Söka pengar-kursen – självstudieversion

Detta är en webbaserad självstudieversion av en kurs som annars hålls i webbinarieform och även på plats på olika kulturarvsverksamheter ute i landet. Här får du en genomgång av grunderna i hur du söker pengar till kulturarvet, en överblick av bidrag och fonder samt tips för att vässa er ansökan.

Den digitala versionen består av filmade föreläsningar uppdelade i kapitel. Använd med fördel den digitala versionen som självstudiematerial, komplettering till den fysiska eller webbinariebaserade kursen, eller som underlag till grupparbete, exempelvis inom en studiecirkel. Kursen är helt avgiftsfri.

Söka pengar-kursen genomförs i samarbete mellan Arbetets museum och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)

Meny

Kursdelarna ligger samlade på en och samma sida. Här är en överblicksmeny som hjälper dig att navigera.


1. Introduktion

Introduktion – 1.03 min

  Reflektionsövning innan kursmomenten: Bedömning av ansökan

Ta rollen som bidragsgivare, och bestäm vilken av dessa ansökningar som du ska ge bidrag. Läs ansökningarna i PDF-dokument som du laddar ned strax här nedanför. Reflektera sedan individuellt och rangornda: Vilken är bäst? Vilken är sämst? Finns någon som ligger på gränsen till att få stöd? Om ni gör övningen i en grupp, läs, fundera och berätta sedan för varandra hur ni resonerar i era bedömningar.

Övningen är tvådelad, där du efter genomförd kurs får reflektera igen, och fundera över eventuella omprioriteringar i din bedömning.

Det pedagogiska värdet blir störst om du gör denna övning innan du genomför de följande kursstegen.

Övningsbeskrivning – 0.39 min

2. Ansökningsarbetet

1. Dåliga ansökningar

1.53 min

2. Era behov och syften

2.30 min

3. Verksamhet eller projekt?

1.23 min


Gruppövning

Vad behöver ni söka pengar till i nuläget? Fundera och diskutera. Är det ett akut ändamål? Finns flera parallella behov? 

4. Vad ska en ansökan innehålla?

2.00 min

5. Skriva ansökan: Snabba tips

1.21 min

6. Betrakta ansökan utifrån

1.06 min


3. Budget

7. Gör en verklig och tydlig budget

1.12 min

8. Balanserad budget

0.43 min

  Reflektionsövning

Vad är svårast med att skapa en budget? Fundera, och om ni är en grupp, diskutera.


4. Tidplan

9. Tiden går fort vid en ansökan

2.00 min

10. Respektera deadlines

0.39 min

11. Skapa en realistisk tidplan

1.06 min

12. Snabbstarta tidplanen på 10 minuter

3.01 min

 Reflektionsövning

Vad är svårast med att skriva en bidragsansökan? Fundera, och om ni är en grupp, diskutera.


5. Bidragsformer

13. Bidragsformer: Statligt

1.27 min

14. Bidragsformer: Statligt del 2

1.27 min

15. Bidragsformer: Statligt del 3

0.48 min

16. Bidragsformer: Regionalt

0.52 min

17. EU: Leaderprogrammet

1.27 min

18. Norden

1.09 min

19. Lokala stöd

1.32 min

20. Kommunal kultur- och fritidsbudget

1.24 min

21. Privata fonder och stiftelser

1.12 min

22. Allmänna arvsfonden

1.12 min

23. Postkodstiftelsen

2.18 min

24. Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur

0.26 min


6. Sponsring

25. Kultursponsring

1.16 min

26. Sponsorns mål med sponsring

1.55 min


7. Insamling

27. Donationer

0.51 min

28. Crowdfunding

1.14 min

29. Lyckat exempel på crowdfunding

0.56 min

  Gruppövning

Vilket tema skulle ni använda för en insamlingskampanj?


8. Avslutning

 Reflektionsövning: Bedömning av ansökan

Här följer en genomgång av de fyra ansökningarna du gjorde en bedömning av i början av kursen. Har du förändrat något i din bedömning, nu när kursen är genomgången? I filmen beskrivs vad en bedömare tittar på, och vissa detaljer poängteras, som kan vara avgörande för om en ansökan beviljas. Håller du med det som beskrivs i filmen?

Genomgång av ansökningarna

24.04 min

30. Avslutning

0.35 min


Efterord: var proaktiva

Ni är en viktig del av Sveriges kulturarv! Bidrag är bara en liten del av er ekonomiska potential. Lär er entreprenörskap: hitta egna ben att stå på, dra in mer egna pengar genom att vara proaktiva och kreativa. Ju mer pengar ni själva kan generera, desto bättre verksamhet kommer ni att skapa. 

Fördjupning

Botanisera vidare på vår sida om finansieringsstöd. Där finns dokumentation, guider, kurser och fler tips. Kolla också in kursen Lyft er ekonomi.