Platser för arbete – omställningar igår och idag

I många branscher har pandemin medfört en omfattande omställning på kort tid, inte bara i hur arbete flyttas över till digitala plattformar men också större frikoppling från fysiska kontor och mer hemarbete. För vissa yrkesgrupper innebär det möjligheter. Andra kommer aldrig kunna arbeta hemifrån vilket tydliggjorde skillnaden mellan olika yrkesgrupper – ofta i relation till klass – under pandemin.

16 november 2023 17 november 2023
Louis De Geer Konsert och Kongress

Välkommen på Arbetslivskonferens 16–17 november

Det som i dagligt tal brukar omnämnas som att ”arbeta hemma” är inget nytt fenomen. Betalt hemindustriarbete var vanligt i Sverige förr. Idag finns enligt International Labour Organization (ILO) över 60 miljoner människor som arbetar inom hemindustrin, de flesta är kvinnor.

Hemindustrin blev föremål för många diskussioner, fackliga organisationer ville avskaffa denna arbetsform eftersom arbetet i hemmen var lägre betalt än i fabrikerna, det ansågs svårt att inspektera privata hem för att kontrollera arbetsmiljön och arbetsvillkoren. ILO antog en konvention för att likställa arbetarna i hemindustrin med andra arbetare så sent som 1996.

I Sverige och på andra håll i världen har pandemin medfört en omfattande omställning på kort tid, inte bara i hur arbete flyttas över till digitala plattformar och hybrida mötesformer, men också större frikoppling från fysiska kontor och mer hemarbete. Det innebär för vissa yrkesgrupper möjligheter att mötas över geografiska avstånd och flexibilitet, men även mer otydliga gränser mellan arbete och fritid. Andra kommer aldrig att kunna arbeta hemifrån vilket tydliggjorde skillnaden mellan olika yrkesgrupper – ofta i relation till klass – under pandemin. Det har även skapat diskussioner om bland annat platser där arbete utförs i relation till arbetsgivares ansvar för att säkra en god arbetsmiljö, genus och frågor om nya former för övervakning av arbete

Vad är en arbetsplats idag och hur utförs arbete? Vad är nytt och vilka likheter finns i relation till tidigare teknikskiften i historien? Och vad innebär utvecklingen av AI i dagens arbetsliv? Vi hälsar forskare, fackföreningar, företag, myndigheter, kommuner och allmänhet välkommen till att diskutera dessa viktiga frågor på årets arbetslivskonferens.

Välkommen!

Marinette Fogde, forskningschef Arbetets museum

Maths Isacson, ordf. i Arbetets museums forskningsråd

Konferensprogram

Tema: Platser för arbete 16–17 november 2023

Plats: Konferensrum Vingen på Louis de Geer Konsert och Kongress

och visningar på Arbetets museum, Norrköping.

16 november

09.30-10.00 Registrering på Louis de Geer.  Konferensrum Vingen. Kaffe/te, smörgås.

10.00 Marinette Fogde, Arbetets museum hälsar välkommen.

10.05-11.00 Keynote: Hemmet som plats för betalt arbete: 250 år av omförhandling

Malin Nilsson, Lunds universitet.

11.00-11.15 Fika. Kaffe/te och frukt.

11.15-11.40 Hemmakontoret och den nya bostaden

Maja Willén, Konstfack.

11.40-12.05 Hemmakontor

Daniel Nilsson, fotograf.

12.05-12.30 Arbetsplatsens betydelse för upplevelse av inkludering utifrån perspektivet öppenhet – en studie om funktionsnedsättning och arbete.

Kristina Palm och Suzanne Millmark, Karlstads universitet.

12.30-13.30 Lunch på Louis de Geer.

13.30-13.55 Vi som arbetar med våra kroppar 
Annica Carlsson Bergdahl, dokumentärförfattare. 

13.55-14.20 Olika villkor men gemensamma intressen – Synen på arbetets tid och plats hos LO och TCO

Daniel Bodén, Södertörns högskola.

14.20-15.10 Panelsamtal: Nya teknologiers betydelse för yrken och arbetsvillkor

Daniel Söderberg Talebi, Handels, Peter Ljungstrand, RISE, Anton Landehag, Futurion

Moderator: Mårten Mellberg

15.10-15.30 Fika

15.30 Promenad till Arbetets museum och visning av utställningen Välkommen in! – Demokrati för vuxna på våning 3. Diskussion om digitalisering, påverkansförsök och källkritik på arbetsplatser.

Carina Milde, Arbetets museum.

16–17 Visning av Dokfotosalongen 2023 på temat ”Osynligt arbete” på Arbetets museum våning 7 och därefter mingel i UFO-utställningen på våning 5.

19.00 Konferensmiddag Enoteket, Strykbrädan.

17 november

9.15-10.10 Keynote: AI och framtidens arbetsplats

Markus Furendal, Stockholms universitet.

10.10-10.40Fika

10.40-11.05 Vad händer när vi tar med jobbet ut?

Charlotte Petersson Troije, Mälardalens Universitet/ Malmö Universitet.

11.05-11.30 Kontorets förändrade roll som plats för arbete

Lena Lid Falkman, Karlstads universitet, Kristina Palm, Karlstads universitet och Calle Rosengren, Lunds universitet.

11.30-12.00 Avslutande samtal om historia och framtid.

Maths Isacson, Uppsala universitet och Daniel Bodén, Södertörns högskola.

12.00-13.00 Lunch


Vill du vara säker på att inte missa något som är på gång?

På Arbetets museum är det alltid något på gång. Vi anordnar spännande programaktiviteter året runt, för alla åldrar. Upptäck våra evenemang eller följ oss på sociala medier!