Arbeta med mjölk

Intervju- och fotodokumentation till utställningen Mjölk. Utställningen ingick i det större utställningsprojektet ”A taste of Europe” som var ett samarbetsprojekt mellan nio länder och belyste europeisk matproduktion och matkonsumtion.

Mjölk är i Sverige starkt förknippat med ”det svenska”, naturliga, nyttiga och moderna. Orsaken är inte minst Mjölkpropagandan på 1920- och 30-talen. De senaste åren har mejerinäringen blivit alltmer internationell och storskalig. Samtidigt växer efterfrågan på lokalproducerade, ursprungsmärkta varor och flera mindre, lokala mejerier har startats.  

Arbetets museum dokumenterade arbetet på ett antal stor-, mellan- och småskaliga mejerier och mjölkgårdar runt om i landet. En fotodokumentation och ett tjugotal intervjuer genomfördes.


Upptäck fler nyheter

En mosaik av bilder från några av de antagna i årets dokfotosalong, tillsammans med texten "Arbetets museums Dokfotosalong 2024: Tidsresor"

Här är årets deltagare i Dokfotosalongen

Förväntan var stor på museet när ansökningarna till årets Dokfotosalong skulle räknas in. Söktrycket har återigen varit rekordhögt – faktiskt...

Ett tåg på museijärnväg tuffar fram genom skogen med resenärer som nyfiket tittar ut.

Planera semestern med Museiguide

"Arbetslivsmuseerna blir allt bättre på att göra det roligt för många olika åldrar. Så ta med både far- och morföräldrar...

Till minne av Maud Fjellman

Arbetets museum har sorg. För några veckor sedan nåddes vi av beskedet att vår förra ekonomichef Maud Fjellman gått bort...


Upptäck de senaste nyheterna på Arbetets museum

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från oss på Arbetets museum.