Kommande utställningar

Dokumentärfotosalong

För andra året i rad genomförs Dokumentärfotosalongen. I år på temat "i väntan på".

För andra året i rad arrangerar Arbetets museum "Dokumentärfotosalongen". 2017 sökte över 90 personer om deltagande och av dessa valdes 39 ut av en jury för att få visa sina bilder. I år är temat "i väntan på", ett tema som röstades fram av våra besökare i samband med avslutningen av 2017 års Dokumentärfotosalong. Temat är fritt att tolka utifrån Arbetets museums uppdrag som handlar om att skildra människors berättelser om arbetsliv och vardagsliv.
Vi tycker att det är ett intressant tema som våra besökare röstat fram, säger Truls Olin, Utställningschef på Arbetets museum, och initiativtagare till Dokumentärfotosalongen.
I årets upplaga av Dokuemntärfotosalongen kommer besökaren få möta bilder som på olika sätt belyser människors vardag, villkor, glädjeämnen och svårigheter.
Vi har sedan 1991 visat fotografier från alla världens hörn som belyst alla tänkbara ämnen. Kända och internationellt erkända och prisade fotografer har delat sitt arbete med oss. Genom denna satsning vill vi uppmärksamma och uppmuntra fler fotografer för deras arbete med dokumentärt foto. Vi siktar på att göra Dokumentärfotosalongen till ett årligen återkommande inslag som på många sätt ska kunna berika vår verksamhet här på Arbetets museum.
Dokumentärfotosalong 2017 visas under perioden 8 september till 18 november på Arbetets museum, våning 7.

JURYN

Göran Widerberg, bildredaktör, Dagens arbete Märta Thisner, Fotograf Truls Olin, utställningschef, Arbetets museum Urvalet kommer att göras anonymt bland de inkomna bidragen.