Digitopia

Digitopia

ÖPPNAR I SLUTET AV 2021
PLAN 5Vi står mitt i vår tids största förändring. Artificiell intelligens, robotar, autonoma system, digitalisering och automatisering – ny teknik är redan idag en stor del av våra liv. Men vad betyder den digitala utvecklingen för samhället och för oss som individer? Nu bygger Arbetets museum en ny utställning som dyker ner i de stora framtidsfrågorna. I slutet av 2021 öppnar Digitopia!

Utställningen kommer att kretsa kring fyra teman – arbete, vardagsliv, vård och övervakning. Områden där tekniken har skapat bekvämligheter och underlättat på många sätt. Men ny teknik leder också till nya frågor. Hur påverkas jobben? Vad händer när gränsen mellan jobb och fritid blir otydlig? Var och när tycker vi att det är okej att robotar används? Hur mycket av våra liv är vi egentligen villiga att dela med oss av? Vem drar nytta av vad och på vems bekostnad?

Digitopia är en efterföljare till de två succéutställningarna Industriland (invigdes 2007) och Framtidsland (vinnare av Årets utställning 2014). I början av 2021 rivs utställningarna Kris & vision, Framtidsland och Hej robot! för att ge plats åt den nya satsningen, som planeras stå klar i slutet av 2021.

Utställningen Digitopia produceras av Arbetets museum med finansiering av bland andra forskningsrådet Forte/Svenska ESF-rådet samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Berätta! Hur har ny teknik påverkat ditt liv?


Minns du när datorerna kom till din arbetsplats? Träffade du din partner i en datingapp? Kanske har onlinespel förändrat din syn på världen? Digitalisering, AI och robotisering påverkar oss alla på olika sätt. Nu är vi är nyfikna på just din berättelse om hur digital teknik har påverkat livet!

Skicka in din berättelse på www.arbetetsmuseum.se/lamna-din-berattelse eller maila den till arkivet@arbetetsmuseum.se. Berättelsen får vara max 1500 tecken inklusive blanksteg. Berättelsen anonymiseras och hela eller delar av texten kan komma att visas i den kommande utställningen.

Insamling: Gigjobb


Undern vintern 2021 gjorde Arbetets museum en insamling av berättelser, där vi intervjuade personer som jobbar inom gigekonomin. Syftet var att undersöka hur arbetsförhållanden och villkor ser ut i vardagen för dig som gigarbetar. Läs mer om insamlingen här.
Vi står mitt i vår tids största förändring. Artificiell intelligens, robotar, autonoma system, digitalisering och automatisering – ny teknik är redan idag en stor del av våra liv. Men vad betyder den digitala utvecklingen för samhället och för oss som individer? Nu bygger Arbetets museum en ny utställning som dyker ner i de stora framtidsfrågorna. I slutet av 2021 öppnar Digitopia!

Utställningen kommer att kretsa kring fyra teman – arbete, vardagsliv, vård och övervakning. Områden där tekniken har skapat bekvämligheter och underlättat på många sätt. Men ny teknik leder också till nya frågor. Hur påverkas jobben? Vad händer när gränsen mellan jobb och fritid blir otydlig? Var och när tycker vi att det är okej att robotar används? Hur mycket av våra liv är vi egentligen villiga att dela med oss av? Vem drar nytta av vad och på vems bekostnad?

Digitopia är en efterföljare till de två succéutställningarna Industriland (invigdes 2007) och Framtidsland (vinnare av Årets utställning 2014). I början av 2021 rivs utställningarna Kris & vision, Framtidsland och Hej robot! för att ge plats åt den nya satsningen, som planeras stå klar i slutet av 2021.

Utställningen Digitopia produceras av Arbetets museum med finansiering av bland andra forskningsrådet Forte/Svenska ESF-rådet samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Berätta! Hur har ny teknik påverkat ditt liv?


Minns du när datorerna kom till din arbetsplats? Träffade du din partner i en datingapp? Kanske har onlinespel förändrat din syn på världen? Digitalisering, AI och robotisering påverkar oss alla på olika sätt. Nu är vi är nyfikna på just din berättelse om hur digital teknik har påverkat livet!

Skicka in din berättelse på www.arbetetsmuseum.se/lamna-din-berattelse eller maila den till arkivet@arbetetsmuseum.se. Berättelsen får vara max 1500 tecken inklusive blanksteg. Berättelsen anonymiseras och hela eller delar av texten kan komma att visas i den kommande utställningen.

Insamling: Gigjobb


Undern vintern 2021 gjorde Arbetets museum en insamling av berättelser, där vi intervjuade personer som jobbar inom gigekonomin. Syftet var att undersöka hur arbetsförhållanden och villkor ser ut i vardagen för dig som gigarbetar. Läs mer om insamlingen här.

Aktuella utställningar