Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Arbetets museum ger ut skrifter och publikationer, bland annat utifrån våra minnesinsamlingar och samtidsdokumentationer, liksom från konferenser och utställningsprojekt.

Flera publikationer kan laddas hem som pdf:er här på webben. Andra kan köpas på nätbokhandlar, i museets butik eller beställas från Arbetets museum på butiken@arbetetsmuseum.se eller 011-23 17 00.

Ursäkta röran – omställning pågår

Utställningen Ursäkta röran omställning pågår är producerad av Arbetets museum tillsammans med Katapultkontoret och visades på museet 2017–2018. Nu finns utställningen som gratis informationsmaterial, framtaget tillsammans med Trygghetsstiftelsen. Fritt att använda för företag, myndigheter och andra som vill jobba med omställningsfrågor.

Ursäkta röran – omställning pågår (PDF, 5,4 MB)

Vi drack vårt kaffe på toaletten

En antologi som skildrar vårt föränderliga arbetsliv utifrån minnen från gamla försvunna yrken och intervjuer om nya framtidsjobb. Titeln kommer från en av bokens berättelser om kontorsarbete på 1950-talet då det var förbjudet att fika på arbetstid. Sammantaget ger bokens bidrag en inblick i hur samhället under hundra gått från småskaligt hantverk till global industriproduktion, liksom påverkats av välfärdsbygge, datorisering och strävan mot ett mer jämställt samhälle. Redaktör: Andreas Nilsson, 2019.

Läs mer om boken här. Den går att köpa i museets butik eller på mejl butiken@arbetetsmuseum.se

Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter (konferens)

Rapport från en arbetslivskonferens på Arbetets museum 8 november 2018. Konferensrapport – Hållbar kompetensförsörjning

Strykjärnet – då och nu. Från Holmens bomull till Arbetets museum

En skrift om huset Strykjärnet och hur verksamheten i det förändrats under hundra år då den gått från textilindustri till ett museum som berättar om arbete och vardagsliv. Går att köpa i museets butik. Utgiven 2018.

Att jobba och leva i en automatiserad värld

Dagens utveckling med robotisering och artificiell intelligens väcker många frågor. Hur kommer arbetslivet och vår vardag att påverkas, och vilken framtid vill vi skapa? Arbetets museums idéskrift inför en kommande stor utställning på det temat lyfter fram olika utmaningar vi står inför. Utställningen ska bli en plats för att både väcka intresse för frågorna och starta samtal bland besökarna om vägvalen vi har framför oss. Skriften är framtagen tillsammans med Tekniska museet och Institutet för framtidsstudier. Redaktör: Andreas Nilsson, 2017.

Skriften finns att ladda ned här

Robotisering och automation på framtidens arbetsmarknad (konferens)

Rapport från en arbetslivskonferens på Arbetets museum 9–10 november 2017.

Konferensrapport – Robotisering och automation

Hur ska vi arbeta och leva i en automatiserad värld? (seminarier)

Arbetets museum genomförde under 2017 en seminarieserie om hur robotisering, digitala tjänster och artificiell intelligens kommer att påverka arbetslivet och vår vardag. Projektet ger underlag för en ny stor utställning om ämnet och drevs i samarbete med Tekniska museet och Institutet för framtidsstudier.

Dokumentation seminarium 17 mars 2017

Dokumentation seminarium 11 maj 2017

Dokumentation seminarium 10 okt 2017

Dokumentation seminarium 30 nov 2017

Människor i rörelse – migration och arbete (konferens)

Rapport från en arbetslivskonferens på Arbetets museum 10–11 november 2016.

Konferensrapport – Människor i rörelse

Samlingar och forskning på Arbetets museum

En presentation av museets samlingar och arkiv, hur vi arbetar med forskningskommunikation och samverkar med olika aktörer i våra projekt för att bli en mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Skriften presenterar även några av våra aktuella insamlingsprojekt och arbetslivskonferenser. Utgiven 2016.

Skriften går att ladda ner här.

Unga i fängelse – berättelser som inspiration till möten med unga

Att lyssna på unga och hjälpa dem formulera tankar om livet, gör det att ungdomarna vågar göra modiga val? Boken innehåller berättelser från unga intagna och exempel på hur det med kunskap, kreativitet och lyhördhet går att arbeta för att ungdomar ska hitta rätt i livet. Den bygger på utställningen Face the Facts som producerades av Arbetets museum tillsammans med Anstalten Luleå. Redaktör Kajsa Olsson, 2016.

