Idag är husets café Espresso House stängt pga installation av nytt brandlarm. Arbetet medför även en del stök och buller på entréplan. Vi ber om överseende med detta.

Platser för arbete

I många branscher har pandemin medfört en omfattande omställning på kort tid, inte bara i hur arbete flyttas över till digitala plattformar men också större frikoppling från fysiska kontor och mer hemarbete. För vissa yrkesgrupper innebär det möjligheter. Andra kommer aldrig kunna arbeta hemifrån vilket tydliggjorde skillnaden mellan olika yrkesgrupper – ofta i relation till klass – under pandemin.

16 november 2023 17 november 2023

Välkommen på Arbetslivskonferens. Platser för arbete – omställningar igår och idag

Det som i dagligt tal brukar omnämnas som att ”arbeta hemma” är inget nytt fenomen. Betalt hemindustriarbete var vanligt i Sverige förr. Idag finns enligt International Labour Organization (ILO) över 60 miljoner människor som arbetar inom hemindustrin, de flesta är kvinnor.

Hemindustrin blev föremål för många diskussioner, fackliga organisationer ville avskaffa denna arbetsform eftersom arbetet i hemmen var lägre betalt än i fabrikerna, det ansågs svårt att inspektera privata hem för att kontrollera arbetsmiljön och arbetsvillkoren. ILO antog en konvention för att likställa arbetarna i hemindustrin med andra arbetare så sent som 1996.

I Sverige och på andra håll i världen har pandemin medfört en omfattande omställning på kort tid, inte bara i hur arbete flyttas över till digitala plattformar och hybrida mötesformer, men också större frikoppling från fysiska kontor och mer hemarbete. Det innebär för vissa yrkesgrupper möjligheter att mötas över geografiska avstånd och flexibilitet, men även mer otydliga gränser mellan arbete och fritid. Andra kommer aldrig att kunna arbeta hemifrån vilket tydliggjorde skillnaden mellan olika yrkesgrupper – ofta i relation till klass – under pandemin. Det har även skapat diskussioner om bland annat platser där arbete utförs i relation till arbetsgivares ansvar för att säkra en god arbetsmiljö, genus och frågor om nya former för övervakning av arbete

Vad är en arbetsplats idag och hur utförs arbete? Vad är nytt och vilka likheter finns i relation till tidigare teknikskiften i historien? Och vad innebär utvecklingen av AI i dagens arbetsliv? Vi hälsar forskare, fackföreningar, företag, myndigheter, kommuner och allmänhet välkommen till att diskutera dessa viktiga frågor på årets arbetslivskonferens.

Välkommen!

Marinette Fogde, forskningschef Arbetets museum

Maths Isacson, ordf. i Arbetets museums forskningsråd


Vill du vara säker på att inte missa något som är på gång?

På Arbetets museum är det alltid något på gång. Vi anordnar spännande programaktiviteter året runt, för alla åldrar. Upptäck våra evenemang eller följ oss på sociala medier!