Kommande utställningar

Svärta

Svenska fotografer i den tunga industrin 1968–74

Svenska fotografer i den tunga industrin 1968–74

Tre fotografer, oberoende av varandra, skildrade under en tid av rådande upprorisk oro stämningen på industrier runt om i landet. Missnöjet kring arbetsmiljö, inflytande på jobbet och ett nytt ackordslönesystem bryter ut i strejk inom gruvindustrin. Fler industrier börjar höja rösten om arbetaren som en individ snarare än en del av ett kollektiv. Yngve Baum, Jean Hermanson och Odd Uhrbom gav ut fotoböcker som visade arbetsförhållandena inom den svenska industrin under sent 60-tal och som uppmärksammades i debatten kring arbetarnas rätt. Utställningen har tidigare visats på Landskrona Foto. Mer info kommer.  

Hej robot!

Sociala robotar är här för att stanna

Sociala robotar är här för att stanna – i hemmet, i staden och på arbetsplatserna. Men robotarna blir vad vi gör dem till. Vilken roll vill vi att sociala robotar ska spela i framtidens samhälle? Hej robot! handlar om den teknik som är tänkt att kommunicera med oss i våra vardagliga miljöer. Med utställningen vill vi förklara sammanhangen kring sociala robotar och väcka funderingar kring deras roll i samhället. I utställningen möter du bland annat den sociala roboten Furhat (bilden) som är utvecklad i Sverige.

Visning med koppling till läroplanen

Visningar av utställningen riktar sig främst till högstadiet åk 9 och gymnasiet med flera kopplingar till GY-11. Eleverna ges möjlighet att undersöka olika perspektiv kring den tekniska utvecklingen och individens roll, i syfte att utveckla förståelsen för frågor om arbetsliv, innovationer och hållbar utveckling. Gör en visningsförfrågan Frågor? Kontakta pedagogik@arbetetsmuseum.se
Hej robot! är producerad av Arbetets museum tillsammans med forskare inom olika ämnen som studerar teknikförändringar och hur de påverkar samhället. Utställningen är finansierad av forskningsrådet Formas och är ett samarbete med Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet och Furhat Robotics. Foto ovan: Furhat Robotics.