Boken går att ladda ner här eller att beställa via mejl.

Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer

En skrift med exempel och tips om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök på landets alla arbetslivsmuseer. Arbetets museum har tagit fram den tillsammans med museiföreningen ArbetSam. I skriften medverkar Gällivare museum, CTH-Fabriksmuseum, Tändsticksmuseet och Repslagarmuseet. Redaktör Andreas Nilsson, 2016. Skriften går att ladda ner här.

Hållbart arbetsliv för yngre och äldre (konferens)

Rapport från en arbetslivskonferens på Arbetets museum 19-20 november 2015. Konferensrapport – Hållbart arbetsliv

Det älskade arbetet (konferens)

Rapport från en arbetslivskonferens på Arbetets museum 13-14 november 2014. Konferensrapport – Det älskade arbetet

Det globaliserade arbetslivet

Forskarantologi med perspektiv på det globaliserade arbetslivet. Förf. Karin Becker, Marinette Fogde, Christina Garsten, Jan af Geijerstam, Peo Hansen, Nancy Hauserman, Anders Houltz, Maths Isacson, Beatriz Lindvist, Mats Lindqvist och Lars Magnusson. Boken finns till försäljning i museets butik samt på nätbokhandlar. Redaktörer Marinette Fogde & Johanna Övling, 2014.

Doften av apotek

Antologi som skildrar apotekens utveckling från 1940 till i dag genom 22 apoteksanställdas egna berättelser, insamlade under 2013 och 2014 av Arbetets museum, Liv i Sverige och TAM-Arkiv. Boken innehåller även några fördjupande kapitel som placerar berättelserna i en samhällelig, historisk och facklig kontext. Finns till försäljning i museets butik samt på nätbokhandlar. Redaktörer Johanna Övling & Ingrid Jacobsson, 2014.

Is och eld – mitt liv som metallkonstnär

Boken är skriven av Malin Gunnarsson, vinnare av Liv i Sveriges manuspristävling ”Mitt liv, mitt arbete”. Tävlingen arrangerades i samarbete med Arbetets museum. Utgiven 2014.

Det ifrågasatta arbetet (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 7-8 november 2013.

Konferensrapport – Det ifrågasatta arbetet

Vi skröt om att ha vatten inne! … och 25 andra berättelser om folkets hem i folkhemmets Sverige

Antologi med ett urval berättelser från Arbetets museums minnesinsamling Hushållsarbete och vardagsliv på 1950- och 1960-talen. Finns till försäljning i museets butik samt på nätbokhandlar. Redaktör Johanna Övling, 2012.

Framtidsland

Idéskrift till en utställning på Arbetets museum, 2012.

Det hållbara arbetet (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 8-9 november 2012.

Konferensrapport – Det hållbara arbetet

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 11-12 oktober 2012.

Konferensrapport – Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning

Arbetets bok

Faksimilutgåva efter ett original på tyska, först utgiven i Stockholm 1887. / Släktforskarna i Norrköping, 2011.

Det globaliserade arbetslivet (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 9-10 november 2011.

Konferensrapport – Det globaliserade arbetslivet

Smal – snygghet, makt, ansvar och lidande

Rapport från Arbetets museums utställningsprojekt om skönhetsideal. I skriften beskrivs projektets metod, teori och praktik. Särskilt beskrivs ”med inte för-metoden”, som bygger på aktivt deltagande från målgruppen i utställningsproduktionen. Redaktör Johanna Övling, 2010.

Röster om amning. Rapport från ett dokumentationsprojekt.

Rapporten skrevs i anslutning till Arbetets museums utställningsprojekt Röster om amning. Rapporten ger en historisk beskrivning över amningens praktiker, rekommendationer och ideal sedan förra sekelskiftet. Vidare innehåller den en analys av de intervjuer med sjuksköterskor, föräldrar och amningsrådgivare som ligger till grund för utställningen. Redaktör Johanna Övling, 2010.

Rum för arbete (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 17-18 november 2010.

