Undersköterske- och sjukvårdsbiträdesminnen

Minnesinsamling med fokus på undersökerskor- och sjukvårdsbiträdens arbete och vardagsliv. Insamlingen genomfördes i samarbete mellan Arbetets museum och SKAF/Svenska Kommunalarbetareförbundet. På 1990-talet började besparingar och omorganisationer på sjukhusen genomföras, vilket påverkade sjukvårdspersonalens arbetsuppgifter och ökade konkurrensen mellan de olika yrkesgrupperna. Underskötersketjänster omvandlades till sjukskötersketjänster samtidigt som personalantalet minskade. Insamlingen gav 107 svar, varav tre från män. Bidragen representerar en bred erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvården; akutsjukvård, långvård, mentalsjukvård, öppenvård och hemtjänst. I antologin Vi är viktiga i vården publicerades sexton av bidragen.


Upptäck fler nyheter

En mosaik av bilder från några av de antagna i årets dokfotosalong, tillsammans med texten "Arbetets museums Dokfotosalong 2024: Tidsresor"

Här är årets deltagare i Dokfotosalongen

Förväntan var stor på museet när ansökningarna till årets Dokfotosalong skulle räknas in. Söktrycket har återigen varit rekordhögt – faktiskt...

Ett tåg på museijärnväg tuffar fram genom skogen med resenärer som nyfiket tittar ut.

Planera semestern med Museiguide

"Arbetslivsmuseerna blir allt bättre på att göra det roligt för många olika åldrar. Så ta med både far- och morföräldrar...

Till minne av Maud Fjellman

Arbetets museum har sorg. För några veckor sedan nåddes vi av beskedet att vår förra ekonomichef Maud Fjellman gått bort...


Upptäck de senaste nyheterna på Arbetets museum

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från oss på Arbetets museum.