mars, 2022 - Arbetets museum

#StandWithUkraine

Centralmuseernas samarbetsråd fördömer invasionen av Ukraina och uppmanar Ryssland att respektera 1954 års Haagkonvention.

Centralmuseernas samarbetsråd (CSM) fördömer den ryska invasionen av Ukraina. Vi beklagar förlusterna i människoliv och känner oro för det kulturarv som nu riskerar att skadas för all framtid.

Vi har mottagit alarmerande rapporter […]

Läs mer

Sven är Årets Arbetsmyra!

På Torstamåla torvmuseum i Småland möts natur och kultur i en unik fabriksmiljö. Sven Gustavsson beskrivs som själva motorn bakom förvandlingen av den nedlagda torvfabriken. Nu utnämns han till Årets Arbetsmyra av Arbetets museums vänner.

I början av 2006 åkte Sven, tillsammans med de andra initiativtagarna, […]

Läs mer