Torsdag 26 januari

Kl 16.00 Flykt. I utställningen ”Flykt” skildrar fotograf Anders Hansson livsvillkoren för flyktingar och migranter världen över. Personal från museet introducerar utställningen.

Fredag 27 januari

kl 15.00 Att hålla känsligheten vid liv. Svante Weyler, förläggare och ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, om hur vi kan vårda minnet av koncentrationslägren när vittnena till Förintelsen inte längre finns kvar. Efter föredraget följer ett panelsamtal mellan Louise Malmström, ordf Norrköping kommunfullmäktige, Linda Folebäck, Svenska kyrkan, företrädare för Mosaiska församlingen samt aktörer från det lokala civilsamhället. Moderator: Svante Weyler.

Traditionsenligt uppmärksammas Förintelsens minnesdag på Arbetets museum. I år pågår programmet 25-29 januari under rubriken Demokrati & människovärdedagarna. Hela programmet hittar du här:  http://www.norrkoping.se/organisation/valfard/mangfald/