Digitopia för skolan

Vi lever mitt i en stor samhällsförändring. Framtiden är redan här! Digital teknik har blivit en självklar del av våra liv, vårt arbete och vardag. Vår tids teknikutveckling kan jämföras med hur ångmaskinen förändrade produktionen, hur järnvägen ritade om kartan och hur elektriciteten gjorde arbetsdagen längre. Idag skapar digitalisering, robotar, artificiell intelligens och automatisering nya förutsättningar på arbetsplatser och i hemmen.

Ristenstrand

Åk 7 och uppåt

Utställningen Digitopia riktar sig till elever på högstadiet och gymnasienivå. Med utställningen vill vi väcka tankar om vad den nya tekniken som vi skapar gör med oss människor och med vårt samhälle. Här vill vi ge dig en möjlighet att reflektera och diskutera vår tids stora frågor. Välkommen att bidra till samtalet!

Visning av Digitopia med museipedagog

Upplev Digitopia med guidning av en av våra pedagoger! Vi erbjuder både längre visningar och kortare intron. Visningarna vänder sig till högstadiet och gymnasiet och har flera kopplingar till läroplanen. Max 30 gruppdeltagare.

Gå med videoguide i Digitopia

Du vet väl att ni kan besöka Digitopia med videoguide utan kostnad? Börja med att boka in din grupp. Inför besöket och på plats får ni instruktioner som guidar er genom utställningen. Gruppen får utforska olika teman via utmaningar från experter och influencers.

 • Vänder sig till högstadiet och gymnasiet
 • Kostnad: Gratis
 • Längd: ca 60 min
 • Max 30 gruppdeltagare

Så funkar det 

Digitopia med videoguide är ett sätt att utforska utställningen Digitopia på egen hand med din grupp. Då får ni hjälp av videoinstruktioner från våra pedagoger och våra virtuella experter. Gruppen får utmaningar kopplade till utställningens olika teman. Totalt finns fyra teman och varje tema har tre utmaningar, baserade på olika perspektiv: JAG (min personliga roll), VI (mitt närområde) och ALLA (ett globalt perspektiv). Ni svarar på frågor på skärmarna och detta kan ni sedan använda som underlag för en gruppdiskussion på slutet.

Inför besöket

Ett bra sätt att sätta vår tids teknik i ett sammanhang är att fundera på hur jag använder den, och vad som är viktigt för mig. Därför kan ni starta upplevelsen redan innan besöket genom att tillsammans fundera på frågan vilken är din favorituppfinning? Här får ni möta vår pedagog Arvid som ger eleverna utmaningen att fundera på vilken teknisk uppfinning som de tycker har varit viktigast och varför.

Detta kopplas till den del av utställningen som fokuserar på hur vägen har sett ut fram till dagens digitala samhälle. Denna del lyfter teknisk utveckling och diskuterar olika uppfinningars inverkan på våra liv, vårt samhälle och våra värderingar.

Reflektera över detta enskilt och diskutera i klassen eller skriv ner dina funderingar.

Följdfrågor som du som lärare kan ställa kring elevens val av uppfinning:

 • Vet du hur den kom till?
 • Är den lika viktig för andra tror du? Är det skillnad mellan olika åldrar eller olika delar av världen?
 • Tror du att den kommer att vara likadan i framtiden eller hur förändras den?
 • Skulle dina föräldrar hålla med dig? Dina småsyskon?

Innan ni kommer kan ni förbereda er genom att dela upp klassen i mindre grupper som kan följas åt för att utföra uppdragen och diskutera med varandra. Det finns fyra skärmar att samlas runt och där startar de sin utforskande tur i utställningen. När de är klara med alla 3 frågorna så byter de tema och fortsätter med nästa. Vi rekommenderar att dela upp gruppen i max 4 grupper så varje grupp får en skärm att arbeta med. Det är såklart också möjligt att välja ut ett eller flera teman att jobba med. I så fall ber ni bara dem att fokusera på det temat. De är tydligt utmärkta både på våra interaktiva skärmar och i utställningen.

