Årets Arbetsmyra 2023

”År 2000 startade vi på bränneriet en studiecirkel för att kunna få i gång det här bränneriet. Folk undrade ju då ”Är ni inte kloka, ni ger er på det här?” Men vi kallade det helt enkelt ett ”kulprojekt”, vi ska ha roligt under projektet.”

Göran Persson, Årets Arbetsmyra 2023

Det började som ett ”kulprojekt”, tanken på att väcka liv i det gamla bränneriet i Kyrkeby. Hade det inte varit för Göran Persson och hans vänner skulle det kanske aldrig blivit av. Nu tilldelas han priset Årets Arbetsmyra för sitt arbete med Kyrkeby bränneri.

– Det är i Vissefjärda det händer!

Med de orden möter Göran upp vid tågstationen i Vissefjärda, en ort några mil söder om Emmaboda. Efter en dag med Göran är det lätt att hålla med om det påståendet. Ett av hans många uppdrag är det som VD och styrelseordförande i Kyrkeby bränneri AB. Här produceras brännvin enligt äldre principer med potatis och säd som främsta ingredienser.

Kyrkeby bränneri är många saker – Sveriges äldsta aktiva bränneri, ett uppskattat arbetslivsmuseum, eftertraktad brännvinsproducent och en samlande kraft i Vissefjärda. Om utmärkelsen Årets Arbetsmyra säger Göran:

– Ja, jag blev ju överraskad. Att man själv får ingå i den här kretsen, det får man ju känna sig väldigt stolt över.

Bakom det årliga priset står Arbetets museums vänförening. Med priset vill man tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Med kungens välsignelse

Göran, själv uppvuxen och bosatt i Vissefjärda, beskriver bränneriet som en naturlig del av orten under uppväxten. Exakt när bränneriet startade är svårt att veta men år 1771 har Kyrkeby bränneri satt som sin startpunkt – det året då kung Gustav III passerade Kyrkeby och personligen gav dem tillstånd att fortsätta bränna brännvin. Ända fram till 1971 brändes här brännvin och när vinden låg på kunde lukten av mäsk kännas över orten.

Göran har genom olika uppdrag en långtgående historia med Kyrkeby bränneri. En av anledningarna till att bränneriet kunde startas upp igen var att allting lämnades precis som det var när det lades ner. Göran beskriver uppstarten som ett ”kulprojekt”.

– Det var väl ingen som trodde sen att det här bränneriet skulle få vakna till liv igen men det är ju så att det här är det enda kvarvarande intakta bränneriet i Sverige från den här industriepoken. År 2000 startade vi på bränneriet en studiecirkel för att kunna få i gång det här bränneriet. Folk undrade ju då ”Är ni inte kloka, ni ger er på det här?” Men vi kallade det helt enkelt ett ”kulprojekt”, vi ska ha roligt under projektet. Lyckas vi är det bra, lyckas vi inte har vi i alla fall haft roligt under tiden.

”Vi har någonting unikt”

Men visst lyckades projektet. 2005 tillverkades det första brännvinet där sedan 1971. Efter ett uppehåll på några år tillverkar de en ny snaps på Kyrkeby bränneri varje år sedan 2017. Det är ett stort hemlighetsmakeri kring vad som ska bli årets smaksättning. Arbetsgruppen består av ideella krafter, de flesta bosatta i eller kring Vissefjärda, där alla bidrar med olika kunskaper.

– Var och en sköter sina roller men tillsammans är vi väldigt starka.

Idag erbjuder Kyrkeby bränneri såväl visningar som snapsprovningar. Vid provningarna nyttjas hela Vissefjärdas utbud där Kyrkebys unika brännvin avnjuts tillsammans med lokalt tillagad mat och choklad samt berättelser från gångna tider. Det är just i det unika som bränneriets styrka finns.

– Jag tror att det som lockar så många människor är att vi har ett bra koncept, vi har någonting unikt. Det finns ingen annanstans i Sverige man kan visa hur ett potatisbränneri en gång i tiden har fungerat.

Juryns motivering

Göran Persson, Kyrkeby bränneri

Pristagare 2023

Arbetets museums vänförening har beslutat tilldela Göran Persson på Vissefjärda Hembygdsförening utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2023. Vissefjärda Hembygdsförening kunde 1988 överta Kyrkeby bränneri med en unik miljö med byggnadsminnesmärkta byggnader och maskiner från 1800-talet.

Göran Persson har varit spindeln i nätet när hembygdsföreningen efter ett omfattande och ideellt arbete åstadkommit att bränningen med anor från 1700-talet nu åter är i drift. Om än i en mindre skala med ett exklusivt sortiment som säljs via Systembolaget. Det enda museum i landet som har sitt eget brännvin!

Besökarna får inblick i sprittillverkningen och dess historia, kan beställa provsmakning och får veta hur processen går till idag. Göran ger visningar, håller i provningar och sköter stor del av ruljangsen kring bokningar, fastigheter och arrangemang. Detta med en fin publikkontakt och hjärtlighet. En riktig arbetsmyra!Upptäck alla årets arbetsmyra-prisvinnare på arbetets museum

Priset Årets Arbetsmyra delas årligen ut av Arbetets museums vänförening i syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige.