Har du träffat kärleken i en datingapp, eller lärt dig svenska online? Kanske minns du när datorerna kom till din arbetsplats? Eller det där forumet du hängde på innan Facebook ens fanns?

Vi står mitt i vår tids största förändring. Digitalisering, AI och robotisering påverkar oss alla på olika sätt. Nu söker vi just din berättelse om hur ny teknik har påverkat livet.

Skicka in din berättelse här eller maila den till arkivet@arbetetsmuseum.se senast den 1 juni 2021. Berättelsen får vara max 1500 tecken inklusive blanksteg. Berättelsen anonymiseras och hela eller delar av texten kan komma att visas i vår nya utställning Digitopia, som öppnar i slutet av 2021.

Stort och smått, positivt och negativt – alla berättelser är välkomna. Så tveka inte – skriv!

THE MUSEUM OF WORK IS LOOKING FOR YOUR STORY ON TECHNOLOGY

Did you find love on a dating app, or learn Swedish online? Perhaps you remember when computers were introduced at your workplace? Or the forum you frequented before Facebook even existed?

The world is changing more than ever. Digitization, AI and robotics affect us all in different ways. We want to hear your story about how the new technology has affected your life.

Send in your story here or by emailing  arkivet@arbetetsmuseum.se no later than June 1, 2021. Your story must contain no more than 1500 characters, including spaces. The story will be anonymous and all or part of your text could be featured at our Digitopia exhibition, which opens at the end of 2021.

All stories are welcome – big or small, positive or negative. Don’t hesitate – start writing!