Pengar!

Pengar!

26 APRIL–18 DECEMBER 2022
PLAN 5I utställningen Pengar! utforskar ca 600 unga i åldrarna 14-26 år pengar i dåtid, nutid och framtid med inriktning på hållbarhet och klimatanpassning. Utifrån ett filosofiskt perspektiv och i dialog med vår samtid skapas konst, film, poddar och musik runt om i Sverige. Resultatet mynnar ut i en utställning som öppnar den 26 april 2022 på Arbetets museum samt en digital plattform och en hållbarhetsfond.

Projektet beviljades finansiering av Allmänna Arvsfonden och drog igång mars 2020, precis vid utbrottet av pandemin.

Där huvudprojektet Pengar! fokuserat på att ungdomar utforskar pengar som det komplexa fenomen det är, så medför den globala pandemin att ungdomars framtidsutsikter kan ha förändrats. Något som en ung etnolog utforskar i delprojektetet När kriser föder visioner.

Föder klimatkrisen och pandemin en vilja att ställa om till ett mera hållbart samhälle? Och vad är det för yrken, normer och värderingar som behövs i omställningen?
”Pengar!” visas på Arbetets museum 26 april–18 december 2022 och går sedan ut på turné i landet. Utställningen är producerad av Arbetets museum och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Delprojektet ”Pengar! – När kriser föder visioner” genomförs med stöd av Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa.

En rad samarbetspartners deltar i projektet: Sensus studieförbund, Unga Hörselskadade, Fältbiologerna, KKV, Swedbank, Ekobanken, Teater K, Konstnärernas kollektiv verkstad, Institutionen för konst kultur och kommunikation i Malmö, Hupax, Changemakers Education och Stiftelsen jiddra inte. Stockholm Environment Institute har tidigare bidragit till projektet.
I utställningen Pengar! utforskar ca 600 unga i åldrarna 14-26 år pengar i dåtid, nutid och framtid med inriktning på hållbarhet och klimatanpassning. Utifrån ett filosofiskt perspektiv och i dialog med vår samtid skapas konst, film, poddar och musik runt om i Sverige. Resultatet mynnar ut i en utställning som öppnar den 26 april 2022 på Arbetets museum samt en digital plattform och en hållbarhetsfond.

Projektet beviljades finansiering av Allmänna Arvsfonden och drog igång mars 2020, precis vid utbrottet av pandemin.

Där huvudprojektet Pengar! fokuserat på att ungdomar utforskar pengar som det komplexa fenomen det är, så medför den globala pandemin att ungdomars framtidsutsikter kan ha förändrats. Något som en ung etnolog utforskar i delprojektetet När kriser föder visioner.

Föder klimatkrisen och pandemin en vilja att ställa om till ett mera hållbart samhälle? Och vad är det för yrken, normer och värderingar som behövs i omställningen?
”Pengar!” visas på Arbetets museum 26 april–18 december 2022 och går sedan ut på turné i landet. Utställningen är producerad av Arbetets museum och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Delprojektet ”Pengar! – När kriser föder visioner” genomförs med stöd av Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa.

En rad samarbetspartners deltar i projektet: Sensus studieförbund, Unga Hörselskadade, Fältbiologerna, KKV, Swedbank, Ekobanken, Teater K, Konstnärernas kollektiv verkstad, Institutionen för konst kultur och kommunikation i Malmö, Hupax, Changemakers Education och Stiftelsen jiddra inte. Stockholm Environment Institute har tidigare bidragit till projektet.

Aktuella utställningar

Boka gruppbesök

Vill du besöka oss som skola, förskola eller vuxengrupp? Boka här!