Om museet – Berättelser och arkiv

Publikationer

Arbetets museum ger ut skrifter och publikationer, bland annat utifrån våra minnesinsamlingar och samtidsdokumentationer, liksom från konferenser och utställningsprojekt.

Flera böcker liggandes på hög.

Ladda ner publikationer

Flera publikationer kan laddas hem som pdf:er här på webben. Andra kan köpas på nätbokhandlar eller i museets butik. Du kan också få publikationer hemskickade från museibutiken, då tillkommer portokostnad.

Arbetets bok

Faksimilutgåva efter ett original på tyska, först utgiven i Stockholm 1887. / Släktforskarna i Norrköping, 2011.

Det globaliserade arbetslivet (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 9–10 november 2011.

Smal – snygghet, makt, ansvar och lidande

Rapport från Arbetets museums utställningsprojekt om skönhetsideal. I skriften beskrivs projektets metod, teori och praktik. Särskilt beskrivs ”med inte för-metoden”, som bygger på aktivt deltagande från målgruppen i utställningsproduktionen. Redaktör Johanna Övling, 2010.

Röster om amning – rapport från ett dokumentationsprojekt

Rapporten skrevs i anslutning till Arbetets museums utställningsprojekt Röster om amning. Rapporten ger en historisk beskrivning över amningens praktiker, rekommendationer och ideal sedan förra sekelskiftet. Vidare innehåller den en analys av de intervjuer med sjuksköterskor, föräldrar och amningsrådgivare som ligger till grund för utställningen. Redaktör Johanna Övling, 2010.

Rum för arbete (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 17–18 november 2010.

Arbete, livsval och ideal (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 12–13 november 2009.

En utredning om Dalälvarnas flottningsmuseum & Rosenlöfs tryckerimuseum

Torsten Nilsson, 2008.

Pendlarsamhället tur och retur (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 13–14 november 2008.

Vad ska du bli när du blir stor? Fjorton ungdomar berättar

Boken innehåller ett urval berättelser som inkom till Arbetets museums minnesinsamling på Lunarstorm. Redaktörer Ann Kristin Carlström, Lovisa Sterner och Lena Östman, 2007.

Traktorernas tidevarv

Om den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen. / Per Thunström, 2007.

Ett demokratiskt arbetsliv (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum 21–22 november 2007.

På jobbet är väl alla hetero..? (konferensrapport)

Rapport från konferensen som arrangerades på Arbetets museum den 22 november 2006.