Konferensrapport – Rum för arbete

Arbete, livsval och ideal (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 12-13 november 2009.

Konferensrapport – Arbete, livsval och ideal

En utredning om Dalälvarnas Flottningsmuseum & Rosenlöfs Tryckerimuseum

Torsten Nilsson, 2008.

Pendlarsamhället tur och retur (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 13-14 november 2008.

Konferensrapport – Pendlarsamhället tur och retur

Vad ska du bli när du blir stor? Fjorton ungdomar berättar

Boken innehåller ett urval berättelser som inkom till Arbetets museums minnesinsamling på Lunarstorm. Redaktörer Ann Kristin Carlström, Lovisa Sterner och Lena Östman, 2007.

Traktorernas tidevarv

Om den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen. / Per Thunström, 2007.

Ett demokratiskt arbetsliv (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 21-22 november 2007.

Konferensrapport – Ett demokratiskt arbetsliv

På jobbet är väl alla hetero..? (konferens)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum den 22 november 2006.

Konferensrapport – På jobbet är väl alla hetero..?

Yrkesvägledarkonferens

Här kan du ladda ner rapporten från yrkesvägledarkonferensen som arrangerades på Arbetets museum den 25 november 2005.

Rum för genus

Redovisning av Arbetets museums uppdrag att undersöka förutsättningarna för etablerandet av en resursenhet för genusfrågor vid museerna. På uppdrag av Utbildnings- och kulturdepartementet 2006.

Redovisning – Rum för genus

Vi fick lära oss vänta till sist och andra berättelser

Handelsmedlemmar om 1900-talets andra hälft. ”Handelsmedlem. Skriv om ditt liv och arbete!” uppmanade Handelsanställdas förbund och Arbetets museum i ett upprop 2004. 63 bidrag skickades in. Med anledning av Handels 100-årsjubileum 2006 återges 17 av dem i boken Vi fick lära oss vänta till sist. Berättelserna spänner över tiden från andra världskriget fram till våra dagar. De handlar om arbete i lanthandel och snabbköp, på lager och kontor, som dekoratör och fotohandlare. Men också om generationsklyftor, butiksnedläggningar och ny teknik som underlättar arbetet samtidigt som tempot skruvas upp. Boken är slutsåld och finns tyvärr inte som pdf. 2006.

Gusum i mitt hjärta

En intervjubok där människor berättar om sina liv i ett litet brukssamhälle i Östergötland. Berättelserna handlar om arbetets betydelse och om hur det är att leva med industrin som utkomst i en postindustriell tid. Projektet som startade 2003 i samband med Gusums 350-årsjubileum som bruksort, bestod bland annat av ett uppstartsprojekt, en skrivarcirkel och djupintervjuer – samt avslutades med en utställning. / Anna Christina Sundgren och Chris Karnevald (foto). 2005.

Industriland

Idéskiss till en utställning på Arbetets museum. Med fokus på den högindustriella epoken, 1930-1980, planerade Arbetets museum en utställning. Projektet Industriland behandlar 1900-talets samhälle med seklets stora ekonomiska, politiska och sociala omvandlingar. Idéskissen beskriver utställningens innehåll, mål och målgrupp och bygger på arbetet i en referensgrupp under hösten 2004. / Ref. Jan af Geijerstam, 2005.

Här har du mitt liv – skildringar vid sidan av normen.

Tolv livsöden skrivna av homosexuella, bisexuella och/eller transpersoner. Vad händer med bögen som växer upp utanför Vittula? Hur träffade kvinnor andra kvinnor på 60-talet? Hur berättar en pappa för familjen om sitt behov att klä sig i kvinnokläder? Här har du mitt liv – skildringar vid sidan av normen är ett urval av de 44 berättelser som skickades in till Arbetets museum i samband med en minnesinsamling riktad till hbt-personer som genomfördes hösten 2004. Boken är utgiven av Arbetets museum 2005 i samarbete med NTG Fritt Fram, ett equalprojekt om sexuell läggning.

Boken som pdf

Museer med nya krafter.

Slutrapport från ett pilotprojekt om frivilligarbete på museer 2002-2004. Ett projekt för att utreda och pröva om det går att finna modeller och arbetsmetoder för frivillighetsverksamhet på museerna. Hur kan man nå nya besöksgrupper och skapa en bredare och bättre förankring i lokalsamhället? Fem museer deltog i projektet.

