00
Digitalt
Kostnadsfritt

Söka pengar-kurs

Pengar – en viktig del av kulturarvets bevarande. Skapa bättre bidragsansökningar med tips om språk, tidplan, budget under den här heldagsutbildningen.

6 dec. 2023
18:00 20:00
Digitalt
Kostnadsfritt

Stärk engagemanget 2.0

Drivs ert arbetslivsmuseum av en ideell förening? Den här kursen ger er verktyg för att locka fler engagerade personer och stärka det ideella arbete och engagemang som redan finns. Kursen berör också hur man kan fördela uppgifter och ansvar inom föreningen på ett hållbart sätt, men både konkreta tips och möjlighet till diskussion. Kursen är en fristående kurs från Stärk engagemanget som genomfördes 30 mars 2022.

Om våra kurser

Kurserna arrangeras på uppdrag av Kulturdepartementet och med årligt ekonomiskt stöd från dem. Vi samarbetar med museiorganisationen ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. 

Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseerna själva. I våra 

kursutvärderingar lyser två saker igenom: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

Frågor om allmänna kurser?

Kontakta Linnea Holmberg Wensby på Arbetets museum

E-post: linnea.holmberg_wensby@arbetetsmuseum.se
Telefon: 011–23 17 25

Frågor om ekonomikurser?

Kontakta Pelle Filipsson på Arbetets museum 

E-post: pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se
Telefon: 011–23 17 31

Behovsförfrågan Kurser

Vilka kurser vill du att vi ordnar?

Arbetets museum och ArbetSam har en omfattande kursverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer. Kurserna placeras med stor geografisk spridning över hela landet och deras viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk och de erbjuds utifrån de behov som finns ute på museerna.

Ni kan hjälpa oss skapa erforderliga kurser genom att kryssa i vilken kunskap ni skulle ha mest användning av.
Du kan kryssa i fler än ett alternativ.