Idag är husets café Espresso House stängt pga installation av nytt brandlarm. Arbetet medför även en del stök och buller på entréplan. Vi ber om överseende med detta.

Om museet

Arbetslivs­konferenser

Arbetets museum arrangerar regelbundet yrkeshistoriska konferenser och seminarier. Tanken är att dessa möten ska vara gränsöverskridande och öppna upp för samtal mellan forskare och personer som arbetar med arbetslivsfrågor inom olika verksamheter.

Talaren Marinette Fogde under en presentation på en arbetslivskonferens 2020.

Framtida konferenser

Tidigare konferenser

6 okt. 2022 7 okt. 2022

Välfärd för vem? – Om arbetsvillkor inom omsorg och gig

Välfärden står inför stora utmaningar. Digitaliseringen framhålls som ett viktigt hjälpmedel för att upprätthålla en väl fungerande välfärd. Detta och...

8 mars 2020 10 mars 2020

Long-term global perspectives on preventing sexual harassment in the workplace: Policy and practice

Internationell konferens om sexuella trakasserier i arbetslivet.

10 juni 2019 12 juni 2019

FALF 2019 – Hållbar utveckling i organisationer

Arrangerades på Arbetets museum av forskningscentret HELIX vid Linköpings universitet.

8 nov. 2018 8 nov. 2018

Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter

9 nov. 2017 10 nov. 2017

Robotisering och automation på framtidens arbetsmarknad

10 nov. 2016 11 nov. 2016

Människor i rörelse – migration och arbete

19 nov. 2015 20 nov. 2019

Hållbart arbetsliv för yngre och äldre

13 nov. 2014 14 nov. 2014

Det älskade arbetet

7 nov. 2013 8 nov. 2013

Det ifrågasatta arbetet

8 nov. 2012 9 nov. 2012

Det hållbara arbetet

9 nov. 2011 10 nov. 2011

Det globaliserade arbetslivet

17 nov. 2010 18 nov. 2010

Rum för arbete

1 2