Arbetslivsmuseer i Sverige.

I ett samarbete mellan Arbetets museum och Riksantikvarieämbetet presenteras över 1000 av Sveriges arbetslivsmuseer. Utgiven 2004.

Yrken, makt och gestaltning

Rapport från en konferens på Arbetets museum den 22-23 oktober 2003. Arbetets museums skriftserie 4. Utgiven 2004.

Yrkens gränser och gestaltning.

Rapport fån en konferens på Arbetets museum den 16-17 oktober 2002. Arbetets museums skriftserie 3.

Drömmen om ett bättre liv

Ett projekt om invandrare och invandring till Sverige genom tiderna. Invandrarföreningar, arbetslivsmuseer och studieförbund på 21 platser runt om i landet gick samman och studerade invandringen på den egna orten. Resultatet presenterades i 17 utställningar, två filmer, en bok och en minnesinsamling. ABF i Nordmaling intervjuade alla deltagare i projektet. Deras material har sammanställts i boken. / Red. Anna Christina Sundgren, 2002.

Manliga industriarbetsplatser – kvinnliga arbetare

Kvinnors erfarenheter. Fem gräv-rapporter. Utgiven av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i samarbete med Arbetets museum, ABF, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, LO och Metallindustriarbetarförbundet 2002.

Arbetets musik. Visor – buller – skval

Om musik och ljud som kulturarv. Ett samarbetsprojekt mellan Musikmuseet och Arbetets museum kallat Arbetets ljud och musik i industrisamhället ledde till både utställning och bok, där det berättas om vilken väsentlig roll musik och ljud spelar i vårt samhälle, inte minst i arbetssammanhang. / Petter Ljunggren, Stefan Bohman, Henrik Karlsson, 2002.

Att vara eller jobba som – betydelsen av yrken i arbetslivet

Rapport från en konferens på Arbetets museum den 9-10 maj 2000. Arbetets museums skriftserie 2. Konferensens syfte var att inventera den forskning som pågår vid landets universitet, högskolor, museer och arkiv kring arbete och yrke, samt att problematisera begreppet yrke. Vad sker med yrken på den flexibla arbetsmarknaden?

När röken lagt sig. Handbok för arbetslivsmuseer

Vad händer när fabriksröken slutat bolma ur skorstenarna? ABF, Arbetets museum och LO ville genom den här handboken inspirera och stödja alla som arbetar med att bevara och utveckla industrisamhällets kulturarv. Boken innehåller 11 artiklar om allt från guidning på museer till rostskydd av maskiner. Redaktör Niklas Cserhalmi, 2000.

Yrken och arbetsliv i nya former (forskningsprogram)

Programmet ersätter det föregående forskningsprogrammet ”Det mångkulturella arbetet” från 1991. Det nya programmet ”Yrken och arbetsliv i nya former” har författats av museets tidigare forskningschef Inger Jonsson (1996–2000) i samarbete med Rådet för yrkeshistorisk forskning. 2000.

Visionen om det goda arbetet.

Katalog till Arbetets museums egen utställningsproduktion som visades 2000-2002. Katalogen är uppbyggd kring fem teman: tid, säkerhet, kunskap, jämställdhet och trygghet – med exempel från tretton olika yrken.

Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp.

Utgiven av Göteborgs stadsmuseum i samarbete med Arbetets museum, Nationella sekretariatet för genusforskning, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Kulturen i Lund, Stockholms stadsmuseum, LO och TCO. Redaktör Lena Olson.

Yrken och arbetsliv i nya former

Forskningsprogram för Arbetets museum, Arbetets museums skriftserie 1, 2000. Den ekonomiska krisen under 1990-talet förändrade arbetsmarknaden, med hög arbetslöshet och invandring. Arbetets museum formulerade därför ett nytt program för forskning och dokumentation med fokus på yrken och arbetsliv. Programmet ersatte det tidigare forskningsprogrammet från 1991, Det mångkulturella arbetet. Ett 90-talsprogram för Arbetets museum.

Svensk? En skrift om att mötas. Och en utställning om att mötas.

Projektet var ett samarbete mellan SIF och Arbetets museum och handlade om diskriminering och främlingsrädsla på arbetsplatser. 2000.

