Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Finansieringsstöd till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar

Behöver ni som vårdar kulturarvet stärka er kompetens i finansieringsfrågor, förbereder ni en bidragsansökan eller vill ni arbeta strategiskt med er ekonomiska utveckling? Arbetets museums arbetslivsintendent för finansieringsfrågor ger råd till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Alltifrån utvecklingsmedel genom lokala stöd, regionala medel, statliga fonder och EU-bidrag finns i floran. Vi berättar gärna också om entreprenörskap, crowdfunding och kultursponsring.

I flera pedagogiska steg kan du fördjupa din kompetens inom finansieringsfrågor för hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer. Snabbguider följt av textinstruktioner får dig att komma igång. Söka pengar-kurser erbjuds regelbundet. Dessa är heldagar med genomgångar och föreläsningar. Vi planerar erfarenhetsseminarier för dem som kommit längre och har gemensamma frågeställningar. Det finns också möjlighet till enskilda konsultationer. Har ni konkreta frågeställningar runt en förestående ansökan, eller hur ni ska bli bättre på att finansiera er verksamhet, så kontakta oss.

Steg 1: Snabbguider


Ladda ned och läs dessa kortfattade tips och råd.

Bild på sida i snabbguide Snabbguide: Gör en bidragsansökan
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
2 sidor, 153 kB
Bild på sida i snabbguide Snabbguide: Här kan du söka pengar
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
2 sidor, 156 kB

Steg 2: Instruktioner

Söka bidragsmedel
Här kan du ladda ned kursmaterial som används i Söka pengar-kursen. Det är identiskt med de Powerpointfiler som används under kurstillfällena. Här hittar du viss fördjupning, med fler tips och råd.

Bild på sida i powerpointfil Söka pengar del 1
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
32 sidor, 985 kB.
Bild på sida i powerpointfil Söka pengar del 2
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
20 sidor, 1,5 MB.

Steg 3: Söka pengar-kurs


Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare. Kursen pågår en heldag och ges flera gånger om året. KOSTNADSFRI.

Datum och plats:

OBS! När du anmält dig, ska du få en bekräftelse till din epost, via ett automatiskt utskick. Om du inte får en bekräftelse, så har du inte blivit anmäld. Försök igen, eller kontakta oss så får du hjälp.

Steg 4: Starta ett Leaderprojekt


Leaderprojekt kan vara en väg till utveckling för er och hela ert lokalsamhälle. Denna kurs går igenom hur Leaderprojekt fungerar, hur ni söker pengar och vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt. Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare. Kursen pågår i två timmar och ges flera gånger om året. KOSTNADSFRI.

Datum och plats:

OBS! När du anmält dig, ska du få en bekräftelse till din epost, via ett automatiskt utskick. Om du inte får en bekräftelse, så har du inte blivit anmäld. Försök igen, eller kontakta oss så får du hjälp.

Steg 5: Lyft er ekonomi


En heldagskurs i ekonomiskt utvecklingsarbete. Lär hur ni tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. Systematisera era strategier, Förtydliga ert erbjudande, få klarhet i era modeller angående intäkter och utgifter. Inget bidragssnack, bara egna pengar. Här får ni praktiska verktyg och får börja arbeta med er utveckling. Kursen är i första hand riktad till er som redan arbetar professionellt, eller har långt gångna ambitioner för det.

Kursen är kostnadsfri.

OBS! Kursen är uppdelad på två halvdagstillfällen med hemläxa emellan. Du behöver alltså anmäla dig till, och delta vid båda datumen för att gå hela kursen.

Datum och plats:

OBS! När du anmält dig, ska du få en bekräftelse till din epost, via ett automatiskt utskick. Om du inte får en bekräftelse, så har du inte blivit anmäld. Försök igen, eller kontakta oss så får du hjälp.

Här kan du ladda ned kursmaterial som används i kursen Lyft er ekonomi:

1. Business model canvas
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, A3, 200 kB

Ladda ned Business model canvas instruktion
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, 160 kB

2. SWOT-analys
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, A3, 97 kB

Ladda ned SWOT-analys instruktion
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, 154 kB

3. Målgruppsanalys
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, A3, 144 kB

Ladda ned Målgruppsanalys instruktion
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, 128 kB

4. Kommunikationsplan
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, A3, 124 kB

Ladda ned kommunikationsplan instruktion
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, X kB

5. Årshjul
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, A3, 117 kB

Ladda ned kommunikationsplan instruktion
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, X kB

6. Gantt-schema
Excelfil, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 ark, A3, 12 kB
Ladda ned kursmaterialet som PDF-dokument
Det är identiskt med de Powerpointfiler som används under kurstillfällena.
PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
31 sidor, 1,43 MB

Steg 6: Enskild konsultation

Har ni konkreta frågeställningar runt en förestående ansökan, eller hur ni ska bli bättre på att finansiera er verksamhet, så kontakta oss. Kontaktuppgifter finns här på sidan, till arbetslivsintendenten för finansieringsfrågor.

Särskilda insatser: Erfarenhetsseminarier

Vi planerar att sätta samman seminarier med verksamheter som har likartade frågeställningar eller verksamheter som har kommit ungefär lika långt i sina projektprocesser. Under 2021 sätter vi samman sådana seminarier utifrån behov.

Ytterligare fördjupning

Bild på bokomslagKlokboken
Med Klokboken vill Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer, i samarbete med Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar, öka kunskapen om hur man skapar kulturprojekt som med hjälp av EU-stöd kan bidra till kulturell och regional samhällsutveckling.

PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
Boken är gratis
48 sidor, 1,93 MB
Ladda ned här:
https://www.svenskscenkonst.se/media/2313/klokboken.pdf

Bild på bokomslagLyckas som kreativ företagare
Riktar sig till entreprenörer inom de kreativa näringarna, med råd och verktyg för att komma framåt till en framgångsrik verksamhet. Skrevs som avslutning på ett EU-projekt, där experiment och workshops gjordes med målgruppen för att utröna vad som efterfrågades från målgruppen. Resultatet är den här snabblästa och praktiska lilla boken, som framför allt är en handledning i konsten att bli bättre på att tjäna pengar på sitt kreativa uttryck.

PDF, öppnas i ny flik.
Du kan sedan ladda ned till din dator.
Boken är gratis
78 sidor, 3,35 MB
Ladda ned här:
http://www.hallarna.org/pdf/Lyckas_som_kreativ_foretagare.pdf

Bilder fr v: 1) Wij valsverk industrimuseum, Ockelbo. 2) Kanalmuseet, Håverud. 3) Siljansfors Skogsmuseum, Mora. Foto: Magdalena Åkerström

Dela dina erfarenheter

Som komplement till informationen på den här sidan tar vi gärna emot dina erfarenheter av att söka EU-stöd. Hur gjorde just din förening när ni sökte och fick stöd? Vilka nätverk har ni och med vilka andra har ni samarbetat? Vad är det viktigt att tänka på?

Skicka gärna in dina erfarenheter till arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se, så kan vi prata närmare!

Kontakt

Pelle Filipsson
Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor


Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se