Turnerande utställningar

Face the facts

Unga i fängelse berättar om livet i fängelse och drömmarna om framtiden.

Unga i fängelse berättar om vägen till kriminalitet, mötet med kriminalvården, synen på sig själva som unga vuxna och vägen till arbete. Denna utställning är en del av utställningen Face the facts som visats på Arbetets museum i Norrköping våren 2015. Utställningen "Face the facts" bygger på unga intagnas egna berättelser om att sitta i fängelse. Varför blev det som det blev? När började det gå snett? Hur är det att vara inlåst? Svåra frågor som blandas med drömmar om framtiden - hur blir det sen? Avbruten skolgång, mobbning, arbetslöshet, utbrändhet, socialt utanförskap och ekonomiska svårigheter är vanligt bland personer som hamnar i kriminalitet. Ofta börjar den kriminella banan i mycket ung ålder. Många in­tagna har eller får en ADHD-diagnos under fängelsevistelsen. Arbetets museum, Kriminalvården och Riksförbundet Attention bestämde sig för att gå bakom statistik och medias nyhetsrapporteringar och låta unga intagna berätta sin egen berättelse – om deras liv och vägen till frihetsberövad. Samarbetet har resulterat i utställningen Face the facts. UNGA INTERNER HAR BIDRAGIT TILL INNEHÅLL OCH FORM I Luleå finns Sveriges enda anstalt för unga mellan 18-21 år. Sammanlagt har 15 ungdomar ingått i ett produktionsteam som har jobbat fram utställningens innehåll och form. Deras berättelser skildras i en 3D-utställning som i åtta områden belyser ungas väg till kriminalitet, mötet med kriminalvården, att vara frihetsberövad, synen på sig själva som unga vuxna och vägen till arbete. Med en gestaltning som är starkt förknippad med de ungas berättelser vill de berätta om deras situation och på det sättet vara med och påverka. Utställningen belyser också kriminalvårdarnas dagliga arbete. PEDAGOGISKT MATERIAL FÖR SKOLAN Utställningen vänder sig i första hand till ungdomar, från åk 6 i grundskolan till år 3 på gymnasiet, men fungerar även i fortbildningssammanhang för alla yrkesområden som arbetar med ungdomar. Till utställningen har produceras ett pedagogiskt material som också behandlar olika fokusområden som möjliggör arbete på ett djupare plan – områden som är direkt kopplade till läroplanerna för grundskola och gymnasium. Den pedagogiska vägledningen kan användas både före och efter besöket i utställningen. Den kan du ladda ner här. Här finns också den illustration som visar rättssystemet, ett material vi hänvisar till i den pedagogiska vägledningen.   Utställningen Face the Facts är ett samarbete mellan Arbetets museum, Kriminalvården och Riksförbundet Attention. Utställningen stöds med medel ur Allmänna arvsfonden.   Turnéplan (preliminär): Försvarsmuseum Boden, 22 augusti 2015-31 oktober 2015 Regionmuseet Kristianstad 31 januari 2016-8 maj 2016 Jönköpings länsmuseum 20 augusti 2016-23 oktober 2016

Hembygd – Någonstans i Sverige

Hur ser unga på sin hembygd?

Utställningen Hembygd - Någonstans i Sverige är baserad på insamlat material från 116 unga med olika bakgrund, intressen och förutsättningar, som har intervjuats, fotograferats och filmats, från Oxie i söder till Pajala i norr och från Skärhamn i väster till Stenkumla i öster. 750 gymnasielever på praktiska och teoretiska program i Trelleborg, Malmö, Växjö, Kungsbacka, Mölnlycke, Göteborg, Lerum, Karlstad, Stockholm, Sundsvall och Umeå har i workshops skrivit om hembygd, grannar och fredagskvällar. Och 36 unga från olika delar av landet har fotograferat sin hembygd. Vad tycker och tänker de om orten där de bor? Hur förhåller de sig till sin hembygd? Vill de förändra något? Hur tänker de kring fördomar? Vad är Sverige för dem? Hur skulle det kännas att tvingas lämna sin hembygd och Sverige? Det är några av de frågor de har svarat på. Turnéplan Arbetets museum 19/1 – 14/4 2013 Kalmar läns museum 19/4 – 6/10 2013 Jönköpings läns museum 12/10 2013– 7/1 2014 Mölndals stadsmuseum 12/1 – 6/4 Göteborgs stadsmuseum 12/4 – 21/9 2014 Historiska museet Stockholm   4/10 2014 – 30/8 2015 Regionmuseet Kristianstad   13/9 – 8/11 2015