Safe European Home

Utställningskatalog med fotografier av Pelle Kronestedt. Blir arbetslösheten en livsstil när det inte längre finns arbete till alla? Hur hittar man som arbetslös sin identitet när så mycket i våra liv kretsar kring arbetet? Fotograf Pelle Kronestedt valde ut femton arbetslösa personer, de flesta ungdomar, från femton olika EU-länder och dokumenterade i bild deras liv. Han fann att identiteten som europé var avlägsen. Skillnaden mellan de olika länderna var ofattbar stor bland annat när det gällde ekonomiska villkor för arbetslösa. 1999.

Iqbal. Den lille mattknytaren som förändrade världen.

Utställningskatalog. Iqbal Masih är ett av 1900-talets mest kända barn. Över hela världen blev han en symbol för kampen mot barnarbete. Utställningen handlade om barnens rättigheter, om skuldslaveri och barnarbete. 1999.

Surkart & Granatäpplen. Tvåhundra röster om skolan.

Utställningskatalog. I ett tre år långt projekt ville Arbetets museum integrera sin egen verksamhet med skolans arbete kring demokrati och skapande. Under våren 1999 avslutades projektet med en utställning där tio grupper från olika skolor skapade varsin installation utifrån frågan: ”Hur skulle skolan behöva förändras?”. Varje grupp definierade det problem som ansågs störst och föreslog en lösning.

Seminarium om social ekonomi

Referat av föredrag och avslutande paneldebatt på seminariet som hölls på Arbetets museum 14-15 april 1999 / Anna-Lena Lodenius, 1999.

En lyckligare mänsklighet – Kooperativa förbundet 100 år.

I samband med KF:s 100-årsjubileum producerade Arbetets museum en utställning och katalog som handlar om konsumentkooperationens idéer och drömmar, då och nu och inför framtiden. Under samma namn producerades också en konstutställning där fem konstnärer bjöds in och gav sin tolkning av de kooperativa idéerna. 1999.

Händer. Vad är viktigt i livet? Vad betyder arbetet? Vad drömmer du om?

Tabloid som gavs ut under förarbetet till utställningen Händer. Presentation av arbetsplasterna som besöktes och där konstnären Henrik Teleman gjorde avgjutningar av arbetarnas händer. 1998.

Vård som yrke. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare berättar

De 14 självbiografiska yrkesminnen som presenteras i boken är ett urval ur den insamling av vårdyrkesminnen som genomfördes 1996. Insamlingen skedde inom ramen för det fleråriga projektet ”Vita rockar”, som genomfördes i samarbete mellan Arbetets museum, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vårdförbundet SHSTF och Sveriges läkarförbund. Redaktör Birgitta Burell, 1997.

Misiones. Svenskarna och den röda jorden

Många svenskar emigrerade till Brasilien, och några fortsatte till Argentina. De största topparna inträffade i samband med industrikrisen 1891 och storstrejken 1909. Det var de allra fattigaste som reste; nästan enbart barnrika familjer. Hösten 1996 gjorde Solveig Giambanco och Eva Wernlid en resa till svenskättlingar i Oberá, Argentina, för att dokumentera hur livet blev för emigranterna, deras barn och barnbarn. Redaktörer Solveig Giambanco och Eva Wernelid, 1997.

Vi gav järnet. Gruvarbetare skildrar sina liv

I boken skildrar tolv män och tre kvinnor sina arbeten i olika gruvor och hur livet i ett många gånger isolerat gruvsamhälle kunde gestalta sig. Skildringarna omspänner tiden från 1940-talet till 1990-talet. Insamlingen av gruvarbetarminnen gjordes 1994 i samarbete mellan Metallindustriarbetareförbundet, Sverigefinländarnas arkiv, Arbetets museum och Nordiska museet. Redaktör Ylva Mårtensson, 1996.

Alla dessa arbetsdagar. Svensk arbetsmiljö under 500 år

Utgiven med anledning av att Föreningen för arbetarskydd firade sitt 90-årsjubileum. Boken går tillbaka till medeltidens arbetsmiljöer. Den tar oss genom seklerna, och beskriver det arbetsliv som dominerat under olika epoker fram till 1900-talet när arbetarskyddet växte fram. Utvecklingen efter 1970-talet, med arbetsmiljölagen, företagshälsovård och jämställdhetsdebatt, skildras också. Redaktörer Maths Isacson och Siv Söderlund, 1995.

