När fabrikerna tystnar

Samtidsdokumentation av det gamla sågverkssamhället Bureå söder om Skellefteå. När verksamheten vid träsliperiet lades ner 1992 blev 150 personer arbetslösa. Insamlingen syftade till att undersöka vad som händer med människor och samhälle efter en företagsnedläggning. Studiecirkel, intervjuer och fotodokumentation genomfördes i ett samarbete mellan Västerbottens museum, Skellefteå museum, ABF, Pappers och Etnologiska institutionen vid Umeå universitet. Sjutton personer intervjuades.

Arbetet resulterade i en utställning, samt Maria Enlunds magisteruppsats ”’Förr höll vi på MoDo i hockey’: en industrinedläggnings påverkan och omdefinition av identitet och arbetsgemenskap”.


Upptäck fler nyheter

En mosaik av bilder från några av de antagna i årets dokfotosalong, tillsammans med texten "Arbetets museums Dokfotosalong 2024: Tidsresor"

Här är årets deltagare i Dokfotosalongen

Förväntan var stor på museet när ansökningarna till årets Dokfotosalong skulle räknas in. Söktrycket har återigen varit rekordhögt – faktiskt...

Ett tåg på museijärnväg tuffar fram genom skogen med resenärer som nyfiket tittar ut.

Planera semestern med Museiguide

"Arbetslivsmuseerna blir allt bättre på att göra det roligt för många olika åldrar. Så ta med både far- och morföräldrar...

Till minne av Maud Fjellman

Arbetets museum har sorg. För några veckor sedan nåddes vi av beskedet att vår förra ekonomichef Maud Fjellman gått bort...


Upptäck de senaste nyheterna på Arbetets museum

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från oss på Arbetets museum.