Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Dokumentärfotopriset

Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Varje människas liv är värt att berätta om i ord och bild, vilka är museets viktigaste redskap för att kunna beskriva vår samtid och spegla vår omvärld. Varje år visas cirka sex fotoutställningar på Arbetets museum som ofta blir inlägg i den aktuella samhällsdebatten.

Arbetets museum har sedan 2001 delat ut Dokumentärfotopriset för bildverksamhet med dokumentär inriktning, ett stipendium som instiftats för att uppmärksamma dokumentärfotografi och stimulera samtidsdokumentation.

Stipendiet delas ut till fotografer som visat ett socialt engagemang och genom sitt arbete tänjt gränser, såväl tekniskt som formmässigt och ämnesmässigt. Ytterligare kriterier är att pristagarna utmärkt sig genom långsiktigt konsekvent arbete, att de bidragit med inspiration till andra fotografer samt agerat opinionsbildande och aktivt fört ut sitt arbete, exempelvis genom publicering, utställningar, undervisning och liknande.

Bakom stipendiet står Arbetets museum i samarbete med museets huvudmän. Pristagarna utses av en jury bestående av representanter från Arbetets museum, KF, LO, TCO, ABF, Sensus och Dagens Arbete.

Läs mer om årets program och hur du anmäler dig här.

 

Pristagare 2016

Läs mer om pristagarna av Arbetets museums Dokumentärfotopris 2016.

Prisutdelning 2016

Årets prisutdelning äger rum lördagen den 15 oktober 2016, kl 13:00. Alla pristagare närvarar och medverkar med föreläsningar. Programmet pågår från 13.00 till ca 18:00.

Vill du närvara vid årets prisutdelning?

Anmäl dig enkelt här.

Tidigare pristagare

Dokumentärfotopriset har delats ut sedan 2001. Här kan du se alla tidigare pristagare.