Aktuella utställningar

Framtidsland

Vår största satsning någonsin!

Arbetets museums största satsning någonsin, Framtidsland, tar sikte på morgondagens arbets- och vardagsliv. Utställningen börjar i 1980-talet, tar tempen på vår nutid och visar vägar in i en framtid som tar klimathotet på allvar. Hur ska vi bo, äta, resa, arbeta, utbilda oss? Vad vill vi? Vad är hållbart? Vad kan du och jag göra? Utställningen är tänkt att vara en verktygslåda för en hållbar framtid, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det löpande bandet var ett populärt inslag med nostalgifaktor i den tidigare stora utställningen Industriland. Även i Framtidsland rullar föremål genom utställningen på ett band, denna gång är de från 80-talet och framåt. I utställningen möter besökaren också ett organkabinett med bland annat mänskliga reservdelar och konstgjorda foster. En damm med karpar visar på miljömässiga möjligheter. I en boendeteater kan man skapa och plåta sitt eget familjeliv och i avdelningen om framtidens jobb är entreprenören Antonia Ax:son Johnson en av flera visionärer som ger ungdomarna råd. Till grund för utställningen ligger rundabordssamtal mellan forskare och ungdomar om tänkbara framtidsscenarier. Konstnärer har utgått från samtalen när de gestaltat utställningen. Samtalen mellan forskare och ungdomar kan besökarna lyssna på, bland annat via en talande tomat och en babblande hamburgare. En särskild turnéutställning Framtidsland ungdom visas på de orter där ungdomar medverkat; Falun, Kristianstad och Örebro. Ungdomar även från Linköping/Norrköping har deltagit. Vårt mål är att just ungdomar ska se utställningen och lämna museet med en känsla av framtidsoptimistism. Framtidsland beräknas stå i minst fem år men uppdateras efter hand.

FRAMTIDSLAND - Sveriges bästa utställning!

Det är Forum för utställare som varje år utser "Årets utställning". 2014 var det Framtidsland som fick pris vid Riksförbundet Sveriges museers årsmöte i april. Det är medlemmarna i Forum för utställare som röstar fram vinnaren. Motiveringen lyder: Engagerande frågor i ett aktuellt ämne möter lekfull gestaltning. Utifrån ungdomars visioner inspireras besökaren till egna kreativa lösningar för ett hållbart samhälle. Med ett deltagande, starkt, metodutvecklat innehåll och en flexibel design har Arbetets museum skapat en konsekvent genomförd och inspirerande utställning.

Kris & Vision

Utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag.

Kris & vision - Våga älska Norrköping! är en utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag.  Norrköpings stad har genom historien upplevt både stora framgångar och svåra motgångar. Dessa upp- och nedgångar har präglat Norrköping och dess befolkning. Ur kriserna har man format nya visioner, men visionära projekt har också förvandlats till kriser. För att förstå vad staden är idag behöver man förstå dess historia. Vad kan vi lära oss av de kriser och visioner som varit och hur kommer de att se ut i framtiden? Utställningen är producerad i samarbete med Fastighets AB L E Lundberg, Henry Ståhl Fastigheter AB, Hyresbostäder i Norrköping AB.

Historien om Alva

Utställning om Alva som i 35 år arbetade i vår byggnad Strykjärnet.

Alva Carlsson arbetade som rullerska i Strykjärnet 1927-1962. Museets enda permanenta utställning handlar om rullerskan Alva Carlsson som arbetade 35 år i Strykjärnet. I det gamla trapphuset kan du följa berättelsen om husets historia och de människor som arbetat här. Starta på plan 7 och vandra nedåt.

EWK-museet

En utställning om EWK - Sveriges mest kända politiska tecknare.

På EWK-museet finns en permanent utställning om Ewert Karlsson, mer känd under signaturen EWK. Han är en av Sveriges mest kända politiska tecknare och utställningen berättar om hans liv och arbete. På EWK-museet finns även ett galleri med nära 2000 av EWK:s teckningar. Här visas också tillfälliga temautställningar samt bilder av andra politiska tecknare.

Jobbcirkus

En utställning om gymnasievalet

En utställning om gymnasievalet som ibland kan kännas som rena cirkusen.

