Nu inleder vi ett nytt projekt med fokus på källkritik för de yngsta skolbarnen. Med avstamp i Bamses värld bygger vi vandringsutställningen ”Jag tror inget som jag inte vet – Bamse och källkritik” för barn i åldern 6–9 år.

Utställningen kommer att turnera till landets folk- och skolbibliotek med start hösten 2023. Vill du att den kommer till ditt bibliotek? Kontakta vår projektledare Carina Milde på carina.milde@arbetetsmuseum.se för att boka plats i turnéplanen redan nu.

Projektet genomförs med finansiering av Postkodstiftelsen och i samarbete med Regionbibliotek Östergötland och Story House Egmont. En gemensam kraftsamling för källkritik och demokrati som vi är både glada och stolta över!

Läs mer om projektet

”Barn och unga rör sig idag alltmer i den digitala sfären vilket gör att de i allt tidigare åldrar behöver ha ett aktivt samtal om källors ursprung. Vi behöver berätta om att inte alla är ärliga med sina avsikter när de delar information med andra. Det här kan utställningsmediet gestalta på ett lekfullt sätt.”

– Carina Milde, projektledare

Jag tycker det känns klockrent för regional biblioteksverksamhet att kunna bidra till att vandringsutställningen når Götabibliotekens besökare och användare. Vandringsutställningens syfte är helt i linje med bibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling och att bidra till att öka kunskap om hur information byggs upp, om källor och olika digitala verktyg för barn och unga”

Rikard Åslund, enhetschef enheten för kultur region Östergötland