Organisation och styrelse

Arbetets museum är en enskild stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän.
 Museets drift finansieras genom statliga bidrag, projektmedel från stiftelser och organisationer samt kommersiell verksamhet som konferensverksamhet, restaurang och butik. LO och KF upplåter via sitt gemensamma handelsbolag museifastigheten för vår verksamhet.

Arbetets museums styrelse

Ordinarie ledamöter

Berit Müllerström, LO, ordförande

Christer Romilson, TCO, vice ordförande

Annica Rutgersson, KF, vice ordförande

Siv Palmgren, KF

Börje Söderström, LO

Louise Malmström, ABF

Stefan Svensson, ABF

Jenny Wrangborg, staten

Pauline de los Reyes, staten

Marie Innab, Sensus

Ann-Katrin Persson, Sensus

Ken Bjerregaard, TCO

Suppleanter

Berit Örtell, LO

Karin Sandin Dahlgren, ABF

Michael Hagström, KF

Anna Falkengren, staten

Kerstin Selén, Sensus

Martin Danielsson, TCO

Revisorer

Charlotte Deurell Åberg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Frank Henriksson, LO

Lars Gäfvert, LO (suppleant)

 

Kontakt

Arbetets museum Laxholmen 602 21 Norrköping

Telefon: 011-18 98 00 (växel) Fax: 011-23 17 70 E-post: info@arbetetsmuseum.se

www.facebook.com/arbetetsmuseum