Organisation och styrelse

Arbetets museum är en enskild stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän. Museets drift finansieras genom statliga bidrag, projektmedel från stiftelser och organisationer samt kommersiell verksamhet som konferensverksamhet, restaurang och butik. LO äger fastigheten Strykjärnet.

Arbetets museums styrelse

Ordinarie ledamöter

LO, ordförande

Ulrika Hyllert, TCO, vice ordförande

Annica Dahl, ABF

Ann-Katrin Persson, Sensus

Per Ek, LO

Louise Malmström, ABF

Marie Innab, Sensus

Ken Bjerregaard, TCO

Jenny Wrangborg, staten

Lars Berggren, staten

Suppleanter

Zaynab Ouahabi, LO

Martin Isotalo, f.d. TCO

Ulrika Jonsson

Karin Aaseby

Ludwig Fungmark, LO

Revisorer

Andreas Landin, PWC

Pierre Efrem

Lars Gäfvert, LO (suppleant)

 

Kontakt

Arbetets museum Laxholmen 602 21 Norrköping

Telefon: 011-23 17 00 (växel) E-post: info@arbetetsmuseum.se

www.facebook.com/arbetetsmuseum