Här kan du lämna din berättelse om arbete och vardagsliv.

Du kan antingen använda vårt formulär eller skicka berättelsen som e-post till arkivet@arbetetsmuseum.se eller som vanlig post till Arbetets museum, Arkivet, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Du väljer själv om du vill uppge namn och adress eller om du vill vara anonym. Om du anger namn och adress kommer dessa uppgifter inte att publiceras, men vi har möjlighet att kontakta dig. Berättelsen kommer att bevaras i arkivet på Arbetets museum och finnas tillgänglig för framtida forskning, utställningar och publikationer, även på nätet. Skriv kort eller långt – men skriv!

Om du har fotografier till din berättelse, skicka gärna in dem till arkivet@arbetetsmuseum.se. Glöm då inte att ange dina kontaktuppgifter. Stora filer skickas enklast med en gratistjänst såsom WeTransfer.

Frågor som stöd för skrivandet

Frågor som stöd – Minnen kring Strykjärnet

 

 

 

Rätt till sparade uppgifter

Du har enligt lagstiftningen GDPR rätt att ta del av lämnade personuppgifter som Arbetets museum sparat och behandlar om dig. Du har också rätt att rätta, begränsa behandlingen eller begära radering av personuppgifterna. Kontakta i så fall info@arbetetsmuseum.se. För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR se: www.datainspektionen.se.

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via arkivet@arbetetsmuseum.se eller tel. 011‑23 17 24.