Dokumentärt foto på arbetets museum

Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Varje människas liv är värt att berätta om i ord och bild, vilka är museets viktigaste redskap för att kunna beskriva vår samtid och spegla vår omvärld. Varje år visas cirka sex fotoutställningar på Arbetets museum som ofta blir inlägg i den aktuella samhällsdebatten.

Genom olika initiativ arbetar vi för att lyfta fram den dokumentära bilden, och bildens betydelse i berättande. Genom ”Dokumentärfotopriset” har vi sedan 2001 lyft fram fotografer som visat ett socialt engagemang och genom sitt arbete tänjt gränser, såväl tekniskt som formmässigt och ämnesmässigt. 2017 tog vi ytterligare ett steg och startade satsningen ”Dokumentärfotosalongen” ett årligen återkommande forum som ska ge fler möjlighet att nå ut med sina bildberättelser.

Läs gärna mer om våra satsningar på dokumentärt foto nedan.

Dokumentärfotosalong

Höstens stora fotohändelse!

Dokumentärfotopriset

2021 års vinnare är utsedda

Arbetets museum har sedan 2001 delat ut Dokumentärfotopriset för bildverksamhet med dokumentär inriktning, ett stipendium som instiftats för att uppmärksamma dokumentärfotografi och stimulera samtidsdokumentation.

Vill du ställa ut?

Vi tar gärna emot förslag för vår utställningsverksamhet med inriktning på dokumentärfoto. Ansök här!