Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Årets Arbetslivsmuseum

Nu står det klart: Frövifors Pappersbruksmuseum är Årets Arbetslivsmuseum 2021!

Priset Årets Arbetslivsmuseum instiftades 2010 och delas ut av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Priset är ett sätt att tacka och uppmuntra alla fantastiska människor som tar hand om och bevarar stora delar av vårt kulturarv.

 

– Det finns 1500 Arbetslivsmuseer i hela Sverige. Utan det arbetet som läggs ned där hade vi inte haft lika många historier att berätta och inte så många smultronställen att besöka, säger Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum och projektledare för Årets Arbetslivsmuseum.

Arbetslivsmuseernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka, och berätta om industrisamhällets kulturarv. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift, men även om livet vid sidan av arbetet. På så sätt skapas ett möte mellan yrken och metoder, handlag och kunskap, människor och museiföremål.

Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum, men museet måste finnas i databasen www.arbetslivsmuseer.se. Kriterier som juryn tittar närmare på är följande:

 • Stabilitet, långsiktiga strategier
 • Kunskapsbevarande
 • Ideellt engagemang
 • Genusperspektiv
 • Förmedling/utställningar
 • Pedagogiskt arbete
 • Tillgänglighet
 • Turista på museum
 • Upplevelse/wow-effekt
 • Förankring i omvärlden
 • Fysiskt bevarande

Juryn består av representanter från Arbetets museum, ArbetSam, Statens maritima och transporthistoriska museer. Priset består av en emaljskylt och 25 000 kr. Dessutom visas det vinnande museet upp i en mindre utställning på Arbetets museum.

Vill du nominera ett museum till Årets Arbetslivsmuseum?

Här kan du nominera till Årets Arbetslivsmuseum. Glöm inte att din nominering måste vara inne senast 15 augusti 2020. Vinnaren av Årets Arbetslivsmuseum tillkännages på hösten och utmärkelsen gäller nästföljande år.

 

Bilderna ovan: Statarmuseet i Skåne, Årets Arbetslivsmuseum 2020.

Du kan nominera!

Skicka nomineringen senast 31 augusti: nominering@arbetetsmuseum.se
Eller till:
Årets Arbetslivsmuseum
Arbetets museum, Laxholmen
602 21 Norrköping

OBS! Inskickat material returneras ej

Nominera här! (blankett)

Tidigare vinnare

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se