Förskollärare

Minnesinsamling med fokus på förskollärares arbetslivserfarenheter. Insamlingen genomfördes i samarbete mellan TAM-Arkiv, Nordiska museet och Arbetets museum inför Lärarförbundets 75-årsjubileum 1993. I skrivuppropet står bland annat att förskollärarna ”står idag inför stora utmaningar. Den samhällsekonomiska situationen är dyster. De specialdestinerade statsbidragen försvinner och förbudet mot höjning av kommunalskatten kvarstår. Kommunerna tvingas att på ett hårdhänt sätt rationalisera sin verksamhet, däribland förskollärarområdet. Det sker bland annat genom utförsäljning och rationalisering eller genom att verksamheter helt enkelt läggs ner…” Insamlingen resulterade i 97 berättelser. Nio av dem publicerades i boken ”Det vi gör sätter spår hela livet” Förskollärare berättar. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.


Upptäck fler nyheter

En mosaik av bilder från några av de antagna i årets dokfotosalong, tillsammans med texten "Arbetets museums Dokfotosalong 2024: Tidsresor"

Här är årets deltagare i Dokfotosalongen

Förväntan var stor på museet när ansökningarna till årets Dokfotosalong skulle räknas in. Söktrycket har återigen varit rekordhögt – faktiskt...

Ett tåg på museijärnväg tuffar fram genom skogen med resenärer som nyfiket tittar ut.

Planera semestern med Museiguide

"Arbetslivsmuseerna blir allt bättre på att göra det roligt för många olika åldrar. Så ta med både far- och morföräldrar...

Till minne av Maud Fjellman

Arbetets museum har sorg. För några veckor sedan nåddes vi av beskedet att vår förra ekonomichef Maud Fjellman gått bort...


Upptäck de senaste nyheterna på Arbetets museum

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från oss på Arbetets museum.