Berättelser om att arbeta utan papper

Arbetets museum har gjort ett tiotal intervjuer med personer som arbetat som papperslösa i Sverige. Berättelserna dokumenterar och ger röst åt deras erfarenheter från ett väldigt utsatt liv. Målet var att fördjupa kunskapen om den informella arbetsmarknaden och hur människorna i den själva tänker kring sin situation.

Papperslös är den som lever i ett land utan uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Uppskattningsvis lever 30 000–50 000 personer i papperslöshet i Sverige. Vissa har valt att stanna efter avslag om asylansökan, andra har kommit för att arbeta en kortare eller längre tid och försöka skapa sig ett bättre liv. Även vissa EU-migranter med olika former av tillstånd att vistas och arbeta här som lever i en utsatt situation kan räknas till gruppen. Även personer som arbetar med papperslösa och deras rättigheter har intervjuats.

Lyssna på Jared
Lyssna på Sara
Lyssna på Sten-Erik

Lyssna på berättelserna

Klicka på ett namn och hör vad personen berättar