#StandWithUkraine

Centralmuseernas samarbetsråd fördömer invasionen av Ukraina och uppmanar Ryssland att respektera 1954 års Haagkonvention.

Centralmuseernas samarbetsråd (CSM) fördömer den ryska invasionen av Ukraina. Vi beklagar förlusterna i människoliv och känner oro för det kulturarv som nu riskerar att skadas för all framtid.

Vi har mottagit alarmerande rapporter från kollegor i Ukraina, som kämpar för att skydda och bevara föremål och samlingar. Vi vill nu visa vår respekt för våra ukrainska kollegor och deras insatser för att som museianställda säkra Ukrainas kulturarv.

Ryssland har ratificerat Unesco:s konvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, 1954 års Haagkonvention. Därmed har Ryssland alltså åtagit sig att skydda kulturarv. Vi uppmanar den ryska statsledningen att respektera konventionen och infria dess löfte att inte utsätta museer och samlingar för angrepp och förstörelse.

– Museisamlingar har blivit måltavlor i konflikter världen över. Samlingar har inte bara plundrats och sålts, de har dessutom stulits eller förstörts för att beröva länder och folkgrupper deras historia. Detta är ett brott mot internationell rätt, säger Ann Follin, ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd.

Museicheferna vid Centralmuseernas samarbetsråd

 • Moderna Museet
 • ArkDes, statens Centrum för arkitektur och design
 • Statens historiska museer
 • Nationalmuseum
 • Nordiska museet
 • Skansen
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens musikverk
 • Tekniska museet
 • Arbetets museum
 • Statens museer för världskultur
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens maritima och transporthistoriska museer

Ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner och sker på: Bankgiro: 5475-9758 Swish: 1236280424 Märkes: Insamling till Ukraina

Insamlingen av finansiellt stöd sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Insamlingen syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och världen. Insamlingen ska säkerställa snabba och konkreta insatser så fort det är möjligt.

Läs mer om insamlingen här: Nordiska museer startar ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv. 


Upptäck fler nyheter

Ett tåg på museijärnväg tuffar fram genom skogen med resenärer som nyfiket tittar ut.

Planera semestern med Museiguide

"Arbetslivsmuseerna blir allt bättre på att göra det roligt för många olika åldrar. Så ta med både far- och morföräldrar...

Till minne av Maud Fjellman

Arbetets museum har sorg. För några veckor sedan nåddes vi av beskedet att vår förra ekonomichef Maud Fjellman gått bort...

Arbetets museum finalist i Årets utställning

Glädjeyra på museet! Vår vandringsutställning ”Bamses källspanare” går till final i tävlingen Årets utställning 2023. Vi är en av tre...


Upptäck de senaste nyheterna på Arbetets museum

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från oss på Arbetets museum.