Hetta, larm och svetslågor. Metallarbetare skildrar sina liv

Tio självbiografiska berättelser skrivna av metallarbetare. Boken bygger på en minnesinsamling som gjordes av Nordiska museet i samarbete med Metallindustriarbetareförbundet och Arbetets museum 1993. Ingår i serien Svenska folket berättar. Redaktör Stefan Bohman, 1995.

Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar

Elva arbetsförmedlare med lång och varierad erfarenhet av yrket berättar om sina liv och arbeten. Berättelserna omfattar tiden från 1930-talet fram till 1990-talet, och är ett urval av de berättelser som skickades till Arbetets museum i samband med en minnesinsamling som gjordes inför en utställning på museet om arbetsförmedlingens 90-åriga historia. Redaktörer Annelie Johansson, 1995.

Fackföreningsrörelsen och det industriella kulturarvet.

Hösten 1993 tog sex LO-förbund, ABF och Arbetets museum initiativet till en kartläggning av hur fackföreningen, regionalt och lokalt, arbetar med industrisamhällets kulturarv. En enkät sändes ut till 341 avdelningar. Rapporten är en sammanställning av de bearbetade enkätsvaren.

Samvetet som kompass. Människorätt i praktiken

I anslutning till utställningen Arbete & kärlek utgavs den här boken där vi får möta några av dem som deltar i kampen för de mänskliga rättigheterna. Kapitlen är ordnade så att de ansluter till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948. Redaktör Anika Agebjörn, 1995.

Arbete & Kärlek

Tal av Sven Lindqvist vid invigningen av en utställning om mänskliga rättigheter 2/9 1995.

Vi är viktiga i vården. 16 undersköterskor och sjukvårdsbiträden berättar

I samarbete med Kommunalarbetareförbundet genomförde Arbetets museum en minnesinsamling riktad till undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Här publiceras 16 av de 107 bidragen. Redaktör Tomas Lindelöw, 1994.

Utställningsform. I kroppen på en utställare 1967-1993.

Eva Persson, konstnärlig ledare för utställningsverksamheten vid Arbetets museum har skrivit om utställningar som hon arbetat med på museet, om kultur och kulturpolitik. / Eva Persson, 1994.

Det dolda budskapet. Kön – makt, kvinnor – män i utställningar

Seminarierapport från ett tredje kvinnoseminarium på Arbetets museum, arrangerat tillsammans med Riksutställningar. 1994.

Operation. Teckningar, gouacher av Ulla Zimmerman.

Utställningskatalog till en utställning som visade resultatet av ett långt och intensivt konstnärligt arbete vid operationsenheten på Borås lasarett. 1994.

”Det vi gör sätter spår hela livet” Förskollärare berättar

Under vintern 1992/93 genomförde TAM-arkiv, Lärarförbundet och Arbetets museum en insamling av förskollärarminnen. Nio av bidragen publiceras här. Berättelserna skildrar yrkets och pedagogikens förändringar från 1950-talets början till 1990-talet. Redaktör Annelie Johansson, 1994.

Rent och smutsigt. Kvinnor och män, svenskar och invandrare i nittiotalets städvardag.

Som en uppföljning och komplettering av minnesinsamlingen gjorde etnolog Gunnel Andersdotter en dokumentation av städarnas villkor på olika företag i östgötaregionen. Intervjuerna riktade sig främst till yngre städare, eftersom den tidigare minnesinsamlingen mest hade besvarats av äldre städpersonal. / Gunnel Andersdotter, Calle Stättengren och Anders Kratz, 1994.

Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar

För att komplettera materialet från minnesinsamlingen och ytterligare fördjupa kunskapen om socialsekreterarnas yrke och arbetsvillkor gjorde Annelie Johansson på TAM-Arkiv intervjuer med sexton personer verksamma inom socialtjänsten. Redaktör Annelie Johansson, 1993.

En socialarbetares minne

I en minnesinsamling som genomfördes 1990 vann Laila Grip andra pris med sitt bidrag. Det utgavs i anslutning till en utställning på Arbetets museum där konstnären Carin Ellberg gestaltade Laila Grips minnen.

