Lämna din berättelse

Här kan du lämna din berättelse om arbete och vardagsliv.

Du kan antingen använda vårt formulär eller skicka berättelsen som e-post till arkivet@arbetetsmuseum.se eller som vanlig post till Arbetets museum, Arkivet, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Du väljer själv om du vill uppge namn och adress eller om du vill vara anonym. Om du anger namn och adress kommer dessa uppgifter inte att publiceras, men vi har möjlighet att kontakta dig. Berättelsen kommer att bevaras i arkivet på Arbetets museum och finnas tillgänglig för framtida forskning, utställningar och publikationer, även på nätet. Skriv kort eller långt – men skriv!

Frågor som stöd för skrivandet

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via epost: info@arbetetsmuseum.se eller telefon: 011-189800