Kreativa verkstan

Välkommen till vår skaparverkstad!

Välkommen till Kreativa verkstan, platsen där barn och vuxna skapar tillsammans av återvunnet material. Vi står för material och verktyg, ni står för fantasin! Kreativa verkstan finns på entréplan intill receptionen och är kul för barn i alla åldrar. Ordinarie öppettider är fredagar 13–15 samt lördagar och söndagar kl 11–15. Under skolloven har verkstan utökade öppettider som läggs ut här på hemsidan inför varje lov. Tänk på att barn alltid ska ha sällskap av en vuxen på museet. Det gäller både i Kreativa verkstan och i våra utställningar. Barnvagnar får inte tas med in i verkstan men barnvagnsparkering finns på plan 1, ta hissen ner en våning från entréplan. Ingen förbokning men begränsat antal platser. När vi har många besökare kan vi ibland behöva sätta en gräns för hur länge varje sällskap får vara i verkstan, så att så många som möjligt får chans att skapa.

Kreativa Verkstan i sommar

20 juni - 13 augusti

Välkommen till vår skaparverkstad! I Kreativa verkstan skapar barn och vuxna skapar tillsammans, ofta i återvunnet material. Vi står för material och verktyg, ni står för fantasin! I sommar arbetar vi med tema Skogen. Kom och skapa din skog och dess invånare med oss i sommar! Hur ser din skog ut och vilka bor där? Blad, barr, stenar, kojor, myror, älgar och fåglar? Eller kanske är det din fantasiskog med enhörningar, hjärtan i träden och dinosaurier som smyger omkring? I sommar har Kreativa Verkstan öppet tisdag-söndag kl 11-16 mellan 20 juni och 13 augusti. Måndagar håller Verkstan stängt. OBS! Stängt Midsommarafton och Midsommardagen 23-24 juni. Kreativa verkstan finns på entréplan intill receptionen och är kul för barn i alla åldrar. Tänk på att barn alltid ska ha sällskap av en vuxen på museet. Det gäller både i Verkstan och i våra utställningar. Barnvagnar får inte tas med in i verkstan men barnvagnsparkering finns på plan 1, ta hissen ner en våning från entréplan. Arrangeras i samarbete med ABF.

Platser för arbete

16–17 november 2023

Välkommen på Arbetslivskonferens Platser för arbete – omställningar igår och idag Det som i dagligt tal brukar omnämnas som att ”arbeta hemma” är inget nytt fenomen. Betalt hemindustriarbete var vanligt i Sverige förr. Idag finns enligt International Labour Organization (ILO) över 60 miljoner människor som arbetar inom hemindustrin, de flesta är kvinnor. Hemindustrin blev föremål för många diskussioner, fackliga organisationer ville avskaffa denna arbetsform eftersom arbetet i hemmen var lägre betalt än i fabrikerna, det ansågs svårt att inspektera privata hem för att kontrollera arbetsmiljön och arbetsvillkoren. ILO antog en konvention för att likställa arbetarna i hemindustrin med andra arbetare så sent som 1996. I Sverige och på andra håll i världen har pandemin medfört en omfattande omställning på kort tid, inte bara i hur arbete flyttas över till digitala plattformar och hybrida mötesformer, men också större frikoppling från fysiska kontor och mer hemarbete. Det innebär för vissa yrkesgrupper möjligheter att mötas över geografiska avstånd och flexibilitet, men även mer otydliga gränser mellan arbete och fritid. Andra kommer aldrig att kunna arbeta hemifrån vilket tydliggjorde skillnaden mellan olika yrkesgrupper – ofta i relation till klass – under pandemin. Det har även skapat diskussioner om bland annat platser där arbete utförs i relation till arbetsgivares ansvar för att säkra en god arbetsmiljö, genus och frågor om nya former för övervakning av arbete Vad är en arbetsplats idag och hur utförs arbete? Vad är nytt och vilka likheter finns i relation till tidigare teknikskiften i historien? Och vad innebär utvecklingen av AI i dagens arbetsliv? Vi hälsar forskare, fackföreningar, företag, myndigheter, kommuner och all-mänhet välkommen till att diskutera dessa viktiga frågor på årets arbetslivskonferens. Anmäl dig här! Välkommen! Marinette Fogde forskningschef Arbetets museum Maths Isacson ordf. i Arbetets museums forskningsråd