Porten till arbete

Om arbetslöshet och arbetsförmedling. Redaktör Anika Agebjörn, 1993.

Åh, du sköna nya värld

Utställningskatalog med presentation av fotograferna Kerstin Bernhard, Åsa Franck, Tuija Lindström, Ulla Lemberg och Susanne Walström. 1993.

Perspektiven der Arbeit. Konstnärer om samtida tyskt arbetsliv.

Katalog till utställningen med samma namn, producerad på Landesmuseum für Technik und Arbeit i Mannheim. Konstverk gjorda mellan åren 1966-1991 visades. 1993.

Sjätte sinnet 6

Om hörselns betydelse i arbetslivet, och om risken att bli hörselskadad och om sjätte sinnet – förnuftet. Finns det plats för ett sjätte sinne i arbetslivet? Vad betyder sinnesupplevelserna för vår förmåga att dra förnuftiga slutsatser? Redaktör Anika Agebjörn, 1993.

Sjätte sinnet 4-5

Fjärde och femte numret handlar om lukten och smaken. Om brödupproret i Norrköping och hur man tillverkar barkbröd. Om den goda smaken, och om lungor och luktsinne. Sven Delblanc skriver om lukter han minns. Torgny Karnstedt skriver om lukten av skit och pengar runt pappersbruken. Redaktör Anika Agebjörn, 1993.

Utan städare stannar Sverige!” Städare skriver om sitt liv och arbete

En minnesinsamling genomfördes där fyra fackförbund som organiserar städare tillsammans med Arbetets museum, Nordiska museet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vände sig till städare för att få deras yrkes. och levnadsskildringar. Nitton av berättelserna har publicerats i Nordiska museets serie Svenska folket berättar. Redaktör Ann Runfors, 1992.

Sjätte sinnet 3

Tredje numret handlar om känseln – om känselförnimmelser och känsloupplevelser. Bland annat om att arbeta i vården och om föreställningar om kvinnors flinka fingrar vid löpande bandet. Redaktör Anika Agebjörn, 1992.

Sjätte sinnet 2

Tidningens andra nummer handlar om ljus och belysning på arbetsplatsen, och om ögat. Redaktör Cecilia Bertwall, 1992.

Arbetets värld. En fotoutställning

Ett introduktionshäfte till utställningen. / Åke Olsson, Per-Uno Ågren, 1991.

Arbetets värld 1991-1992. 500 bilder av 130 fotografier från 15 länder

En katalog till fotoutställningen med samma namn med bilder som berör människor och deras arbete från slutet av 1800-talet till 1990-talet.  Redaktör Rune Hassner, 1991.

Strykjärnet

En presentation av etnolog Gunnel Andersdotter och fotograf Anders Kratz dokumentation av byggnadsarbetet 1990-91, då Strykjärnet omvandlades från fabrik till museum. Trad Wrigglesworth skriver om husets historia. Redaktör Mikael Parr, 1991.

Sjätte sinnet 1

Som ett komplement till utställningen med samma namn utgavs tidningen Sjätte sinnet, för att berätta om hur våra sinnen tas i bruk och även missbrukas i arbetslivet. Första numret med bidrag av bland annat Sara Lidman och Ludvig Rasmusson. Utkom med sammanlagt sex nummer. Redaktör Anika Agebjörn, 1991.

Det mångkulturella arbetet. Ett 90-talsprogram för Arbetets museum

Arbetets museums första forskningsprogram. Museets ambition inför 90-talet presenteras – att initiera debatt och forskning om kulturella uttrycksformer, kulturmöten, kulturkonflikter och kulturassimilering på industrisamhällets arbetsplatser. Perspektivet är lokalt, nationellt och internationellt. Redaktör Maths Isacson, 1991.

Arbetets historia i Sverige. En guidebok till museer och miljöer

En resehandbok in i arbetets kulturlandskap. Beskriver 385 museer, samlingar och miljöer med anknytning till arbetets historia under de senaste 150 åren. Tonvikten ligger på industrisamhällets miljöer. / Jan af Geijerstam, 1990.

