K=kärlek

Samtidsdokumentation av arbetet på Tierps järnbruk. På järnbruket produceras bland annat brunnslocken som är märkta med A eller K, som är förknippade med skrock. Intervjuer med anställda utfördes och Björn Ullhagen fotograferade det tunga arbetet i gjuteriet.

Dokumentationen resulterade i utställningen ”K=kärlek” och Ullhagens bok ”Järnkärlek”. Två studenter skrev kandidatuppsatser i etnologi inom ramen för projektet: Ulrika Forsbergs ”’… och farsan min, han laga aldrig nå’n mat’ – En feministisk studie av synen på genus vid könstypiska arbetsplatser” och Gudrun Panthers ”Avbruten kärlek. En undersökning om brunnslocksskrock och annan övertro”.


Upptäck fler nyheter

En mosaik av bilder från några av de antagna i årets dokfotosalong, tillsammans med texten "Arbetets museums Dokfotosalong 2024: Tidsresor"

Här är årets deltagare i Dokfotosalongen

Förväntan var stor på museet när ansökningarna till årets Dokfotosalong skulle räknas in. Söktrycket har återigen varit rekordhögt – faktiskt...

Ett tåg på museijärnväg tuffar fram genom skogen med resenärer som nyfiket tittar ut.

Planera semestern med Museiguide

"Arbetslivsmuseerna blir allt bättre på att göra det roligt för många olika åldrar. Så ta med både far- och morföräldrar...

Till minne av Maud Fjellman

Arbetets museum har sorg. För några veckor sedan nåddes vi av beskedet att vår förra ekonomichef Maud Fjellman gått bort...


Upptäck de senaste nyheterna på Arbetets museum

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från oss på Arbetets museum.