Kommande utställningar

100% kamp – Sveriges historia

En utställning om rättigheternas grundläggande betydelse för ett demokratiskt samhälle.

Rättigheter är en grundstomme i ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Rösträtt, rätten att leva, bo arbeta och älska på lika villkor – det är exempel som många ser som en självklarhet i Sverige idag. Dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva, de är resultatet av olika kamper som förts. Men vad händer om vi tar dessa rättigheter för givet? Här kan vi lära av historien och blicka tillbaka till den tid då våra mest grundläggande rättigheter ännu inte fanns i Sverige. Utställningen 100% kamp – Sveriges Historia berättar om människor som kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung. I utställningen berättas om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människor liv. Mer information kommer.

För lärare

Lärarhandledning100 procent kamp (pdf)
100% kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning och producerad av projektet Heterogena kulturarv. Utställningen är ett samarbete mellan Regionmuseet KristianstadVästmanlands läns museumSundsvalls museumArbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Historiska museet och Arbetets musuem. Projektet finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet och Region Skåne. Foto bilder nedan: Evelyn Thomasson/Regionmuseet Kristianstad

EWK 100 år

– en berättelse om hans liv.

6 november 2018 skulle EWK, Ewert Karlsson fyllt 100 år. I höst lyfter Arbetets museum, tillsammans med EWKs familj, människan bakom signaturen EWK. Vi flyttar ner hans ateljé från hemmet i Huddinge och visar originalbilder och foton från familjen som aldrig tidigare visats på Arbetets museum. Här får vi även ta del av de privata berättelserna om hur han var som far, morfar och vän. Även den sköra tiden efter att EWK tvingades ge upp sitt yrkestecknande efter att han drabbats av en stroke 1995. Det var inte detsamma som att han slutade teckna. För första gången visar vi hans skisser som tecknades med en försiktig vänsterhand men som bär samma skarpa iakttagelseförmåga som Ewert hade under sin nästan halvsekel-långa karriär som professionell tecknare. 1918 föddes han med segerhuva och fick mellannamnen Gustav Adolf, ett slags föraning om den storhet han skulle uppnå inom den politiska satiren. EWK 100 år – en berättelse om hans liv är just det. Utställningen visas från 10 november 2018 till 7 april 2019. I samband med utställningens öppnande delas 2018 års EWK-pris ut. Utställningen produceras tillsammans med Margareta och Martijn van den Bosch.

FOTO:

Omslagsbild: Esse Jansson (beskuren) Illustration: EWK Foto mitten: Börje Thull Foto till höger: Karl Heinz Hernreid

Aina & Tage

I utställningen följer vi följa Ainas och Tages liv som åldrande par med ett gemensamt liv sedan slutet av 1950-talet. Rebecka Uhlin har med kamerans hjälp fått tillåtelse att komma nära sina morföräldrars kärleksrelation.

Som barn var Rebecka Uhlins morföräldrars hem en favoritplats. Där fanns trygghet. Hon älskade att klä ut sig och bli fotograferad i morfar Tages porträttstudio. När filmen tog slut i kameran bad Rebecka honom att sätta i en ny. Rebecka Uhlin har med kamerans hjälp fått tillåtelse att komma nära sina morföräldrars kärleksrelation. I utställningen följer vi följa Ainas och Tages liv som åldrande par med ett gemensamt liv sedan slutet av 1950-talet. Vi får en stillsam inblick i deras gemensamma vardag fylld av vardagens olika sysslor och händelser. Oundvikligen så handlar den också om Rebeckas egna relation till dem som barnbarn.
”Jag kände mig viktig när jag och mormor Aina bakade och hon tålmodigt lät mig mäta upp ingrediens efter ingrediens. Jag var deras första barnbarn och det märktes i vår relation att de värdesatte det. Ju äldre jag blir desto mer nyfiken har jag blivit på deras relation."
Utställningen utforskar hur våra känslor påverkas av den sårbarhet som relationer innebär. Vad handlar om oss själva och vad handlar om den vi tycker om? Vilken roll spelar förväntningarna som vi tror att andra har på oss? Aina och Tage är också namnet på den fotobok som gavs ut 2017.
”Mina frågor och funderingar har ofta överskuggats av känslor, lättnad och ödmjukhet inför deras tillgivenhet. Jag tror att vi människor förstår och definierar oss själva i förhållande till varandra och vår omvärld. Bilderna i den här boken handlar om min upplevelse av mina morföräldrars relation. Oundvikligen handlar de också om min relation till dem."