Om museet – Berättelser och arkiv

Publikationer

Arbetets museum ger ut skrifter och publikationer, bland annat utifrån våra minnesinsamlingar och samtidsdokumentationer, liksom från konferenser och utställningsprojekt.

Flera böcker liggandes på hög.

Ladda ner publikationer

Flera publikationer kan laddas hem som pdf:er här på webben. Andra kan köpas på nätbokhandlar eller i museets butik. Du kan också få publikationer hemskickade från museibutiken, då tillkommer portokostnad.

Unga i fängelse – berättelser som inspiration till möten med unga

Att lyssna på unga och hjälpa dem formulera tankar om livet, gör det att ungdomarna vågar göra modiga val? Boken innehåller berättelser från unga intagna och exempel på hur det med kunskap, kreativitet och lyhördhet går att arbeta för att ungdomar ska hitta rätt i livet. Den bygger på utställningen Face the Facts som producerades av Arbetets museum tillsammans med Anstalten Luleå. Redaktör Kajsa Olsson, 2016.

butiken@arbetetsmuseum.se: Fråga museibutiken om publikationen finns i lager

Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer

En skrift med exempel och tips om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök på landets alla arbetslivsmuseer. Arbetets museum har tagit fram den tillsammans med museiföreningen ArbetSam. I skriften medverkar Gällivare museum, CTH-Fabriksmuseum, Tändsticksmuseet och Repslagarmuseet. Redaktör Andreas Nilsson, 2016.

Hållbart arbetsliv för yngre och äldre (konferensrapport)

Rapport från en arbetslivskonferens på Arbetets museum 19–20 november 2015.

Det älskade arbetet (konferensrapport)

Rapport från en arbetslivskonferens på Arbetets museum 13–14 november 2014.

Det globaliserade arbetslivet

Forskarantologi med perspektiv på det globaliserade arbetslivet. Förf. Karin Becker, Marinette Fogde, Christina Garsten, Jan af Geijerstam, Peo Hansen, Nancy Hauserman, Anders Houltz, Maths Isacson, Beatriz Lindvist, Mats Lindqvist och Lars Magnusson. Redaktörer Marinette Fogde & Johanna Övling, 2014.

butiken@arbetetsmuseum.se: Fråga museibutiken om publikationen finns i lager

Doften av apotek

Antologi som skildrar apotekens utveckling från 1940 till i dag genom 22 apoteksanställdas egna berättelser, insamlade under 2013 och 2014 av Arbetets museum, Liv i Sverige och TAM-Arkiv. Boken innehåller även några fördjupande kapitel som placerar berättelserna i en samhällelig, historisk och facklig kontext. Redaktörer Johanna Övling & Ingrid Jacobsson, 2014.

butiken@arbetetsmuseum.se: Fråga museibutiken om publikationen finns i lager

Is och eld – mitt liv som metallkonstnär

Boken är skriven av Malin Gunnarsson, vinnare av Liv i Sveriges manuspristävling ”Mitt liv, mitt arbete”. Tävlingen arrangerades i samarbete med Arbetets museum. Utgiven 2014.

Det ifrågasatta arbetet (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 7–8 november 2013.

Vi skröt om att ha vatten inne! … och 25 andra berättelser om folkets hem i folkhemmets Sverige

Antologi med ett urval berättelser från Arbetets museums minnesinsamling Hushållsarbete och vardagsliv på 1950- och 1960-talen. Redaktör Johanna Övling, 2012.

butiken@arbetetsmuseum.se: Fråga museibutiken om publikationen finns i lager

Framtidsland

Idéskrift till en utställning på Arbetets museum, 2012.

Det hållbara arbetet (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 8–9 november 2012.

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 11–12 oktober 2012.