Kommande utställningar

Digitopia

En ny utställning om människan, tekniken och framtiden

Vi står mitt i vår tids största förändring. Artificiell intelligens, robotar, autonoma system, digitalisering och automatisering – ny teknik är redan idag en stor del av våra liv. Men vad betyder den digitala utvecklingen för samhället och för oss som individer? Nu bygger Arbetets museum en ny utställning som dyker ner i de stora framtidsfrågorna. I slutet av 2021 öppnar Digitopia! Utställningen kommer att kretsa kring fyra teman – arbete, vardagsliv, vård och övervakning. Områden där tekniken har skapat bekvämligheter och underlättat på många sätt. Men ny teknik leder också till nya frågor. Hur påverkas jobben? Vad händer när gränsen mellan jobb och fritid blir otydlig? Var och när tycker vi att det är okej att robotar används? Hur mycket av våra liv är vi egentligen villiga att dela med oss av? Vem drar nytta av vad och på vems bekostnad? Digitopia är en efterföljare till de två succéutställningarna Industriland (invigdes 2007) och Framtidsland (vinnare av Årets utställning 2014). I början av 2021 rivs utställningarna Kris & vision, Framtidsland och Hej robot! för att ge plats åt den nya satsningen, som planeras stå klar i slutet av 2021. Utställningen Digitopia produceras av Arbetets museum med finansiering av bland andra forskningsrådet Forte/Svenska ESF-rådet samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Insamling: Gigjobb

I samband med byggandet av Digitopia har Arbetets museum gjort en dokumentation där vi intervjuar gigarbetare om deras erfarenheter. Syftet är att undersöka hur arbetsförhållanden och villkor ser ut i gigarbetarnas vardag. En del av Digitopia kommer att handla om deras berättelser. Läs mer om insamlingen här.

Pengar!

Unga utforskar begreppet pengar

I utställningen Pengar! utforskar ca 500 unga i åldrarna 14-26 år pengar i dåtid, nutid och framtid med inriktning på hållbarhet och klimatanpassning. Utifrån ett filosofiskt perspektiv och i dialog med vår samtid skapas konst, film, poddar och musik runt om i Sverige. Resultatet mynnar ut i en utställning som öppnar den 17 mars 2022 på Arbetets museum samt en digital plattform och en hållbarhetsfond. Projektet beviljades finansiering av Allmänna Arvsfonden och drog igång mars 2020, precis vid utbrottet av pandemin. Där huvudprojektet Pengar! fokuserat på att ungdomar utforskar pengar som det komplexa fenomen det är, så medför den globala pandemin att ungdomars framtidsutsikter kan ha förändrats. Något som en ung etnolog utforskar i delprojektetet När kriser föder visioner. Föder klimatkrisen och pandemin en vilja att ställa om till ett mera hållbart samhälle? Och vad är det för yrken, normer och värderingar som behövs i omställningen? Pengar! finansieras av Allmänna Arvsfonden, och När kriser föder visioner av Sparbanksstiftelsen Alfa. En rad samarbetspartners deltar i projektet: Sensus studieförbund, Unga Hörselskadade, Fältbiologerna, KKV, Swedbank, Ekobanken, Teater K, Konstnärernas kollektiv verkstad, Institutionen för konst kultur och kommunikation i Malmö, Hupax, Changemakers Education och Stiftelsen jiddra inte. Stockholm Environment Institute har tidigare bidragit till projektet. (Bilderna ovan: Felix Alfaro och Alayna Hassan)