Påsklov på Arbetets museum!

Mån 15 apr 2019 - Mån 22 apr 2019

Välkommen till museet på Påsklovet då vi har Robot-tema! Vi har öppet alla dagar förutom Långfredagen och Påskafton. MUSEIDECKARNA alla dagar 9–17 Myran har tagit en massa bilder med sin kamera men har glömt var i museet de finns på riktigt.  Vill du hjälpa Myran att hitta dem? Både för små och stora barn, genomförs i vuxens sällskap. Start & mål i receptionen. Fri entré. ROBOTKATTEN MÅRTRIX mån-ons kl 10–15 Kom och hälsa på, klappa eller gosa med vår robotkatt Mårtrix. Mårtrix kan både spinna och jama när man klappar den och är gjord för att ge en mysig stund till både äldre och barn. KREATIVA VERKSTAN  alla dagar kl 11–16 I framtiden kommer det finns allt fler robotar som gör saker som idag utförs av människor. Vad vill Du att det ska finnas för robotar i framtiden? En robot som städar, ett robothusdjur eller kanske en robotkompis? I Kreativa Verkstan i vår använder vi kartonger, pappersrullar och andra förpackningar och bygger våra drömrobotar. Dekorera med tyger, pärlor och piprensare. För barn i sällskap med vuxna. Samarr: Folkuniversitetet. SPELA MED JOBBOT! måndag & tisdag 10–15 Jobbot är namnet på museets nya sociala robot som är av modellen Furhat. Jobbot är en talande robot som i framtiden kommer att kunna användas för att svara på frågor från besökare på t ex flygplatser eller museer. OBS! Än så länge pratar Jobbot mestadels engelska. Grupper från FRITA & FÖRSKOLA är välkomna att till en kostnad skapa i Kreativa Verkstan. Måndag–torsdag kl 9–11. Förbokas på 011-23 17 52 eller på www.arbetetsmuseum.se.

Tillsammansfika – 100 % Kamp

Tor 25 apr 2019 - Tor 25 apr 2019

Ett Norrköping för Alla jobbar för sammanhållning, trygghet och mot rasism i vårt vackra lokalsamhälle. Asylgruppen är en ideell förening ni kan kontakta om ni behöver hjälp att överklaga asylärenden eller vill engagera er för en human asylpolitik. Nu bjuder de bägge föreningarna in till ett tillsammansfika i utställningen 100 % Kamp. Vi som kämpar i Norrköping – våren 2019 Utställningen 100 % kamp – Sveriges Historia berättar om människor som kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Den blickar också tillbaka till den tid då våra mest grundläggande rättigheter ännu inte fanns i Sverige – och de människor som kämpat för rösträtt och rätten att leva, bo a
Vi är en ideell förening ni kan kontakta om ni behöver hjälp att överklaga asylärenden eller vill engagera er för en human asylpolitik.
rbeta och älska på lika villkor. I programserien "Vi som kämpar i Norrköping" kan du människor och organisationer som kämpar för samhällsförändringar idag. Torsdagar kl 18.15 i utställningen kan du möta följande organisationer: 7 feb  Naturskyddsföreningen Kämpar för: Hållbart resande, klimatfrågor, parker och naturmiljöer 14 feb Norrköping Roller Derby Kämpar för: Att vår sport blir tagen på allvar, kvinnor och icke-binäras kamp mot normer. 21 feb Ekoturen Kämpar för: Biologisk mångfald och att människor ska få komma ut i naturen, lära sig mer om den och vilja värna den. 7 mars Försvara Strejkrätten Kämpar sedan 2017 för att rädda de fackliga rättigheterna från att begränsas kraftigt av ett lagförslag från regeringen. En kamp om demokratin i arbetslivet, för anställdas rätt att ta ställning och säga ifrån. 14 mars Imagine (what we can do) Kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter och kultur genom olika projekt. 21 mars MÄN Norrköp ing Kämpar för att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. MÄN:s vision är en jämställd värld utan våld. 4 april Neuroförbundet Kämpar för neurologiskt sjukas rättigheter – rätten till arbete, rehabilitering, hjälpmedel och möjlighet att delta på egna villkor i ett tillgängligt samhälle. 11 april RFSL Norrköping RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra. 25 april Ett Norrköping för alla & Asylgruppen Ett Norrköping för alla kämpar lokalt för att motverka rasism och intolerans. Asylgruppen kämpar för flyktingar och asylsökandes rättigheter och en rättssäker asylprocess.  

Kvinnorna som kämpat i Norrköping

Tor 2 maj 2019 - Tor 2 maj 2019

I början på 1900-talet organiserade sig kvinnor i Norrköping och övriga Sverige i kvinnliga fackföreningar och i kvinnoklubbar för att få prata om sina frågor. Om rätten till sin kropp, preventivmedel, försumliga barnafäder och stöd till ensamma mödrar, om lika lön och barnomsorg till förvärvsarbetande mödrar. I Norrköpings textilindustrier tvingades barn att arbeta, något som fackföreningskämpen och Norrköpingsbon Anna Särström talade emot på den första kvinnokongressen 1907. Om detta och mycket annat berättar Maj-Inger Klingvall, före detta riksdagsledamot och statsråd, i en föreläsning på Arbetets museum. Under sin tid i riksdag och regering kämpade Klingvall för jämställd representation i offentliga organ, i kommun, landsting och riksdag. Idag fortsätter hon att kämpa, inte minst för de flickor och kvinnor som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Föreläsningen hålls i anslutning till utställningen 100 % Kamp – som visas på Arbetets museum t o m 5 maj 2019. Arrangeras i samarbete med S-kvinnor och ABF.