Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Kunskapsöverföring

Utöver en omfattande kursverksamhet producerar också Arbetets museum skrifter, publikationer, filmer mm. som rör arbetslivsmuseer i Sverige. Här finner du även publikationer som andra gett ut och som vi tycker är intressanta med tanke på arbetslivsmuseerna.

Ny rapport om arbetslivsmuseerna!

Rapporten Arbetslivsmuseernas villkor och möjligheter – ideella krafter och socialt engagemang är genomförd av Riksantikvarieämbetet under 2021. Det är en uppföljare till den undersökning som gjordes 2001; Man måste vara lite tokig! Hur har förutsättningarna förändrats över tid?

Klicka och läs!

Rapporten är tänkt att inspirera och utgöra ett kunskapsunderlag till hjälp för arbetslivsmuseerna i deras arbete med att bevara, gestalta och förmedla arbetsplatsers kulturhistoriska värden.

Ljuddatabasen Sounds of Changes

Ljud tillhör vårt immateriella kulturarv, det vill säga det vi inte kan se eller ta på. Ljud kan vara en nyckel till en annan tid som hjälper oss att förstå det förflutna. Ljud kan också väcka minnen som du kanske inte visste att du bar på – ljud av en sedan länge bortglömd händelse.
Arbetets museum har tillsammans med fem andra museer i Finland, Polen, Tyskland, Slovenien och Sverige arbetat i EU-projektet Sounds of Changes för att samla in utrotningshotade, försvunna och förändrade ljud. Alla ljud finns samlade i en databas där ljuden är fria att använda för alla.

soundsofchanges.eu

Tänk tillgängligt!

En skrift med exempel och tips om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök på landets alla arbetslivsmuseer. Arbetets museum har tagit fram den tillsammans med museiföreningen ArbetSam. I skriften medverkar Gällivare museum, CTH-Fabriksmuseum, Tändsticksmuseet och Repslagarmuseet. Redaktör Andreas Nilsson, 2016.

Skriften går att ladda ner här.

Intervjuteknik

I den här skriften ges några perspektiv på hur man kan arbeta med intervjuer i dokumentationsprojekt. Inledningsvis ges konkreta tips på hur man kan göra livshistoriska intervjuer följt av tips att tänka på inför, under och efter intervjun.

Du kan ladda ner skriften här: Intervjuteknik-Arbetets-museum.pdf.

Personliga berättelser på arbetslivsmuseer

ArbetSam har tagit fram ett häfte som är tänkt att ge inspiration och komma-igång-tips för att lyfta personliga berättelser på sitt arbetslivsmuseum.

Du kan ladda ner skriften här: Pers-berättelser.pdf.

Brandskydd på ditt museum

Du kan arbeta förebyggande genom att systematiskt skapa rutiner och underhållsplaner för att hindra eller begränsa skador till följd av oönskade händelser som tex brand. Det här skriftliga materialet hjälper dig att inventera riskområden som finns i den egna miljön.

Läs mer i Brandskyddspärm 2018.

Gjutning och bearbetning av lager

Bevarandet och utvecklandet av kunskapen kring lagergjutning är en förutsättning för att i ett långsiktigt perspektiv kunna visa upp levande teknikhistoria. Den här skriften dokumenterar kunskapen kring gjutning av glidlager samt den efterföljande bearbetningen.

Lär dig mer om lagergjutning här: Gjutning-och-bearbetning-av-glidlager.pdf.

Drivning och beckning

Kursmaterial till kursen Drivning och Beckning som genomfördes 2015. Kursen var ett samarbete mellan Arbetets museum och Sveriges Segelfartygsförening/Beckholmens dockförening.

Skriften går att ladda ner här: Kurs-i-drivning-och-beckning-kurshäfte.

Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum

För att bli lyckosam i marknadsföringsarbetet måste man göra sin ”hemläxa” och veta var man står, vart man vill komma och hur man ska komma dit. Men marknadsföring är inte en fristående del av arbetslivsmuseets arbete utan måste genomsyra hela verksamheten. I denna rapport presenteras ett verktyg för det:

Marknadsföring av ett arbetslivsmuseum

Träffsäker marknadsföring

En lätthanterlig och kärnfull handbok i marknadsföring. Av Nina Lakia på Sveriges Militärhistoriska Arv.

Beställ boken kostnadsfritt här: nina.lakia@sfhm.se

God samlingsförvaltning

I häftet, som producerats av Riksantikvarieämbetet, ges allmän information och stöd till museer vid gallring i samlingarna så att gallringen sker på ett etiskt, professionellt och kontrollerat sätt.

Läs mer: God samlingsförvaltning RAÄ

Föremålsvård

Boken Tidens tand – Förebyggande konservering är slut på förlag, men finns att läsa online. En omfattande och heltäckande bok om föremålsvård.

Tidens tand

Riksantikvarieämbetet

På Riksantikvarieämbetets webb kan du hitta många intressanta skrifter, kika in på deras sida och botanisera i kunskapsutbudet.

 

Filmer

ÄLSKADE MASKIN
Ångmaskinen i Fengersfors får påhälsning av ett gäng industrihistoriskt intresserade. En produktion av Fotografica Norrköping.

 

DRIVKRAFT SÅGKRAFT
I detta dokumentära reportage från en kurs i sågteknik får vi möta drivkraften hos ideellt engagerade människor som värnar om vårt industriella kulturarv och för vidare äldre kunskap till nya generationer. Sågen är tillverkad på Göteneds Mekaniska Verkstad 1950 och är av dimensionen 26′. En produktion av Fotografica Norrköping.

 

DRIVNING OCH BECKNING
Filmen visar hantverksmetoderna beckning och drivning på bland annat segelfartyg. En produktion av Creative Monkeys.

 

Kontakt

Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se