Arbetshistoriska råd, 1, 2

Redaktör Jan Wiklund, 1990

Lönearbete och livsmönster

Föredrag presenterade vid andra nordiska seminariet om arbetarkultur i Norrköping 1986. Det första nordiska seminariet om arbetarkultur och arbetarfolklore ordnades vid Köpenhamns universitet 1983. Andra nordiska seminariet arrangerades i Norrköping av Arbetets museum och etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet. I boken publiceras ett urval av de 50 föredrag som presenterades under de fyra dagar konferensen pågick. Lönearbetare från många yrken och ur skilda perspektiv belyses under huvudrubrikerna Forskning om arbetarkultur. Klass i vardande, Arbetsliv och identitet, En självständig arbetarkultur?, Tjänstemän och lönearbetare, Arbetarminnen och textanalys. Redaktörer Birgitta Skarin Frykman, Kjell Bergman, Berith Jacobsson och Elisabeth Tegner, 1989.

Museet angeläget eller likgiltigt?

Fuism, Föreningen för undervisning i svenska museer, genomförde sin 20:e folkbildningskonferens den 10-11 november 1988 på Arbetets museum. Museipedagoger mötte folkbildare. Skriften innehåller konferensens föreläsningar och presentationer. 1989.

Arbetshistoriska råd nr 1, 2

Ett informationsblad för att främja kontakten mellan de arbetshistoriska råden, olika grävcirklar och arbetslivsmuseer, Arbetets museum, LO och ABF. Utkom med ytterligare två nummer 1990. Redaktör Jan Westlund, 1989.

Bevara arbetets historia! Om arbetshistoriska råd och deras uppgifter

Grävrörelsen, som inspirerades av Sven Lindqvist bok 1978, ledde till inrättandet av Arbetarhistoriska råd som skulle verka både regionalt och lokalt, och initiera till bevarandeinsatser och kulturminnesvård. LO, ABF och Arbetets museum ville med den här skriften förmedla de erfarenheter som gjorts för att levandegöra arbetets historia. / Veikko Jauhiainen och Jan Westlund, 1989.

Arbete & kvinnlig erfarenhet. Skall det vara vackert där vi arbetar?

Rapport från konferens i Norrköping 11-13 september 1989. Föredrag av Inger Jonsson, Ulla Wikander, Ewa Gunnarsson, Barbro Atlestam, Eva Linnman, Doris Norrgård och Sigrun Kaul om kvinnor och arbetsliv.

Historien i kvinnominne. Behövs ett kvinnomuseum?

Rapport från ett seminarium på Arbetets museum i Norrköping den 20-21 januari 1988. Ett seminarium om kvinnors arbete och nödvändigheten att lyfta fram och skildra det.

Arbetets museum. Ett idéunderlag till basutställningar

Som ett led i förberedelserna för uppbyggnaden av Arbetets museum fick Riksutställningar uppdraget att utarbeta ett förslag till basutställningar. / Göran Carlsson och Per-Uno Ågren, 1987.

Museum tillsammans

Rapport från en konferens om Arbetets museum i Norrköping den 11 juni 1987. Arrangerades tillsammans med stiftarna LO, TCO, ABF och KF där man diskuterade och presenterade sina visioner och ambitioner med det framtida museet.

2:a nordiska seminariet om arbetarkultur

Del 1 Arbetsliv och identitet. Del 2 hantverkare, tjänstemän. Stencilutgåva av de föredrag som presenterades på seminariet 1986.

Historia och framtid

Dokumentation av det internordiska lokal- och arbetarspelsseminariet på Arbetets museum i Norrköping 1986. Ett seminarium om utvecklingen av arbetarspel och lokal- och amatörteater i Norden under perioden 1975-86. Anordnat av Dramatiska institutet, Nordiska Amatörteaterrådet, Arbetets museum, Nordisk kulturfond och Skådebanan. / Jan af Geijerstam

Arbetarminnen

Rapport från ett nordiskt seminarium om folkbildning och bevarande av arbetarminnen på Arbetets museum den 28-30 november 1985. Seminariet arrangerades i anslutning till en tältutställning som presenterade olika Gräv-där-du-står-projekt, som visades på Arbetets museum.

Butik

Du hittar flera av våra publikationer och böcker i vår butik

Läs mer om vår butik här

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via arkivet@arbetetsmuseum.se eller tel. 011‑23 17 24.