Miguel Muños Rubilar

Utställningar – Politisk illustration

Centrum för politisk illustrationskonst

Med basen i Ewert Karlssons (EWK) liv och arbete som internationellt verksam satirtecknare öppnade Centrum för politisk illustrationskonst på Arbetets museum 2009. Centret har sedan dess blivit en mötesplats för satirtecknare från världens alla hörn. Genom utställningar, seminarier och konferenser förmedlas kunskap och kännedom om satirtecknares förutsättningar, både ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Flera konstverk från EWK-galleriet hängandes i luften.

Satirtecknaren som det fria ordets röst

Genom de senaste seklerna har satir och karikatyrer varit en del av medielandskapet. Satirtecknarna granskar makten, tar tempen på samhället och speglar nutiden. Deras bilder kanaliserar folkets röst och ger oss möjlighet att skratta åt maktens krumbukter. 

Den tecknade satiren har betydelse i förändringsprocesser och kan väcka ett intresse för ett nytt samhälle. Med en bild kan ett redaktionellt innehåll nå ut även till de som varken kan läsa eller skriva. Som samtidsdokument blir bilderna en informationskälla för eftervärlden, vilket gör denna bildgenre än mer viktig att värna och lyfta fram.

Arbetets museums roll som nationell institution i ett demokratiskt land

Arbetets museum ser satir som en säkerhetsventil för ett öppet och demokratiskt samhälle och vi värnar både bildgenren och dess utövare. För överallt i världen ser vi hur tecknare förlorar sina jobb, hotas, misshandlas, fängslas och mördas. Detta har förändrat det klimat som tecknare lever och verkar i. Diskussioner om självcensur, både för tecknarna själva och för de redaktioner de arbetar för, har lagt sig som en skugga över dem som i själva verket ska vara det fria ordets tydligaste röster.

Att stärka förutsättningarna för tecknare att arbeta fritt, utan vare sig självcensur eller hot, är ett av Arbetets museums huvudmål. Sveriges tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip hör till de äldsta i världen men även nationer med skarpare gränser kring tabun och yttrandefrihet har en högst levande satirtradition, med tecknare som har en självklar plats i våra samarbeten på Arbetets museum.

EWK-priset

Upptäck EWK-priset

EWK-priset om 10 000 kronor instiftades av EWK-sällskapet år 2000. Priset ska belöna och stimulera konstnärer som verkar i Ewert Karlssons anda.