Organisation och styrelse

Arbetets museum är en enskild stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän. Museets drift finansieras genom statliga bidrag, projektmedel från stiftelser och organisationer samt kommersiell verksamhet som konferensverksamhet, restaurang och butik. LO äger fastigheten Strykjärnet.

Arbetets museums styrelse

Ordinarie ledamöter

Berit Müllerström, LO, ordförande

Christer Romilson, TCO, vice ordförande

Michael Hagström, KF

Siv Palmgren, KF

Per Ek, LO

Louise Malmström, ABF

Stefan Svensson, ABF

Jenny Wrangborg, staten

Lars Berggren, staten

Marie Innab, Sensus

Ann-Katrin Persson, Sensus

Ken Bjerregaard, TCO

Suppleanter

Marianne Högmark, ABF

Anna Falkengren, staten

Kerstin Selén, Sensus

Martin Isotalo, TCO

Revisorer

Andreas Landin, PWC

Frank Henriksson, LO

Lars Gäfvert, LO (suppleant)

 

Kontakt

Arbetets museum Laxholmen 602 21 Norrköping

Telefon: 011-23 17 00 (växel) E-post: info@arbetetsmuseum.se

www.facebook.com/arbetetsmuseum