Att bygga för Arbetets museum

Samtidsdokumentation av arbetet med att bygga om Strykjärnet och den tidigare textilfabriken Holmens Bomull till museum. Etnolog Gunnel Andersdotter och fotograf Anders Kratz följde de olika stegen i arbetet. Frågeställningarna var bland annat: Hur går det till att förändra en gammal fabriksbyggnad till museum? Vilka yrkeskunskaper krävs? Hur ser de berörda på sitt arbete och den byggnad de arbetar i och med? Hur gestaltar sig relationen mellan de olika yrkesgrupperna?

Arbetsprocessen, med särskild tyngdpunkt på målarnas och snickarnas arbete, är beskriven. Även rivare, utsättare, smeder och elektriker intervjuades. Särskild vikt lades vid de mentala aspekterna av byggnadsarbetet. Tre personer ur projektledningen och elva hantverkare intervjuades. Fältarbetet bestod av deltagande observation, intervjuer och fotografering. Inom ramen för projektet genomfördes även källforskning kring Strykjärnets historia av industriminneskonsulten Trad Wrigglesworth.


Upptäck fler nyheter

En mosaik av bilder från några av de antagna i årets dokfotosalong, tillsammans med texten "Arbetets museums Dokfotosalong 2024: Tidsresor"

Här är årets deltagare i Dokfotosalongen

Förväntan var stor på museet när ansökningarna till årets Dokfotosalong skulle räknas in. Söktrycket har återigen varit rekordhögt – faktiskt...

Ett tåg på museijärnväg tuffar fram genom skogen med resenärer som nyfiket tittar ut.

Planera semestern med Museiguide

"Arbetslivsmuseerna blir allt bättre på att göra det roligt för många olika åldrar. Så ta med både far- och morföräldrar...

Till minne av Maud Fjellman

Arbetets museum har sorg. För några veckor sedan nåddes vi av beskedet att vår förra ekonomichef Maud Fjellman gått bort...


Upptäck de senaste nyheterna på Arbetets museum

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från oss på Arbetets museum.