Jobbcirkus ska hjälpa sjunde-, åttonde- och niondeklassare att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor. Utställningen är också ett värdefullt stöd för lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som på olika sätt arbetar med att stötta elever inför valet till gymnasiet. Jobbcirkus ska inspirera, vidga vyer och ge exempel på olika möjligheter. Fyra temaområden lyfter olika perspektiv för att valet ska bli enklare och roligare. På ett lekfullt sätt ger utställningen en klarare bild av hur framtiden kan se ut och hur yrkesdrömmar kan bli verklighet. Jobbcirkus lyfter fram mismatchen Det finns en mismatch på arbetsmarknaden - utbildningarna som ungdomar väljer matchar inte alltid behovet av arbetskraft. Ungdomsarbetslösheten är stor, samtidigt som det saknas arbetskraft inom vissa branscher – exempelvis i teknik- och industriföretagen. Så vilka utbildningar kan man välja för att bli attraktiv för arbetsmarknaden? Var finns jobben om ett, fem eller 15 år? Vad vet vi om framtiden? Jobbcirkus förklarar hur det ligger till. Jobbcirkus kommer att finnas på Arbetets museum under perioden oktober 2016 till maj 2017 och blir sedan en mobil utställning som kan turnera i landet. Detta är en uppdaterad version av Jobbcirkus som visades under 2013-2014 och då gick till final i den nationella tävlingen Årets utställning.

Mer information om utställningen

Samverkansparter Arbetets museum i Norrköping är producent i samverkan med en regional och en nationell projektgrupp: Regional projektgrupp: Region Östergötland, Teknikföretagen, Unionen, IF Metall, Industrikompetens, Länsstyrelsen, Svenskt Näringsliv, LO och Arbetets museum. Nationell projektgrupp: Teknikföretagen, IF Metall, Skolverket och Arbetets museum. Målgrupp Utställningen vänder sig i första hand till sjunde-, åttonde- och niondeklassare som står inför gymnasievalet, men även yngre och äldre elever har stor nytta av ett besök. Genom workshops ledda av museets pedagoger får de fundera över framtiden i en lekfull miljö. När eleverna lämnar utställningen är vårt mål att de ska ha med sig ny inspiration, idéer och konkreta verktyg för att kunna göra medvetna val. Film från invigningen Landshövdingen Elisabeth Nilsson och eleven Abdifatah Mohamed inviger utställningen: https://www.youtube.com/watch?v=hfgwkcQowO0 (Youtube) Många bokade grupper för Jobbcirkus just nu Bokade grupper har företräde till våra utställningar. Just nu är många grupper inbokade på utställningen Jobbcirkus. Eftersom de flesta bokningarna äger rum på vardagar fram till klockan 14.00 rekommenderar vi icke-bokade grupper att besöka utställningen från kl. 14.30 alternativt på helger och lov.

Jobbcirkus på flera språk

Genom appen Izi travel kan utställningen upplevas på fler språk. Läs mer här: http://www.arbetetsmuseum.se/upplev-jobbcirkus-pa-fler-sprak/  

Fånga energin!

Utställningsdel om energi i utställningen Framtidsland

Av alla viktiga frågor är kanske energifrågan den viktigaste att lösa för att kunna möjliggöra en hållbar framtid. Hur kan vi skapa ren och hållbar energiproduktion och samtidigt ställa om till en mer ansvarsfull energikonsumtion? Om vi ska behålla jorden som vi känner den behöver vi göra en helomvändning, från fossila bränslen till förnybar energi. Framtidens energiförsörjning är en komplex fråga, men i Fånga Energin! vill vi inspirera och visa på möjligheter till en hållbar energianvändning. Inte minst vill vi ge goda exempel från planetens viktigaste energikälla – Solen! Fånga energin! är producerad av Arbetets museum i samarbete med Naturskyddsföreningen. Den är en del av utställningen Framtidsland som invigdes den 17 maj 2014 på Arbetets museum. Framtidsland tar sikte på morgondagens arbets- och vardagsliv, tar tempen på vår nutid och visar vägar in i en framtid som tar klimathotet på allvar. Utställningen fungerar som en verktygslåda för en hållbar framtid – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Sydafrika i bilder – EWK möter Zapiro

