Peter Holgersson

Om museet

Om Arbetets museum

Arbetets museum är ett samtidsmuseum med fokus på arbete och vardag. Vi samlar inte på föremål, utan på minnen och historier från arbetsliv och vardagsliv. Människors berättelser är hjärtat i vår verksamhet.

Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Vi vill hellre väcka frågor än att ge enkla svar. Vi skapar vår verksamhet i samarbete med publiken tror på att låta många olika röster komma till tals. Principen om alla människors lika värde utgör grunden för allt vi gör.

Vi berättar om arbete och vardag

Arbetets museum grundades kring uppdraget att dokumentera, bevara och berätta om Sveriges arbetslivshistoria. Redan från början beslutades att museet inte skulle samla in fysiska föremål från arbetslivet – dessa bevaras och upplevs bäst på landets många arbetslivsmuseer (se nedan). 

I stället samlar vi på människors minnen och berättelser – det som brukar kallas för immateriellt kulturarv. Med utgångspunkt i dessa berättelser skapar vi utställningar om arbetets historia, samtid och framtid.

Sedan museet öppnade 1991 har vi genomfört en lång rad minnesinsamlingar och dokumentationsprojekt. I våra arkiv finns ett rikt material med över 2600 intervjuer, berättelser och foton. En del av materialet kan du ta del av här på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du är intresserad av att använda vårt arkivmaterial i forskning, utställningar eller publikationer.

Vi stöttar Sveriges arbetslivsmuseer

Arbetets museum har ett särskilt uppdrag att stötta och synliggöra Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. De finns överallt i landet och bland dem hittar du allt från ideellt drivna små guldkorn till några av Sveriges största besöksmål. 

Arbetslivsmuseerna visar upp väverier och gjuterier, gruvor och kontor, fartyg och flygplan och mycket mer. Hos dem kan du uppleva arbetslivets föremål, maskiner och miljöer på de platser där historien en gång utspelade sig.

Vi samverkar brett med samhället

Vårt arbetssätt bygger på samverkan över traditionella gränser där vetenskaplig dokumentation, konstnärlig gestaltning och samhällsdebatt förenas. I utställningar, programaktiviteter, konferenser och andra projekt samarbetar vi med forskare, konstnärer och organisationer i frågor som handlar om arbetsliv, vardagsliv och människors lika värde.

Vi är kulturhuset med något för alla

På Arbetets museums sju våningar ryms ett stort antal utställningar och aktiviteter. Här finns något för alla åldrar – från de allra yngsta besökarna till den vuxna publiken. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och vi har ett brett utbud för både skolor och familjer. 

Vi tror på bilden som ett kraftfullt verktyg för berättande. Ett av våra specialområden är dokumentärfotografi och varje år visas ett flertal högaktuella fotoutställningar på museet. Vi visar även politisk illustrationskonst som ett led i vårt arbete för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

För oss är det viktigt att nå ut i hela landet med vår verksamhet. Arbetets museum producerar uppskattade vandringsutställningar som turnerar till skolor, bibliotek, museer, myndigheter och arbetsplatser runt om i landet.

Vi är en stiftelse

Arbetets museum är en stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän. Vår verksamhet finansieras av statliga bidrag, projektmedel från företag, myndigheter och organisationer samt intäkter från pedagogisk verksamhet, konferens och museibutik. Vår museibyggnad Strykjärnet ägs av LO.

Arbetets museum är ett av Sveriges tretton centralmuseer, vilket innebär att vi har ett särskilt nationellt ansvar för vårt verksamhetsområde – att utveckla museiverksamheten inom området arbete och arbetsliv.

Vi är miljöcertifierade

Arbetets museum arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar vårt interna arbete såväl som vår publika och kommersiella verksamhet. Sedan 2022 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Logotyp för Svensk certifiering/miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015.