På plats i chattrummet

När du kommer till Arbetets museum behöver du hämta nyckel i receptionen och hitta rätt. Väl på plats i Digitopia kommer ni att få tillgång till ett eget rum, chattrummet, där ni kan samla er, få instruktioner och även återsamlas efter att ni gjort utmaningarna. Här finns en skärm för er att titta på samt en mindre skärm för dig som lärare/instruktör att använda för att vägleda eleverna.

Classroom mode

När ni kommer till utställningen så samlas ni i vårt chattrum för instruktioner och eventuell gruppindelning. Samtidigt så aktiverar du som lärare vårt classroom mode. Detta innebär att alla svar som dina elever lämnar under tiden de går runt i utställningen sparas för att ni sen ska kunna använda detta som diskussionsunderlag i slutet av besöket. När du avslutar presentationen så övergår det åter till “vanlig” inställning och alla svar som registrerats visas upp.

Nu är det dags för er att utforska vår utställning. Det kommer ni att få hjälp med av våra speciella gäster. De kommer att berätta mer om sig själva och dessutom kommer de att ge er utmaningar att fundera på när ni utforskar utställningen. Det finns 3 utmaningar per tema och ni kan lyssna på en i taget eller alla tre på en gång – det bestämmer ni utifrån hur mycket tid ni har.

I samband med att eleverna gör utmaningarna och funderar på vad de tycker så finns också chans för dem att svara på JA/NEJ-frågor på skärmarna i Digitopia.

Nu kommer ni att se just era svar på frågorna som ställts i utställningen. De visas upp per tema i stapelform och ger er möjlighet att diskutera runt vad ni tyckte och varför. Som lärare får du på din skärm också förslag på frågor som stöd till diskussionen.

Fortsätt gärna samtalet om hur den nya tekniken på olika sätt påverkar era liv även när ni lämnat utställningen. Och kom ihåg att ni alla har möjlighet att påverka var och hur tekniken används – i skolan, på arbetsplatser och i er vardag!

Fördjupning: möt våra influencers

För varje tema möter ni en influencer/expert som guidar er med sina erfarenheter och funderingar. Målet är att aktualisera och fördjupa frågorna för att öka graden av självreflektion och gemensamma diskussioner. Ni svarar även på frågor i utställningen om vad just ni tycker. Dessa svar kan sparas och användas som diskussionsunderlag för klassen i slutet av besöket.

Experterna har skapat utmaningar till er, baserat på vad de tycker är viktigt att fundera på för framtiden. Det pedagogiska programmet till Digitopia är baserat på reflektion i grupp eller på egen hand i tre olika nivåer. Nivåerna återkommer i alla tema som utställningen innehåller och bygger på;

 • JAG – självreflektion. Hur berör detta mig nu och i framtiden?
 • VI – närområde och community. Hur berör detta oss i min närmaste krets och samhälle?
 • ALLA – globalt/gruppöverskridande. Hur berör detta mänskligheten och finns det skillnader och likheter olika människor och grupper emellan?

Nyfiken på våra influencers?

Arbetsliv

Här möter ni streamern Jace.

Vardagsliv

Här möter ni influencern, journalisten och föreläsaren Atilla Yoldas.

Övervakning

Här möter ni IT-säkerhetsexperten och innehavaren av en av sju nycklar till internet Anne-Marie Löwinder Eklund.

Hälsa/omsorg

Här möter ni konstnären Sahar Burhan.


Tips för dig som vill veta mer

Vill ni arbeta vidare med frågorna i utställningen? Här kommer några tips på material, länkar och inspiration som passar inom temat och som kan användas i undervisningen.

Boka alltid tid – även om ni går på egen hand

Grupper är varmt välkomna att besöka museet på egen hand, men för att vi ska kunna garantera er plats är det viktigt att ni föranmäler att ni kommer. Boka därför alltid in ert besök även om ni vill gå på egen hand.

Medföljande gruppledare ansvarar för att:

 • Gruppen tar hänsyn till annan verksamhet som pågår samt till övriga besökare.
 • Gripa in om bråk, bus eller förstörelse inträffar.

Vid eventuell skadegörelse i samband med besök debiteras skolan kostnaderna.