Tecknad satir över fem decennier

Zapiro är 2016 års EWK-prisvinnare och samtidigt som Sverige får besök av den världskända satirtecknaren visas också en separatutställning med ett axplock av 45 bilder från hans skildring av sitt Sydafrika från 1980-talet och händelserna som ledde fram till Nelson Mandelas seger, via tiden som president till sorgen många kände när den leende solen Mandela gick ner för sista gången. Zapiro ger oss även en bild av den katastrofala AIDS-policy som president Thabo Mbeki drev under sin tid som president. Här skildras även den vapenaffär där det svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen var i fokus, om korruptionsanklagelser och om att vara vit och privilegierad. Här kommer även storyn om varför nuvarande president Jacob Zuma skildras med ett duschmunstycke på huvudet – detta efter att Zuma anklagades för våldtäkt på en hiv-smittad flicka, vilket han hävdade inte var någon fara med, då han tog en dusch efteråt. Något som blir påfallande märkvärdigt eftersom Zuma då var ordförande i det nationella AIDS-rådet. Som pendang till detta plockas ett par stycken EWK-bilder upp ur arkivet för att ge en bild från Sydafrika under 1960- och 1970-talen, bilder Zapiro själv väljer ut. Som ett led i Arbetets museums uppmärksammande av "Fritt ord 250" - Sveriges tryckfrihets- och offentlighetsprincips 250-årsjubileum, blir samarbetet med Zapiro en konkret berättelse om satiren som säkerhetsventil i ett demokratiskt samhälle. Hans kamp för att upprätthålla den demokratiska grunden i Sydafrika har gjort att han vid ett flertal tillfällen stämts och dömts för förtal i hemlandet Sydafrika. Trots det fortsätter Zapiro oförtrutet sin kamp för satiren som kritiskt granskande röst i massmedia, något som EWK-prisjuryn poängterar i sin motivering. Om Zapiro, Jonathan Shapiro: Zapiro, född 1958, genomgick arkitektutbildning vid University of Cape Town, Sydafrika, värnplikten, aktivism, internering och ett Fulbright Scholarship som tog honom till New York innan han etablerade sig som Sydafrikas mest kända och prisbelönta satirtecknare. Förutom att tidigare ha tecknat för ett flertal oberoende tidningar, däribland Sowetan så är han stadig vid Mail & Guardian sedan 1994, Sunday Times sedan 1998 och The Times sedan 2009. Hans renommé är stort. Förutom en rad nationella oh internationella utmärkelser har han två hedersdoktorat, har omskrivits som en av Afrikas mest inflytelserika personer av magasinet Jeune Afrique 2011 och av Londonbaserade New African magazine 2014. 2013 uppmärksammades han som en av 100 "World Class South Africans" av City Press. Film där Zapiro inviger utställningen: https://www.youtube.com/watch?v=mS6RMM10ISc (Youtube)

Valloner – arvet till svensk stålindustri

En gemensam historia

Under den industriella revolutionen och fram till 1908, var Vallonien den näst största ekonomiska regionen i världen. Kända för sin tekniska kunskap att hantera järnet var vallonska företag väl etablerade runt om i världen. Deras särskilda färdigheter efterfrågades redan under sextonhundratalet och det var då som vallonska smeder också kom till Sverige. Den höga kvaliteten på den svenska järnmalmen, i kombination med den kompetens de vallonska smederna hade med sig skapade en stor framgång för den svenska metallindustrin. Men den vallonska invandringen tog också med sig nya fenomen såsom semester, sjukfrånvaro för arbetarna, religionsfrihet och utbildning för barnen, något som kan ha påverkat grunden för demokratin i Sverige. Numera har nästan en miljon svenskar någon form av ursprung till Vallonien. Något som också lyfts fram i Sverige, men som är föga känd i Belgien. Samtidigt som den fortsatta framgången med den vallonska metallindustrin i Belgien är mindre känd i Sverige. Vi vill genom en konstnärlig, lekfull och utbildningsmässig utställning berätta om vår gemensamma industrihistoria och dess upptäckt och framsteg. Den integreras i samtiden utifrån ett historiskt material av digitaliserade arkiv, porträtt och industriella fotografier från Sverige och Vallonien. Utställningen kommer att belysa vår gemensamma historia och ansluta till våra respektive kulturarv. Den kommer även att ge besökarna en möjlighet till reflektioner av begreppet europeisk identitet, invandringens betydelse i ett land, effekterna av långsiktig integration, tidens gång med sin föränderliga och konstant element samt vikten av digital teknik som ett verktyg för att förmedla arvet från våra förfäder. Utställningen är producerad av Atelier de l’Imagier i samarbete och med finansiering av Wallonie-Bruxelles International.

Better Shelter

En del i utställningen Framtidsland

Nu visar vi Better Shelter - en ny del i vår stora utställning Framtidsland. Flyktingbostaden Better Shelter har skapats av svenska designers med syftet att utveckla ett tryggare och mer hållbart boende för människor i flyktingläger. Genom att visa ett Better Shelter på Arbetets museum vill vi uppmärksamma människor på flykt och hur vi genom ganska enkla medel kan göra mycket för att de ska få en drägligare tillvaro. Huset levereras på IKEA-vis i två platta paket som väger 80 kg vardera och kan monteras på cirka 4-6 timmar. UNHCR har i dagsläget beställt 30 000 hus, varav 15 000 redan finns på plats i bland annat Irak och Grekland. Ett hus är 17,5 m2 och är optimerat för en familj på fem personer. Husen är försedda med en solpanel som ger såväl lyse som möjlighet att ladda en mobiltelefon. Better Shelter är ett svenskt socialt företag, ägt av en svensk stiftelse och stöds av bland andra UNHCR och IKEA Foundation. Medarrangörer: Globala Norrköping, ett samarbete med Norrköpings kommun och biståndsmyndigheten Sida.

