Arbetarförfattaren Maria Sandel

Välkommen på en föreläsning om Sveriges första kvinnliga arbetarförfattare. Föreläsare är författaren Ewa Bergdahl, tillika ordförande i Maria Sandel-sällskapet.

15 oktober 2024
18:00 19:30
Plan 6

Välkommen på en föreläsning med Ewa Bergdahl om Sveriges första kvinnliga arbetarförfattare!

Maria Sandel (1870-1927) var Sveriges första kvinnliga arbetarförfattare. Hennes romaner handlar om kvinnor från arbetarklassen, om klassrelaterade ämnen som strejker och solidaritet, och bifigurerna är ofta människor i samhällets utanförskikt. Denna föreläsning handlar om Maria Sandel men också om hennes relation med Ellen Key. I Sandels böcker kan vi spåra flera av Ellen Keys tankegångar, men det finns även
sådant som Sandel ställde sig främmande inför.

Hon levde på Kungsholmen i Stockholm och har framför allt skildrat kvinnornas och barnens vardag bland arbetarfamiljerna kring sekelskiftet 1900.

Ewa Bergdahl är kulturhistoriker, skribent och ordförande i Maria Sandelsällskapet. Föreläsningen anordnas i samarbete med Ellen Key-sällskapet. Samarr; Folkuniversitetet. Fri entré


Vill du vara säker på att inte missa något som är på gång?

På Arbetets museum är det alltid något på gång. Vi anordnar spännande programaktiviteter året runt, för alla åldrar. Upptäck våra evenemang eller följ oss på sociala medier!