Om Museet

Våren 2008 donerade Centerpartiet 1,3 miljoner kronor till Arbetets museum för att möjliggöra ett EWK-museum. Därefter har både LRF och Aftonbladet donerat medel till museet.

En samling på över 2000 bilder av EWK har deponerats av Ewert Karlssons hustru Alice Karlsson och döttrarna Margareta van den Bosch och Aino Heimerson till museet.

EWK-museets uppdrag är att bevara, utveckla och förmedla Ewert Karlssons efterlämnade konstnärliga produktion. I uppdraget ingår arbete med bildarkiv, kontakter med forskarvärlden, planering och genomförande av tillfälliga utställningar, visningsverksamhet och kontakter med samarbetsparter.

EWK-museet vill också initiera mer forskning kring EWK:s bilder och konstnärsgärning. Samt få till stånd samarbeten med universitetsutbildningar i Sverige och utomlands. Det är viktigt att belysa och förstärka genren politisk illustrationskonst. Därför vill museet låta bilder av idag aktiva och morgondagens illustratörer möta EWK:s bilder i tillfälliga utställningar.

Kontakt

För frågor och mer information kontakta intendent EWK-museet via epost: info@arbetetsmuseum.se eller telefon: 011-23 17 15