Flykt

Fotograf Anders Hanssons skildring av flyktingar runt om i världen.

65 miljoner människor befinner sig på flykt i världen idag. Bara i Syrien har över 11 miljoner människor tvingats fly sina hem, de flesta inom landet, ett par miljoner till grannländerna. Några hundratusen har lyckats ta sig längre bort till länder som Sverige. Det är människor som har förlorat allt de äger, ofta även familjemedlemmar och vänner. Människor som har slitits upp från allt de känner till, från allt som är bekant. Som har tvingats börja om på nytt. En del i väntan på att kunna återvända, andra för gott. Flykt och migration har många orsaker, men ett är säkert: De flesta hade stannat hemma om de hade kunnat. Vem vill ge sig av med bara kläderna man har på kroppen? Lämna alla ägodelar bakom sig. Alla familjefoton. Vem vill lämna släkt och vänner? För de flesta handlar det om att överleva. Att fly undan granaterna som regnar över staden. Slippa förföljelsen för att man inte tror på samma gud som sina grannar, för att man har en annan politisk åsikt än regeringen eller för att man är homosexuell. Vem vill bo kvar i sumpmarken längs floden när översvämningarna blir värre år efter år? För oss som lever i trygghet i Europa kan det vara svårt att förstå desperationen som gör att flyktingar är beredda att riskera livet på flykt undan krig, förföljelse och katastrofer. Men om det är något som är mänskligt så är det viljan att överleva och skapa sig ett bättre liv; en vilja så stark att människor väljer att tränga ihop sig i gamla fiskebåtar och gummibåtar för att korsa Medelhavet till Europa med en gps som enda kapten. Den främlingsfientlighet som vuxit fram runtom oss får europeiska regeringar att skärpa sin flyktingpolitik. Få länder tar till exempel emot syriska flyktingar. Rädslan för de inrikespolitiska konsekvenserna får styra över moraliska skyldigheter. Men varje gång vi täpper till en väg in i Europa hittar flyktingsmugglarna en ny, ofta betydligt farligare, väg in. Och så länge krig och katastrofer fortsätter att skapa desperation kommer människor att riskera livet på vägen in i Europa.

Om utställningen

Utställningen "Flykt" består av ett tiotal reportage om flyktingar runt om i världen, gjorda mellan 2003 och 2014 av fotograf Anders Hansson. Anders Hansson är frilansande bildjournalist med Malmö som bas men med omvärlden som inriktning. I mars 2016 utsågs han till årets Fotograf i Sverige, bl a för bevakningen av flyktingströmmarna till Europa och i Sverige. Sedan 2003 har Anders dokumenterat flykt och migration runt om i världen, ett arbete som 2014 resulterade i boken Flykt utgiven i samarbete med Svenska Röda Korset. Till vardags arbetar han med nyhetsbevakning och reportage i utlandet huvudsakligen för Dagens Nyheter.

Bilderna

Stora bilden ovan är fotograferad i Libyen. Nedre bilderna är fotograferade i (fr v) Pakistan, Europa, Afghanistan.

Richard Nixon

Presidenten som avgick

”Den 22 oktober 1968 bromsade Richard Nixons kampanjtåg in hos väljarna i den lilla staden Deshler, Ohio. När den republikanska presidentkandidaten vinkande kom ut ur sin vagn såg han en flicka hålla upp ett plakat: ’För oss samman igen’. Två veckor senare hade Richard M Nixon blivit USA:s president och kungjorde att hans uppgift skulle bli att ena nationen igen.”
Orden är Dieter Strands och kommer från reportageboken Ett år med Nixon (1969) som han och EWK gjorde efter att ha bevakat Richard Nixons första presidentkampanj 1968, då de följde presidentkandidatens väg genom Ohio ombord på kampanjtåget. Här berättar de om stämningen i Washington, om Svarta Pantrarna och de afroamerikanska medborgarnas kamp efter att Martin Luther King Jr. mördats och om Pentagon och Vietnamkriget. Dieter och EWK fortsatte att bevaka Nixon för Aftonbladets räkning, både under hans första presidentperiod och inför omvalet 1972. I en ny utställning i Galleriet på EWK-museet visas 12 originalbilder av EWK som är en närstudie av den enda av USA:s presidenter som själv valt att avgå. Detta efter skandalerna kring Watergate, olagliga bombningar i Vietnam och oärliga kampanjdonationer. Med dessa teckningar länkas vi till situationer idag, med Donald Trump vid makten.