Med regeringens nya höstbudget kom besked om att den fria entrén på statliga museer tas bort – men på Arbetets museum blir den kvar. ”Arbetets museum har alltid varit gratis att besöka och så kommer det förbli”, säger vår museidirektör, Niklas Cserhalmi.

I budgeten för 2023 tar regeringen bort den kompensation för entréintäkter som de statliga museerna haft. Det innebär att statliga museer återigen kommer att ta betalt för inträdet. Men på Arbetets museum fortsätter vi med fri entré som vanligt.

– Arbetets museum har alltid varit gratis att besöka och så kommer det förbli. Eftersom vi alltid haft fri entré fick vi ingen kompensation för uteblivna intäkter när fri entré-reformen infördes. Att reformen nu avskaffas påverkar inte oss och vi fortsätter att vara gratis för våra besökare, säger Niklas Cserhalmi.

Arbetets museum har haft fri entré sedan starten 1991.

– Alla ska känna sig välkomna till Arbetets museum. Pengar ska inte vara ett hinder för ett besök, säger Niklas Cserhalmi.

Foto: Peter Holgersson