Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Forskning

Arbetets museums forskningsprogram Yrken och arbetsliv i nya former (2000), anger riktningen i vår verksamhet.

Vi undersöker villkoren för arbete och vardagsliv genom att jämföra och förstå nutida förhållanden i relation till historiska villkor och sammanhang. Vi intresserar oss för såväl personliga erfarenheter som för samhällsmönster och strukturer.

Dessa förhållanden belyses särskilt utifrån frågor om genus, klass, makt, generation och etnicitet. I forskningsprogrammet beskrivs vår arbetsmodell, samverkansspiralen. Modellen innebär gränsöverskridande samverkan mellan vetenskaplig, erfarenhetsbaserad och konstnärlig kunskap.

Rådet för yrkeshistorisk forskning

Arbetets museum har ett forskningsråd med representanter från museer, arkiv, universitet och högskolor. Rådet för yrkeshistorisk forskning är en viktig länk mellan museet och omvärlden.

Rådet arbetar för att museet ska hålla en god vetenskapligkvalité i forskningsrelaterade frågor om arbete. De hjälper också till att hålla oss uppdaterade på det aktuella forskningsläget. Rådet bidrar till att museet upprätthåller kontakter med forskare vid landets universitet och högskolor.

För att bygga långsiktiga nätverk med forskarvärlden och arkiv i landet är museets forskningschef ledamot i TAM-Arkivs forskningsråd. TAM-Arkiv är en ideell organisation som erbjuder specialistkunskaper inom områdena dokumenthantering och arkivering. Deras uppdrag är att förvara, vårda, tillgängliggöra och tillhandahålla medlemsorganisationernas arkivmaterial. Medlemmarna består bland annat av fackförbund för tjänstemän och akademiker. Arbetets museum är också med i Nätverket för samtidsdokumentation (tidigare Samdok) och det nystartade FOU-nätverket för centralmuseer.

Forskningsrådet 2015

  • Maths Isacson, ordförande, Uppsala universitet
  • Niklas Cserhalmi, vice ordförande, Arbetets museum
  • Marinette Fogde, Arbetets museum, sekreterare
  • Jan af Geijerstam, forskare och fri skribent
  • Nina Sjöberg, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
  • Susanna Toivanen, Stockholms universitet
  • Bodil Axelsson, Linköpings universitet
  • Björn Ohlsson, Vänermuseet
  • Karin Becker, Stockholms universitet

Kontakt

Har du frågor gällande forskning kontakta forskningschef Marinette Fogde, marinette.fogde@arbetetsmuseum.se eller 011-23 17 22.

Vid frågor gällande insamlingar och arkiv kontakta Andreas Nilsson, andreas.nilsson@arbetetsmuseum.se eller 011-23 17 24.