Utställningar – Dokumentärt foto

Dokumentärfoto­priset

Arbetets museum arbetar på flera fronter för att främja den dokumentära bilden och lyfta dess betydelse som berättande verktyg. År 2001 delade vi för första gången ut Arbetets museums Dokumentärfotopris. Varje år sedan dess har en rad framstående fotografer fått ta emot det prestigefulla priset.

Ett foto på två byggnader omgvina av skog, tagen av prisvinnare Angelica Elliot.

Om Dokumentärfotopriset

Dokumentärfotopriset går till personer som visat ett socialt engagemang och tänjt gränser såväl tekniskt som form- och ämnesmässigt. Ytterligare kriterier är att pristagarna utmärkt sig genom långsiktigt konsekvent arbete, att de bidragit med inspiration till andra fotografer samt agerat opinionsbildande och aktivt fört ut sitt arbete, exempelvis genom publicering, utställningar, undervisning och liknande.

Bakom stipendiet står Arbetets museum i samarbete med museets huvudmän. Pristagarna utses av en jury bestående av representanter från Arbetets museum, LO, TCO, ABF, Sensus.


Dokumentärfotopriset 2023

Alexander Mahmoud, Julia Lindemalm och Sven Westerlund tar hem Arbetets museums Dokumentärfotopris 2023. ”En hyllning till tre skickliga fotografer och deras skildringar av vardagens Sverige”, säger Johanna Haverlind, utställningschef.

För tjugoandra året i rad delar Arbetets museum ut Dokumentärfotopriset för bildverksamhet med dokumentär inriktning, ett stipendium som har instiftats för att uppmärksamma dokumentärfotografi och stimulera samtidsdokumentation.


“Årets Dokumentärfotopris är en hyllning till tre skickliga fotografer och deras skildringar av vardagens Sverige: Mahmouds personliga livsresa i bild och ord, Lindemalms undersökande av relationen människa–djur och Westerlunds dokumentation av en av samtidens mörkaste sidor. De närmar sig sina teman på olika sätt, men alla tre arbetar med samtidsaktuella ämnen som berör oss alla.“

Johanna Haverlind, utställningschef

Juryns motivering

Alexander Mahmoud

Pristagare 2023

Alexander Mahmoud får 25 000 kr för sitt arbete med att fördjupa vardagliga berättelser om Sverige och för att han med värme och mod delar med sig av sin egen livsresa. Alexander har ett särskilt öga för färg, rörelser och situationer och en förmåga att fånga ögonblick som andra skulle missa. Vissa av hans bilder tangerar det komiska medan andra omedelbart griper tag i en. Han tänjer gränser i arbetet, både i sina egna projekt och som bildjournalist.

Sally Hallberg

Julia Lindemalm

Pristagare 2023

Julia Lindemalm får 25 000 kr för sina dokumentära arbeten med fokus på djuren, deras plats i samhället och människans existens i relation till dem. Julia använder skickligt sin fingertoppskänsla för det tragikomiska och absurda för att lyfta allvaret i människans nyttjande av och samvaro med djur. Stillheten i hennes bilder öppnar upp för eftertanke och väcker djupare frågor om hur vi förhåller oss till varelserna omkring oss.

Anna Wahlgren

Sven Westerlund

Pristagare 2023

Sven Westerlund får 25 000 kr för sitt gedigna arbete inom dokumentärfoto samt sin skildring av en av samtidens mörkaste och mest känsloladdade verkligheter. I projektet ”En verklig plats” har Sven dokumenterat alldagliga platser där ingenting tyder på att ett brott med dödlig utgång har skett – men bilderna i kombination med bokens starka texter är svåra att värja sig mot.

Sven Westerlund


Tidigare pristagare

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001


Vill du ställa ut foto hos oss? 

Vi tar gärna emot utställningsförslag med inriktning på dokumentärfoto. Förslag skickas in via vår hemsida och vi tar ställning till inkomna utställningsförslag två gånger om året. Vi visar både etablerade och mindre välkända fotografer.