Kommande utställningar

100 % kamp – Sveriges historia

En utställning om rättigheternas grundläggande betydelse för ett demokratiskt samhälle.

Rättigheter är en grundstomme i ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Rösträtt, rätten att leva, bo arbeta och älska på lika villkor – det är exempel som många ser som en självklarhet i Sverige idag. Dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva, de är resultatet av olika kamper som förts. Men vad händer om vi tar dessa rättigheter för givet? Här kan vi lära av historien och blicka tillbaka till den tid då våra mest grundläggande rättigheter ännu inte fanns i Sverige. Utställningen 100 % kamp – Sveriges Historia berättar om människor som kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung. I utställningen berättas om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människor liv. Mer information kommer.

För lärare

Lärarhandledning100 procent kamp (pdf)
100% kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning och producerad av projektet Heterogena kulturarv. Utställningen är ett samarbete mellan Regionmuseet KristianstadVästmanlands läns museumSundsvalls museumArbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Historiska museet och Arbetets musuem. Projektet finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet och Region Skåne. Foto bilder nedan: Evelyn Thomasson/Regionmuseet Kristianstad